You are currently browsing the Porin seurakuntayhtymä category
Displaying 1 entry.

Porin kirkollisvero pysymässä ennallaan vuosikymmenen loppuun saakka

  • Posted on August 17, 2016 at 18:12

522751_121503271347229_125186891_n

Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui kesätauon jälkeen keskiviikkona 17.elokuuta.

Talous hallitsi kokousta. Kirkkovaltuustolle päätettiin esittää, että seurakuntayhtymän tuloveroprosentti pysyy ensi vuoden alustavan taloussuunnitelman mukaan ennallaan puolessatoista prosentissa. Samaa prosenttia kaavaillaan toiminta- ja taloussuunnitelmassa myös vuosille 2018 ja 2019.

Kuluvan vuoden talousarvion toteutuman yhteydessä todettiin, että kesäkuun loppuun mennessä verotuloja ja valtionrahoitusta on kertynyt yhteensä vajaat 9,3 miljoonaa euroa toteutuman ollessa 57,5 prosenttia koko vuoden talousarviosta.

Vuoden alkupuoliskolla tuloja on kertynyt 110 000 euroa viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Prosentuaalisesti se on 1,2. Toisaalta ansio- ja pääomatulojen kertymä on laskenut puoli prosenttia.

Kirkkoneuvosto päätti myös, että ensi vuoden budjetti laaditaan huhtikuussa hyväksyttyjen laadintaperusteiden mukaisesti. Tältä pohjalta ennakoituna tulos on enintään -811 000 euroa.

Kokouksessa päätettiin myös muutamista henkilöstöjärjestelyistä. Yhteisen seurakuntatyön päällikkö Jari Suvila jatkaa määräaikaisesti hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluiden päällikön virassa 1.1.-31.2017. Samalla hän hoitaa virkansa ohella yhteisen seurakuntatyön päällikön virkaa.

Sairaalapastori Eeva-Riitta Koivisto siirtyy määräaikaisesti perheneuvojan virkaan opintovapaan sijaiseksi ajalle 5.9.2016-31.5.2017. Hänen tilalleen sairaalapastorin tehtäviä hoitamaan tulevat kyseiseksi väliajaksi Maria Ollila ja Anne Sippola, kumpikin 50 prosentin osuudella.