You are currently browsing the Viron Kirkko category
Displaying 1 - 3 of 3 entries.

Viron uusi arkkipiispa Viilma: Kirkko on riskibisnes

  • Posted on January 26, 2015 at 19:09

viro_urmas-viilma_joanna-linden-montes

Urmas Viilma on työskennellyt Tallinnan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherrana ja kirkon konsistorin kanslerina. Kynttilänpäivänä 2.2. hänet vihitään Viron evankelisluterilaisen kirkon uudeksi arkkipiispaksi omassa kirkossaan. Suomen Lähetysseuran viestinnän ja varainhankinnan osasto tapasi arkkipiispan Tallinnassa. Kuva Joanna Lindén-Montes / Suomen Lähetysseura

Viron evankelisluterilaisen kirkon uusi arkkipiispa Urmas Viilma asetetaan virkaansa 2. helmikuuta. Lähetysseuran vt. toiminnanjohtaja Rolf Steffansson osallistuu virkaanasettajaisiin.

Vasta nelikymppinen Viilma on ehtinyt tehdä jo yli kaksikymmenvuotisen työuran kirkossa. Hän kertoo olleensa aina ”nuorin” lähes kaikessa. Itse hän ei ole kristitystä perheestä vaan oli 15-vuotias käydessään ensimmäistä kertaa elämässään kirkossa – kirkossa, joka toimi museona. 19-vuotiaana hänet vihittiin diakoniksi eli apupapiksi.

– Virosta puhuttaessa käytetään paljon sanaa maallistunut, koska vain noin 16–17 prosenttia väestöstä on aktiivisia kirkossakävijöitä. Kirkon jäsenmäärä on pysynyt kuitenkin melko vakaana. Tuo aktiivisten prosenttimäärä saattaa olla samaa luokkaa Suomessakin. Suomessa enemmistö väestöstä kuitenkin kuuluu vielä kirkkoon, joten todellinen kuva ei näy samalla tavalla. Kirkko on riskibisnes, Urmas Viilma arvioi.

Viron kirkossa on 167 seurakuntaa ja 140 pappia. Luterilaisia on noin yhdeksän prosenttia väestöstä.

Pastori hoitaa usein kaiken kirkon siivoamisesta ja lämmittämisestä jumalanpalvelusiin. Muita palkattuja työntekijöitä ei ole. Seurakuntien voimavarat eivät riitä paljon muuhun kuin jumalanpalvelusten hoitamiseen, esimerkiksi nuorisotyötä ei kaikkialla tehdä. Pyhäkoulu- ja musiikkityötä tehdään vapaaehtoisvoimin, mutta kun tavalliset ihmiset joutuvat tekemään kahta tai kolmeakin työtä elääkseen, ei heillä ole aikaa seurakunnalle kuin sunnuntaisin.

Perhetyöstä tuli ilmiö

– Lähettäkää meille apuvoimia, tuleva arkkipiispa pyytää suomalaisilta.

Suomen Lähetysseuralla on Virossa viisi työntekijää. He ovat mukana seurakuntien maallikkokoulutuksessa, lapsi- ja nuorisotyössä, musiikkityössä, vammaistyössä sekä perhetyössä. Erityisesti kirkon perhetyö sai viime vuonna paljon huomiota ja Lähetysseuran työntekijä Pia Ruotsala sai kirkolta Vuoden teko -palkinnon perhetyön kehittämisestä.

Suomen Lähetysseura ja Viron evankelisluterilainen kirkko solmivat yhteistyösopimuksen vuonna 1998. Ensimmäiset työntekijät lähetettiin vuonna 2003.

– Neuvostoajan perintönä virolaiset ovat tottuneet siihen, että valtio vastaa sosiaalityöstä, koulutuksesta ja terveydenhoidosta. Ja niin se tekeekin. Kirkon on turha yrittää kilpailla valtion kanssa samalla alueella olemattomine resursseineen. Mutta jos yhteiskunta jättää jotain tekemättä, silloin kirkko voi yrittää paikata aukkoa. Perhetyössä oli tällainen aukko, ja kun kirkko alkoi sitä tehdä, se suorastaan räjähti esille.

