You are currently browsing the Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry category
Displaying 1 - 10 of 11 entries.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n Lähetysjohtaja Mika Tuovinen: Tarvitsemme avoimuutta Jumalan johdatukselle

  • Posted on January 8, 2016 at 17:44

ttsem_16_anne_lepikko-6

Mika Tuovinen on kutsunut Kansanlähetyksen työntekijät yhteisten asioiden äärelle Työntekijäseminaariin Ryttylään. Mukana on runsas sata työntekijää. Tapahtuman juontajina toimivat Anssi Savonen ja Laura Järvinen. Kuva: Anne Lepikko

Lähetysjohtaja Mika Tuovinen linjasi Kansanlähetyksen tulevaisuutta liikkeen työntekijöille suunnatussa koulutustapahtumassa Ryttylässä. Hän lainasi aluksi auton keksijän Henry Fordin sanoja: “Jos olisin kysynyt ihmisiltä, mitä he haluavat, he olisivat sanoneet haluavansa nopeampia hevosia.”  Tuovinen kommentoi: ”Me tarvitsemme avoimuutta Jumalan johdatukselle. Jospa hän ei haluakaan antaa meille nopeampia hevosia vaan jotain paljon parempaa.”

Maamme kristillinen kenttä tulee Tuovisen arvion mukaan pirstoutumaan entistä enemmän. ”Vaikka etsimme yhteyttä, syntyy monia pieniä ryhmiä, joissa ihmiset saavat hengellistä ravintoa. Karismaattinen kristillisyys tulee leviämään. Tässä meidän tulee erottaa se karismaattisuus, jota tuemme ja se, josta irtisanoudumme.”

Yhteistyössä evankelis-luterilaisen kirkon kanssa Tuovinen uskoo olevan paljon mahdollisuuksia. Hän arveli, että Kansanlähetystä pyydetään jatkossakin apuun seurakuntien hengelliseen rakentamiseen, ”mikäli säilytämme näkymme, meillä on jotain annettavaa yhteistyöhön sekä voimavaroja vastata näihin pyyntöihin”.

Tuovinen käsitteli päivien aikana Uuras Saarnivaaran teologiaa ja toimintaa Ari Aurasen väitöskirjan pohjalta. “Koko historian ajan Kansanlähetyksessä on pohdittu kotimaantyön ja lähetystyön suhdetta. Jotta jälkimmäinen voisi pysyä ennallaan tai kasvaa, kotimaista evankelioimis- ja opetustyötä on lisättävä. Kansanlähetyksen tulee vahvista ja lisätä paikallisia ryhmiä ja yhteisöjä, joista monet viettävät myös jumalanpalveluksia.”

Tuovinen rohkaisi julistustyössä selkeämmin kutsumaan ihmisiä uskoon, koska herätysliikkeen toiminnan tarkoitus on, että ihmiset pelastuvat. ”Kirkon jäsenyys ei pelasta, kirkossa on myös uskosta luopuneita, joita on kutsuttava uskoon.” Pelastuksen tien selvittäminen on Tuovisen mukaan tärkeä osa julistustyötä. ”Uskon tien avaamista tarvitaan myös sen vuoksi, että kuulijat oppisivat, miten voi auttaa muita Kristuksen tuntemiseen.”

Annetaan aikaa ihmisille

Tuovinen korosti paikallisten raamattupiirien, vastuuryhmien ja yhteisöjen tärkeyttä. “Uusien ihmisten tavoittamisen ohessa ei saa unohtaa niitä, jotka ovat menneisyyden ja nykyisyyden vastuunantajia, ja ovat toiminnallaan ja taloudellisella tuellaan auttaneet Kansanlähetyksen kasvua.” Lähetysjohtaja kannusti antamaan aikaa ihmisille.

Kansanlähetyksellä on Suomessa 17 piirijärjestöä. Tulevaisuudessa piirien välistä yhteistyötä lisätään ja mahdollisesti jotkin niistä yhdistyvät. “Kansanlähetyksen varsinainen kotimaan työ ei tapahdu keskustoimistossa vaan piirijärjestöissä”, Tuovinen muistutti.

Kansanlähetyksen Työntekijäseminaari jatkuu lauantaihin. Osallistujia koulutustapahtumassa on runsas sata.

Afganistanissa surmatut kehitysyhteistyöntekijät ammuttiin autoon

  • Posted on July 24, 2014 at 21:13

Torstaiaamuna Heratissa Afganistanissa surmatut avustustyöntekijät olivat Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kehitysyhteistyöntekijöitä. Afganistanissa he toimivat kansainvälisen kristillisen International Assistance Missionin (IAM) palveluksessa.

