You are currently browsing the Lapuan hiippakunta category
Displaying 1 entry.

Lapuan hiippakunta: Tuomiokapituli myönsi Lehti-tunnustuksen kirkonpalvelijoille ja RuskaGospel-tapahtumalle sekä arvonimiä papeille ja kanttoreille

  • Posted on August 27, 2014 at 20:34

arvonimensaajat

Lapuan hiippakunta on myöntänyt Lehti-tunnustuksia, director cantuksen jarovastin arvonimiä. Lehti-tunnustus annettiin Jyväskylän ja Seinäjoen seurakuntien kirkonpalvelutyössä toimiville työntekijöille sekä RuskaGospel-tapahtumalle, jota järjestävät yhdessä Kortesjärven ja Ylihärmän kappeliseurakunnat sekä Evijärven seurakunta.

Jyväskylän ja Seinäjoen seurakuntien vahtimestarit ovat suurten hiippakunnallisten tapahtumien yhteydessä osoittaneet asiantuntevaa ja palvelualtista toimintaa. Suuret hiippakunnalliset tapahtumat Seinäjoki Areenassa ja Jyväskylän Paviljongissa ovat seurakuntien vahtimestareille vaativuudeltaan mittavat. Vuoden Lehti-tunnustuksella Lapuan hippakunta haluaa huomioida Seinäjoen ja Jyväskylän seurakuntien kirkonpalvelutyön lisäksi kaikkien hiippakunnan seurakuntien hyvin hoidetun kirkonpalvelutoiminnan. Seurakuntien palveluksessa on laaja työhönsä sitoutunut kirkonpalvelutyön ammattilaisten joukko.

Ensimmäinen RuskaGospel tapahtuma pidettiin Kortesjärvellä 1992. Vuonna 2004 Evijärven seurakunta tuli mukaan järjestäjäksi ja tapahtuma laajennettiin kokopäiväiseksi. Ohjelmaan lisättiin kanavia ja raamattuopetusta. Vuodesta 2010 järjestelyvastuussa on ollut myös Ylihärmän kappeliseurakunta. RG on koko toimintansa ajan ollut nuorten hanskassa. Nuoret keräävät tapahtumalle myös suurimman osan tuloista. RuskaGospelilla on suuri merkitys Kortesjärven ja Ylihärmän kappeliseurakunnille sekä Evijärven seurakunnan nuorisotyölle. Tapahtuman eteen tehdään paljon työtä läpi vuoden.

Director cantus- arvonimen saivat Ilmajoen seurakunnan kanttori Heini Kataja-Kantola ja Vaasan suomalaisen seurakunnan kanttori Tuija Niemistö. Rovastin arvonimi luovutettiin seitsemälle hiippakunnan papille. Piispa Simo Peura on myöntänyt 1.7.2014 rovastin arvonimen seuraaville papeille:

  • aluekappalainen Hannu Huttunen, Jyväskylä
  • johtava sairaalapastori Heikki Lepoaho, Jyväskylä
  • kehitysvammaistyön pastori Leena Luokkamäki, Seinäjoki
  • aluekappalainen Pekka Mustonen, Jyväskylä
  • kappalainen Mauri Pitkäranta, Seinäjoki
  • kirkkoherra Jukka Salo, Seinäjoki
  • kappalainen Jorma Vilkko, Jyväskylä

Tunnustuksia ja arvonimiä luovutetaan noin joka toinen vuosi. Lehti-tunnustus on myönnetty vuodesta 2006 alkaen. Tunnustus voidaan myöntää yksittäiselle henkilölle, seurakunnalle tai muulle toimijataholle, joka on vaikuttanut merkittävästi Lapuan hiippakunnassa tai kehittänyt uusia toimintatapoja seurakuntien käyttöön tai nostanut toiminnallaan esille uusia näkökulmia. LEHTI – tunnustukseen kuuluvat Lehti-keramiikkalautanen, tunnustustaulu ja rahallinen palkinto.

Rovastin arvonimiä myönnetään papeille ja director cantus arvonimiä kanttoreille. Rovastin arvoja voidaan myöntää yksi arvonimi kutakin alkavaa 30 äänivaltaista pappia kohden kirkolliskokouksen toimikauden (4 v.) aikana. Lapuan hiippakunnassa tämä tarkoittaa 11-12 rovastin arvoa. Vastaavasti kanttoreille voidaan myöntää n. 3 director cantus tai director musices – arvonimeä nelivuotisjaksolla. Arvonimien myöntämisen perusteina ovat: työntekijän ikä, kirkollisen työuran pituus ja työssä ansioituminen. Piispa myöntää rovastin arvonimet ja tuomiokapituli kanttorien arvonimet.