Papin palkka puolet opettajan palkasta

Virolaisten maaseurakuntien jumalanpalveluksissa käy vähän väkeä. Ei pelkästään maallistumisen vuoksi, vaan siksi, että maaseudulla on yleensäkin vähän väkeä. Ihmiset ovat muuttaneet kaupunkeihin ja paljon myös ulkomaille. Maaseudun palvelut ovat hävinneet. Lisäksi on suuri joukko, joka käy töissä Suomessa, vaikka virallisesti asuukin Virossa. Kaupunkiseurakunnissa sen sijaan kirkossa käy väkeä, lapsiakin.

Papin palkka riippuu seurakunnasta. Parhaimmillaankin se on vain puolet opettajan palkasta, vaikka papeillakin on korkeakoulukoulutus.

Kirkot ovat huonossa kunnossa, mutta valtio ei anna varoja kirkkojen kunnostamiseen. Se vähä raha, mitä seurakuntalaisilta tulee, menee kirkkorakennusten ylläpitoon.

Niillä seurakunnilla menee paremmin, missä pastori on lähtenyt ulos kirkosta ja pääsyt yhteistyöhön esimerkiksi koulun, lastentarhan tai musiikkikoulun kanssa tai on muuten tunnettu hahmo yhteisössään. Siksi monet papit ovat mukana kunnallispolitiikassa, niin oli Urmas Viilmakin 16 vuoden ajan.

Hän myös toimi 20 vuotta opettajana lukiossa ja sai sitä kautta paljon nuoria mukaan rippikouluun. Yleensä rippikoululaiset Virossa ovat jo keski-ikäisiä, jotka etsivät vastauksia elämänkysymyksiinsä.

Useimmissa seurakunnissa ei ole resursseja tehdä nuorisotyötä, eikä seurakunnissa ole mukana nuoria. Nuoret eivät totu käymään kirkossa, eivätkä saa tietoa kristinuskosta koulussakaan. Vapaaehtoista uskonnonopetusta on vain kahdessa prosentissa kouluista. Urmas Viilma onkin huolissaan siitä, minkälaisen arvopohjan saavat nyky-Viron nuoret, tulevaisuuden päättäjät.

Viron kirkko palkitsi Pia Ruotsalan Vuoden teko -maininnalla

  • Posted on June 17, 2014 at 14:19

Viro_Andres_Poder_ja_Pia_Ruotsala_2

”Lyhyessä ajassa on saatu paljon aikaan ja varmasti nyt onkin juuri oikea aika tälle työlle”, arkkipiispa Andres Põder sanoi kiittäessään Pia Ruotsalaa Vuoden teosta 12.6.

Viron evankelisluterilainen kirkko on myöntänyt suomen Lähetysseuran työntekijälle, Pia Ruotsalalle, Vuoden teko 2013 -maininnan. Maininnan taustalla ovat Pia Ruotsalan ansiot Viron kirkon perheneuvonnan käynnistäjänä ja seurakuntien perhetyön tukemisessa.

– Perhetyö olisi pitänyt käynnistää jo 20 vuotta sitten, mutta ilmeisesti vasta nyt on oikea aika, totesi arkkipiispa Andres Põder. Hän kiitti Piaa nopeasta ja tehokkaasta työtavasta sekä Suomen Lähetysseuraa työntekijäresurssista, jota ilman tämä edistysaskel ei olisi ollut mahdollinen.

Nuorisotyönohjaajan ja teologin koulutuksen saanut Pia Ruotsala on työskennellyt Virossa vuodesta 2009. Tällä hetkellä hän toimii Viron ev.lut. kirkon perhetyön koordinaattorina ja tammikuussa Tallinnaan avatun Perhekeskuksen johtajana.

– Virolaiset perheet elävät monien haasteiden keskellä. Yksi perussyy niihin on köyhyys, neljäsosa lapsista elää köyhyysrajalla tai sen alapuolella. Erityisteemamme on perheväkivalta. Yhteiskunta ei ole vielä riittävästi panostanut sen ehkäisyyn, Pia Ruotsala kertoo.