Naiset surmattiin Heratin Shar-e-Now -nimisellä alueella. He olivat matkalla autossa kun heidän vierelleen ajoi moottoripyörällä kaksi miestä, jotka ampuivat heidät.

Avustustyöntekijät olivat työskennelleet Afganistanissa pitkään. Molemmat puhuivat sujuvasti paikallista darin kieltä ja tunsivat hyvin paikallisen kulttuurin ja kunnioittivat sitä.

Toinen työntekijä aloitti työnsä Afganistanissa ensimmäisen kerran vuonna 1999. Hän koulutti mielenterveysalan työntekijöitä ja kehitti sosiaalihuoltoa muun muassa kartoittamalla mielenterveysongelmien taustalla olevia sosiaalisia ongelmia.

Toinen työntekijä aloitti kehitysyhteistyössä Afganistanissa vuonna 1998. Hän oli juuri palannut maahan IAM-järjestön aluejohtajaksi. Hänen tehtäviinsä kuului naisten aseman ja toimeentulomahdollisuuksien parantaminen.

International Assistance Mission on vuonna 1966 perustettu kansainvälinen kristillinen järjestö, joka kehittää Afganistanin terveydenhuoltoa ja taloutta. IAM muun muassa kouluttaa silmäsairauksien ja mielenterveyden ammattilaisia sekä tekee vammais- ja lukutaitotyötä.

Afganistanissa on aiemminkin surmattu Kansanlähetyksen työntekijöitä. Vuonna 1980 Eeva ja Erik Barendsenmurhattiin kotonaan Kabulissa.

Vuonna 2010 IAM menetti 10 työntekijää, kun sen liikkuvan silmäklinikan työntekijöiden kimppuun hyökättiin Nuristanissa Koillis-Afganistanissa.

”Menetimme erinomaisia työntekijöitä, jotka olivat löytäneet Jumalan rakkauden Kristuksessa ja halusivat jakaa sitä muille. Heidän kutsumuksenaan oli palvella paljon kärsinyttä kansaa samalla rakkaudella, jota olivat itse kokeneet”, Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen sanoo.

”Kutsumme kaikkia rukoilemme uhrien omaisten ja Afganistanin kansan puolesta sekä vakautta tähän maahan, jota työntekijämme rakastivat”, Tuovinen jatkaa.

Uhrien muistoksi pidetään hiljainen hetki perjantaina 25. heinäkuuta kello 12.

Surunvalitteluja voi lähettää sähköpostitse osoitteella suru@sekl.fi

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry: Kansanlähetyspäivien kävijämäärä ylitti odotukset

  • Posted on July 6, 2014 at 22:10

su_1300-1500_hannu_korpela-38

 

Kuva: Hannu Korpela

Kansanlähetyspäivillä runsaat  12 000 kävijää
PIISPA SIMO PEURA SIUNASI LÄHETIT MATKAAN

Jyväskylässä pidetyt Kansanlähetyspäivät päättyivät sunnuntaina lähettien siunaamiseen.
”Vain kirkko, joka ahkeroi lähetystyössä, on elävä ja hyvinvoiva kirkko. Lähetys on jokaisen kristityn olemisen ja elämisen tapa”, muistutti piispa Simo Peura Kansanlähetyspäivien lähetysjuhlassa.

Jyväskylässä pidetyt Kansanlähetyspäivät kokosivat Hipposhalliin päälle 12 000 juhlavierasta viikonlopun aikana. Aurinkoinen sää suosi juhlia ja väkimäärä ylitti näin ennakko-odotukset.  Myös kanavat ja rinnakkaistilaisuudet täyttyivät eri-ikäisistä ihmisistä. Taulumäen kirkko suorastaan pursui väkeä lauantain Hoitavan Sanan illassa.

Kansanlähetyspäivät päättyivät lähetysjuhlaan, jossa piispa Simo Peura siunasi uudeksi lähetystyöntekijäksiKerttu Huttusen Etiopiaan ja lisäksi 17 muuta lähettiä uusille työkausille. Mukana siunaamassa olivat Egyptin piispa Mouneer Anis, lääninrovasti Simo Lampela sekä Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen, apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen ja Kansanlähetyksen liittohallituksen puheenjohtaja Tuomo Heikkilä.

