You are currently browsing the Kirkon tutkimuskeskus category
Displaying 1 entry.

Kirkon tutkimuskeskuksen suurimmalla apurahalla tutkitaan uskonrauhan rikkomista

  • Posted on November 14, 2014 at 15:13

Kirkon tutkimuskeskus jakaa apurahoja 241 870 euron arvosta vuodelle 2015. Apuraha myönnettiin 36 tutkijalle, joista naisia on 20 ja miehiä 16. Apurahaa haki yhteensä 87 henkilöä.

Suurimman apurahan, 15 600 euroa, sai FM Tuomas Äystö. Hänen tutkimuksensa on uskontotieteellinen analyysi uskonrauhan rikkomisesta 2000-luvun Suomessa.

Neljä tutkijaa sai toiseksi suurimman apurahan, arvoltaan 12 000 euroa kukin: TM Eveliina Ojala tutkimuksellaan sosiaalisen median ja mobiiliteknologian käytöstä suomalaisessa rippikoulutyössä, TM Hannu Rantala tutkimuksellaan kirkollisen uskonnollisuuden kentän pirstaloitumisesta, TM Heidi Zitting muuttuvaan piispuuteen liittyvällä tutkimuksella sekä TM Ida Ulrica Heikkilä, jonka ruotsinkielinen tutkimus käsittelee saksalaista modernia ekumeniikkaa.

Kirkon tutkimuskeskuksen painopistealueet apurahoille vuosille 2014-2017 ovat kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa, kirkko auttajana ja yhteistyökumppanina, kirkon muuttuvat yhteisöt, uskonnollinen ja kulttuurinen moninaistuminen kirkossa ja yhteiskunnassa sekä kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen.

Apurahojen myöntämisestä päätettiin 13.11. kokoontuneessa kirkkohallituksen virastokollegiossa.