You are currently browsing the Suomen Vapaakirkko category
Displaying 1 - 3 of 3 entries.

Suomen Vapaakirkko: Kannanotto pakolaistilanteeseen Suomessa

  • Posted on December 1, 2016 at 15:31

syria-1202174_640

Suomen Vapaakirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen ja hallituksen puheenjohtaja Jaakko Pihlajamäki allekirjoittivat kannanoton Suomen pakolaistilanteeseen.

Maamme hallituksen ja viranomaisten harjoittamaan pakolaispolitiikkaan, ns. ”paperittomien” asemaan, ja aiheista viime aikoina käytyyn yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyen haluamme todeta seuraavaa:

Velvollisuutemme ja halumme kristillisen lähimmäisenrakkauden osoittamiseen ei riipu henkilön yhteiskunnallisesta statuksesta. Yhteiskuntamme on moraalisesti tuuliajolla, jos hyväksymme sen, että yhteiskuntaa, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia kannustetaan heikossa asemassa olevien heitteillejättöön poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Kehotamme Suomen Vapaakirkon seurakuntia ja koko kansaamme antamaan kukin omien mahdollisuuksien mukaan apua hädässä oleville, myös kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille. Toisin kuin joissain julkisuudessa esitetyissä lausunnoissa on väitetty, hädässä olevien auttaminen antaa oikean viestin siitä keitä me olemme kristittyinä ja kansakuntana. (Luuk. 10:25-37, Matt. 25:31-46).

Emme hyväksy Suomen harjoittamaa pakolaispolitiikkaa siltä osin kuin turvapaikan myöntämisperusteita määrittävät poliittiset päämäärät eikä turvapaikanhakijoiden inhimillinen hätä ja suojelun tarve. Maamme hallituksen ilmaisema tavoite, ettei Suomen tule olla ”houkutteleva kohdemaa” pakolaisille ei ole hyväksyttävä peruste jättää myöntämättä maahamme saapuneille hädänalaisille turvapaikkaa. Emme voi hyväksyä johtavien poliitikkojen ja virkamiesten lausuntoja, jotka syyllistävät maahamme jääviä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja viittaavat siihen, että näiden henkilöiden olisi ”parasta palata vapaaehtoisesti kotiin”. Yleisesti tiedossa, että suuri osa kielteisen päätöksen saavista ei voi palata kotiin vaan heidän kohdallaan ”paluu” tarkoittaisi maan sisäisten pakolaisten joukkoon liittymistä pakolaisleirille, hätämajoitukseen tai asunnottomuuteen ilman elämän perusedellytyksiä. Kehotamme poliitikkoja ja virkamiehiä olemaan tarkkoja lausunnoissaan ja tarkastelemaan turvapaikan myöntämistä hakijan inhimillisestä tarpeesta käsin.

Yllämainitut seikat koskevat kaikkia turvapaikanhakijoita ja pakolaispolitiikkaamme yleisesti. Kehotamme lisäksi maamme viranomaisia perehtymään kristillisen uskon ja siihen kääntymisen luonteeseen uskomme traditiossa, ja olemme valmiita tarjoamaan siihen kirkkomme apua. Kokemuksemme perusteella kristinuskoon kääntymisen aitoutta arvioidaan turvapaikkahakemuksen käsittelyssä usein erittäin puutteellisin perustein ja vähättelevästi. Tiedämme, että näennäistä kääntymistä voidaan käyttää ja on myös käytetty väärin turvapaikan myöntämisen edistämiseksi. Muistutamme, että oman kirkkomme sekä muiden kristillisten kirkkojen hengellisen työn tekijöillä on alan asiantuntijan edellytykset arvioida henkilön kääntymyksen aitoutta ja siksi kirkkojen työntekijöiden lausunnoille tulisi antaa turvapaikanhakuprosessissa nykyistä suurempi painoarvo.

Tampereella 29.11.2016

 

Hannu Vuorinen                                                    Jaakko Pihlajamäki
kirkkokunnanjohtaja                                                 hallituksen puheenjohtaja
Suomen Vapaakirkko                                                Suomen Vapaakirkko

 

 

Suomen Vapaakirkko: Daniel Kolenda Kuopioon kesäkuussa

  • Posted on February 27, 2013 at 22:20

Reinhard Bonnken perustamassa Christ for all Nations -järjestössä tapahtui vuonna 2010 sukupolvenvaihdos, kun Daniel Kolendasta  (31) tuli uusi pääjohtaja.
– Daniel Kolenda on Vapaakirkon tämänvuotisten kesäjuhlien pääpuhuja. Olisikohan hän kyseisessä kesäjuhlatehtävässään kaikkien aikojen nuorin, Kuopion vapaaseurakunnan johtaja, pastori Tapio Annala pohtii.