Matkaan siunattiin Kerttu Huttusen lisäksi viisi lähettiä raamatunkäännöstyöhön, neljä lähettiä seurakuntatyöhön Japaniin, neljä seurakuntatyöhön Etu-Aasiaan ja yksi kehitysyhteistyöhön Keski-Aasiaan. Viron seurakunta-, koulutus- ja mediatyöhön siunattiin kaksi ja Venäjälle nuoriso- ja avustustehtäviin yksi lähetti.

”Herran katseen alla”

Piispa Simo Peura muistutti lähetystyön tärkeydestä. Hän piti lähetyskasvatuksen vahvistamista yhtenä tulevaisuuden tärkeimmistä tehtävistä.
”Jos lähetysnäky vahvistuu, se muuttaa myös kirkkomme seurakuntia. Kirkon jäsenmäärän väheneminen tarkoittaa, että jokaisella paikkakunnalla elää entistä enemmän ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Kristusta tai eivät enää tunne häntä. Onkin tärkeää, että tavoitamme paikkakunnalle muuttaneet ja autamme heitä löytämään paikkansa seurakunnan elämässä. Vaikka monet kokevat jonkin herätysliikkeen hengelliseksi kodikseen, toivon jokaisen heistä osallistuvan aktiivisesti myös seurakunnan rakentamiseen.  Seurakunta on meille kaikille yhteinen ja rakas. Sille on uskottu Sana ja sakramentit”, sanoi Peura.

Piispa katsoi, että Kansanlähetyksellä on hyvät lähtökohdat lähetyskasvatuksen vaalimiseen. Sen tunnuslause on hyvä: ”Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja.”
”Evankeliumin täytyy ensin koskettaa ihmisen sydäntä ennen kuin hän kiinnostuu koko maailman evankelioinnista. Kun Kristus saa sijan elämässämme ja alkaa muuttaa meitä, syntyy myös halu kertoa hänestä. Jotkut tästä joukosta sitten päättävät lähteä lähetyskentälle. Toiset puolestaan kertovat Kristuksesta omalla paikallaan ja oman elämänsä kautta”, Peura totesi.

Hän jätti läheteille muistolauseeksi psalmin kohdan  ”Minä opetan sinua, sanoo Herra, minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi.”
”Jumalan katseen alla on turvallista lähteä mille tahansa matkalle. Ystävät ja tukijat ovat kaukana, mutta Jumala seuraa sinua herkeämättä. Ja millainen hänen katseensa onkaan?  Se on huolet kuuleva, se on suojeleva ja varjeleva, se on anteeksi antava, se on armahtava. Lähde siis työhön levollisella mielellä”, piispa Simo Peura rohkaisi.

Seuraavat Kansanlähetyspäivät pidetään Turun messukeskuksessa 3.-5.7.2015.Teemana on Armo.

Kansanlähetyspäivillä on ohjelmaa kaiken ikäisille

  • Posted on June 13, 2014 at 15:15

S

Kuvissa on nukkeja, joita ihmiskaupan uhrit ovat tehneet Kyproksella. Niitä myydään Kansanlähetyspäivillä työn hyväksi. Kuvaaja: Anne Lepikko

Kansanlähetyspäiviä vietetään heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Keski-Suomessa Jyväskylässä. Päivät pidetään Hipposhallissa 4. – 6. heinäkuuta teemalla Kasvokkain. Viikonloppuna on myös rinnakkaistilaisuuksia Jyväskylän ja Muuramen seurakuntien kirkoissa. Tapahtuman päätoimikunnan puheenjohtaja, Jyväskylän seurakunnan kirkkoherra Arto Viitala kertoo, että luvassa on paljon mielenkiintoista ohjelmaa. Yksi tällainen tilaisuus on sunnuntai-aamun messu Taulumäen kirkossa.  Messussa lauletaan alkuvuodesta ilmestyneen laulukirjan, Viisikielisen lauluja. Musiikkia säestää Pelimannit Erkki Hiekkavirran johdolla. Messussa saarnaaPekka Jokiranta ja Arto Viitala toimii liturgina.

– Kävimme Viisikielistä läpi ja siellähän on suorastaan runsauden pula hienoista lauluista. Varmasti tuo messu tulee painottumaan kirjan perinteisiin, hengellisiin lauluihin. Jotakin melko uutta, gospel-musiikkinakin tutuksi tullutta aineistoa siellä on mukana, Arto Viitala sanoo.