Pia Ruotsala on kiertänyt rovastikunnissa rohkaisemassa niitä perhetyöhön, osallistunut Viron uuden lastensuojelulain valmisteluun, kouluttanut pari- ja perhesuhdetyöhön vapaaehtoisia, tukenut seurakuntia perhekerho-, leiri- ja perhekirkkotyössä sekä edistänyt mediassa ja eri verkostoissa lasten hyvinvoinnin parantamista. Hän on myös organisoinut Suomesta äitiyspakkauksia Viron synnytyssairaaloihin vähävaraisille perheille.

Perhekeskuksessa työskentelee yksi palkattu perheneuvoja ja neljä vapaaehtoista, muun muassa psykologi ja vankilapappi.

Keskuksen avaamista ovat tukeneet Viron valtio, Tallinnan kaupunki, Harkun ja Keilan kunnat, Suomen Lähetysseura, Kauhavan seurakunta, Seinäjoen keskussairaala ja Herättäjä-Yhdistys. Suomen kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasiainyksikkö tukee perhekeskuksen koulutuksia

Viron kirkon ensimmäinen perhekeskus avattiin

Viron kirkon ensimmäinen perhekeskus avattiin

  • Posted on January 14, 2014 at 17:12

Viro_perhekeskusta_vetaa_Pia_Ruotsala_paatoimisena_tyontekijana_perheterapeutti_Kart_Kase_Pekka_Mikkola

Viron kirkon perhekeskusta vetää Suomen Lähetysseuran työntekijä Pia Ruotsala (oik.). Keskuksen päätoimisena työntekijänä on perheterapeutti Kärt Kase.

Tallinnan Lastenkodinkadulla sijaitsevassa keltaisessa kerrostalossa elettiin lauantaina tammikuun 10. päivänä historiallisia hetkiä. Talon kellaritiloihin remontoituun viihtyisään huoneistoon avattiin Viron luterilaisen kirkon ensimmäisen perhekeskus.

Tilat siunasi käyttöön arkkipiispa Andres Põder, joka on ollut hankkeen tärkeä taustavoima ja tukija. Hän arvioi, että keskuksesta moni virolainen perhe tulee saamaan merkittävää tukea elämäänsä. Samalla hän näki perhekeskuksen osana kirkon lähetystyötä.

Suomen Lähetysseuralla on oma osuutensa keskuksen synnyssä. Kovimman työn perhekeskuksen pystyyn nostamisessa on tehnyt Suomen Lähetysseuran työntekijä, Viron kirkon perhetyön koordinaattori Pia Ruotsala. Hän toimii myös perhekeskuksen johtajana.

Perhekeskuksessa on yksi vakituinen perheneuvoja ja muutamia vapaaehtoispohjalta työskenteleviä. Keskuksen tunnuslause on ”Kõiges su kõrval” eli ”Kaikessa vierelläsi”.

Kirkko kävi kumppaniksi

Perhekeskuksen luomisessa merkittävä saavutus on se, että keskus toteutettiin yhteistyössä Viron sosiaaliministeriön ja Tallinnan kaupungin sekä kahden muun kunnan kanssa. Virossa kirkko ei ole samalla tavalla itsestäänselvästi hyväksytty kumppani valtiolle ja kunnille kuin Suomessa, vaan ennakkoluulot kirkkoa kohtaan ovat ajoittain vahvoja.

Perhekeskuksen avajaisissa yhteistyön syntyä kiittelivät nyt sekä Viron valtion että Tallinnan kaupungin edustajat ja vakuuttivat valmiuttaaan jatkaa samalla tiellä myös tulevaisuudessa.

Suomesta tukea perhekeskukselle ovat antaneet  Lähetysseuran ohella Kauhavan seurakunta ja Seinäjoen keskussairaala. Tilojen muutostöihin taloudellisen panoksensa antoi niin ikään Herättäjä-Yhdistys, jonka vapaaehtoinen rakentajajoukko myös urakoi remonttitöissä paikan päällä.

Teksti ja kuvat Pekka Mikkola