Suomen Vapaakirkon kesäjuhlat pidetään Kuopiossa 28.–30.6.2013. Juhlien päätilaisuudet pidetään Kuopio-hallissa.

Nimestä Reinhard Bonnke on tullut synonyymi jättimäisille evankelioimistilaisuuksille eri puolilla Afrikkaa. Lauseet kuten ”Kapkaupungista Kairoon” ja ”Afrikka on pelastuva” ovat iskeytyneet ihmisten mieliin. Suurimmassa yksittäisessä tilaisuudessa Nigerian Lagosissa paikan päällä on ollut 1,6 miljoonaa ihmistä.
– Daniel Kolenda on saanut tehtäväänsä valmennuksen toimiessaan Reinhard Bonnken rinnalla, Annala toteaa.

Rukousvastaus
Daniel Kolenda asuu Floridassa vaimonsa Rebekahin ja neljän lapsensa kanssa. Daniel on helluntaisaarnaaja viidennessä polvessa. Kun hän oli vielä pikkupoika, hän sai kutsumuksen viedä evankeliumia kaikkialle maailmaan. Ensimmäisen saarnansa hän piti 14-vuotiaana.

Bonnke näki kutsumuksen ja voitelun nuoren miehen elämässä ja ymmärsi, että Kolenda oli Herran hänelle antama seuraaja. Bonnke oli rukoillut vuosikausia järjestönsä palvelutyön tulevan johdon puolesta ja antoi iloiten yhä enemmän päivittäisiä tehtäviä Kolendalle. Kolenda on saanut ratkaisevan valmennuksensa palvelutyöhön neuvonantajansa ja hengellisen isänsä Bonnken rinnalla.

– Daniel Kolenda on tämän sukupolven evankelista, jonka palvelutyötä seuraavat ihmeet ja merkit, ja jonka sinettinä ovat lukuisat pelastuneet.  Hän on julistanut evankeliumia miljoonille ja nähnyt lukemattomien ihmisten pelastuvan ja parantuvan massiivisissa ulkoilmatilaisuuksissa, Kuopion vapaaseurakunnan nuorisotyöntekijä Manuel Rautalahti kertoo.

Pastori Sami Westerholm on aloittanut työnsä Vapaakirkon kotimaantyönsihteerinä

  • Posted on August 26, 2012 at 16:09

– Olemme jo pitkään kaivanneet keskustoimistossa kotimaantyöhön lisätyövoimaa. Tarve on noussut esille myös alueyhdyshenkilöiden ja monien seurakuntien edustajien toiveena, kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen kertoo.

Sami Westerholmin vastuulle tulee projekteja, jotka liittyvät uusien seurakuntien istuttamiseen ja vaikeuksissa olevien seurakuntien avustamiseen. Westerholm on mukana Vapaakirkon aluetyön ja työntekijähuollon kehittämisessä.

– Kirkkokunnanjohtajan vastuulla on lisäksi koko joukko kotimaantyöhön liittyviä asioita, jotka eivät tule kunnolla hoidetuksi ilman apuvoimaa. Kotimaantyönsihteeri auttaa minua kotimaantyön tapahtumien järjestelyissä, tiedotuksessa ja monissa niin sanotuissa juoksevissa asioissa, Vuorinen iloitsee.

Kotimaatyönsihteerillä on lähetystyötausta

Sami Westerholm on Suomen teologisesta opistosta valmistunut pastori ja lähetystyöntekijä.
– Valtakirjat sain vuonna 2000 Hämeenlinnan kesäjuhlilla, jolloin minut yhdessä vaimoni Helin kanssa siunattiin lähetystyöhön Thaimaahan WEC Internationalin työyhteyteen.

Westerholmit lähtivät keväällä 2001 ensimmäiselle työjaksolleen Thaimaahan. Toinen työjakso alkoi vuonna 2005 kotimaankauden jälkeen.
– Toisella työjaksolla saimme aloittaa uuden seurakunnan perustamiseen tähtäävän työn yhdessä erään toisen järjestöön kuuluvan pariskunnan kanssa noin 80 kilometriä Bangkokista itään. Ensimmäinen työvuosi uudessa kohteessa ja kaksi seurakuntaa oli syntynyt! Tällainen seurakunnan nopea syntyminen ja evankeliumin vastaanottavuus ei ole ollut ollenkaan tavanomaista Thaimaassa, varsinkin kun puhumme työstä etnisten thailaisten keskuudessa. Saimme iloksemme huomata, kuinka aktiivinen, ulospäin suuntautunut työ kantoi hedelmää.

Toisen työjakson lopussa Westerholmit toimivat kahden vuoden ajan lähetysjärjestön kentänjohtajina. Perhe palasi Suomeen heinäkuussa 2009.