Kansanlähetyspäivien ohjelmassa on perinteisesti monenlaista musiikkia. KLP-orkesterin lisäksi mukana onMGtH, Tulus-kuoro, Saraste, Miriam, Pekka Simojoki ja G-Powered. Kaksi viimeksi mainittua laulattavat ja leikittävät myös junnujen ohjelmassa. Hipposhallissa aamut aloitetaan virrenveisuulla ja rukouksella Huhtasuon aluekappalaisen Mauri Tervosen ja kanttorin kanssa. Perjantaina kanttorina toimii Jukka Hassinen ja lauantainaTuovi Ruhanen.

Lähetystyön kuulumisia

Kirkkoherra Viitalan mukaan lähetystyö on juhlien tärkeä aihe. Siihen voi tutustua muun muassa Lähetyskahvilassa, missä on mahdollisuus tavata lähetystyöntekijöitä. Lähetystyön ajankohtaisista asioista kertoo esimerkiksi Pia Rendic, joka toimii ihmiskaupan vastaisessa työssä Kyproksella. Koko perheen lähetystilaisuudessa lauantaina junnujen haastateltavana on päivien ulkomainen vieras, piispa Mouneer Egyptistä.

Sunnuntaina ohjelmassa on koko perheen jumalanpalvelus, jossa otetaan huomioon myös perheen pienimmät. Saarnan pitää Japanissa lähetystyössä ollut Kansanlähetyksen apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen.

Kansanlähetyspäivät huipentuvat sunnuntain lähetysjuhlaan, jossa piispa Simo Peura siunaa avustajineen Kansanlähetyksen uudet ja työalueille palaavat lähetystyöntekijät.

Tapahtuman järjestävät Kansanlähetys, Jyväskylän ev.lut. seurakunta ja Muuramen ev.lut. seurakunta.

Lisätietojawww.kansanlähetyspäivät.fi

Evankelinen korkeakoulu sai uudet tilat Etiopiassa

  • Posted on March 18, 2014 at 14:30

korkeakoulu_esko_siljanen

 

Kuvaaja: Esko Siljanen

Etiopian evankeliset kristityt saivat yhteiset uudet tilat akateemista teologista koulutusta varten.  Addis Abebassa vihittiin lauantaina 15.3.2014 EGST:n (Ethiopian Graduate School of Theology) uudisrakennus käyttöön.

”EGST on Etiopian kirkkojen yhteyden symboli”, sanoi juhlapuheessaan englantilainen teologian tohtori Peter Cotterell. Hän toimi EGST:n perustamisvaiheessa sen johtajana. Cotterell päätti puheensa sanoihin: ”Toivon, että EGST:n opiskelijat tunnetaan siitä, että he rakastavat Jeesusta.”

Uudisrakennuksessa on tilaa yhteensä 6283 mja sen kokonaishinnaksi tuli noin 2,3 miljoonaa euroa. Lahjoittajien joukossa ovat muun muassa Ruotsin evankelis-luterilainen kirkko sekä Amerikan, Englannin ja Saksan protestanttisia kirkkoja.

Ykkösvaihtoehto

EGST on Etiopian Evankelisen Mekane Yesus -kirkon, Etiopian Kale Heywot -kirkon ja Etiopian Evankelisten kirkkojen yhteisön yhdessä 17 vuotta sitten perustama teologinen korkeakoulu. Kun se aloitti toimintansa tammikuussa 1998, sillä oli vain 15 opiskelijaa. Nyt opiskelijoita on viidessä eri ohjelmassa yhteensä 221. Tutkinnon suorittaneita opiskelijoita on 17 vuoden aikana kertynyt jo 256. EGST:ssa voi suorittaa maisterin tutkinnon teologian lisäksi yhteisön kehittämisen sekä hallinnon ja johtamisen koulutusohjelmissa.

EGST:n hallituksen puheenjohtajana toimii Mekane Yesus -kirkon presidentti tohtori Wakseyoum Idossa. Hän sanoi uusien tilojen vihkimisen yhteydessä, että EGST ottaa nyt johtavan aseman maan evankelisten kirkkojen teologisessa koulutuksessa. Mekane Yesus -kirkko omistaa puolet EGST:stä.

Kilpailua ja yhteistyötä

Kysymysmerkiksi jää nyt, mikä tulee olemaan Mekane Yesus -kirkon strategia sen oman teologisen korkeakoulun, Mekane Yesus -seminaarin, kehittämisessä. Käytännössä nämä kaksi oppilaitosta kilpailevat samoista opiskelijoista ja kehittämisresursseista.

