Seurakuntavaalit 2014: Ennakkoäänestys alkaa ensi maanantaina

  • Posted on October 25, 2014 at 19:57

10004049_1453197394914541_1532013611_n

Syksyn seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa maanantaina 27.10. ja päättyy perjantaina 31.10.

Ennakkoon on mahdollista äänestää kaikissa kirkkoherranvirastoissa. Seurakunnat tuovat äänestyspaikkoja myös esimerkiksi kauppakeskuksiin, kirjastoihin, oppilaitoksiin ja palvelutaloihin. Ennakkoäänestyspaikat ja ehdokkaiden äänestysnumerot selviävät seurakuntien verkkosivuilta sekä valtakunnallisilta vaalisivulta seurakuntavaalit.fi.

Äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa riippumatta siitä, missä seurakunnassa hän on kirjoilla. Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Vaalikone auttaa ehdokkaan valinnassa

Seurakuntavaaleissa on käytössä valtakunnallinen vaalikone, joka toteutetaan yhteistyössä MTV:n kanssa. Vaalikoneen kautta voi tutustua ehdokkaisiin ja heidän mielipiteisiinsä MTV:n vaalisivulla.

Yhdet vai kahdet vaalit?

Vaaleilla valitaan seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot seuraavalle nelivuotiskaudelle 2015-2018. Itsenäisessä seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleissa seurakunnan jäsenistä valittu kirkkovaltuusto.

Mikäli saman kunnan alueella on useita seurakuntia, nämä seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän, jossa käydään kahdet vaalit. Seurakuntayhtymässä ylintä valtaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto ja yhtymän seurakunnassa seurakuntaneuvosto.

Varsinaisena vaalipäivänä 9.11. voi äänestää ainoastaan oman seurakunnan nimeämässä äänestyspaikassa. Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet.

Vaalikeräyksellä tukea lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

Seurakuntavaalien 2014 vaalikeräyksellä tuetaan lasten ja nuorten koulutusta ja syrjäytymisen ehkäisemistä Suomessa ja kehitysmaissa. Vaalikeräyksen järjestävät Kirkkopalvelut, Suomen Lähetysseura, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Pipliaseura.

seurakuntavaalit.fi
#uskohyväntekemiseen: vaalit Facebookissa ja Twitterissä