Toinen mielenkiintoinen seikka on se, että vaikka Mekane Yesus -kirkko on virallisesti katkaissut suhteensa Ruotsin kirkkoon, tekee se kuitenkin EGST:n puitteissa mittavaa yhteistyötä ruotsalaisten kanssa. Ruotsin kirkon edustaja korosti omassa puheessaan EGST:n ekumeenista luonnetta ja akateemisen tutkimuksen kriittistä vapautta.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry: Piispa Mouneer rohkaisee toimimaan yhdessä

  • Posted on February 28, 2014 at 14:11

piispamouneer_vuokko_vanska

Piispa Mouneer pyrkii työssään edistämään eri kirkkokuntien ja uskontojen vuoropuhelua. Kansanlähetyspäivillä Jyväskylässä hän puhuu vainottujen kristittyjen tilanteesta.

Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Kansanlähetyspäiville Jyväskylään saapuu kaukaisia vieraita. Yksi heistä on Anglikaanisen kirkon Egyptin, Pohjois-Afrikan ja Afrikan sarven hiippakuntien piispa sekä Jerusalemin ja Lähi-idän hiippakuntien johtava piispa, tohtori Mouneer Hanna Anis.

Kansanlähetyksen yhteistyökirkon piispa Mouneer Anis pyrkii työssään tuomaan yhteen muslimien ja kristittyjen uskonnollisia johtajia. Hän uskoo vuoropuhelun merkitykseen ja sillanrakentamiseen eri kirkkokuntien kesken sekä kristittyjen ja muslimien välillä. Piispan tavoitteena on syventää luottamusta sekä rakentaa yhteiskuntasuhteita.

Olkaa rauhantekijöitä

Piispa Mouneer neuvoo kristittyjä välttämään nurkkakuntaisuutta ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan.

– Kristittyjen ei pidä eristäytyä eikä antautua pelon valtaan. Vaikka tilanne olisi vaikea, rohkaisen kristittyjä pysymään rauhallisina ja olemaan rauhantekijöitä. On vakava virhe puhua meistä ja heistä. Pitäisi aina sanoa me, piispa summaa.

Kansanlähetyspäivien ohjelmassa piispa Mouneer puhuu vainottujen kristittyjen tilanteesta lauantaina 5. heinäkuuta kello 13.00. Hän on myös mukana uusien ja kentälle palaavien lähetystyöntekijöiden siunaamisessa sunnuntaina 6. heinäkuuta kello 13.00 alkaen.

Lääkäristä piispaksi

Mouneer Anis opiskeli lääketiedettä ja kirurgiaa Kairon yliopistossa, Egyptissä. Hän valmistui lääkäriksi vuonna 1974.  Hän toimi Harpur Memorial –sairaalan lääkärinä ja johtajana vuosina 1979-2000.

Tohtori Mouneer on suorittanut trooppisen lääketieteen ja hygienian tutkinnon Lontoon Trooppisen lääketieteen laitoksella. Hän on pätevöitynyt sairaalan johtamiseen ja hallintoon Kaliforniassa.

Vuonna 1999 tohtori Mouneer vihittiin papiksi ja hän palveli All Saints -katedraalissa, Kairossa. Hänet valittiin Egyptin hiippakunnan hallintotehtäviin ja myöhemmin Egyptin, Pohjois-Afrikan ja Afrikan sarven hiippakuntien piispaksi. Tohtori Mouneer suoritti käytännön ja teologian lisäopiskeluja Mooren teologisessa oppilaitoksessa Sydneyssä, Australiassa, Canterburyssa Kentissä (UK) Wisconsinissa USA:ssa ennen tehtäväänsä siunaamista vuonna 2000. Vuonna 2007 piispa Mouneer valittiin kirkon Jerusalemin ja Lähi-idän hiippakuntien johtavaksi piispaksi. Vuonna 2012 hänet valittiin toiselle kaudelle.

Piispa Mouneer on naimisissa ja hänellä on puolisonsa Nancyn kanssa kaksi poikaa.

Kirkon kotisivut: http://dioceseofegypt.org/

Lisätietoja: www.kansanlähetyspäivät.fi

Kansanlähetys (SEKL) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon herätysliike ja lähetysjärjestö. Järjestön 72 ulkomaantyöntekijää toimivat Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. He tekevät muun muassa seurakunta-, opetus-, media- ja kirjallisuustyötä.

Kotimaassa Kansanlähetys toimii 17 piirijärjestön kautta yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry: Kansanlähetyspäivät – kesän kohtaamispaikka Jyväskylässä

  • Posted on January 22, 2014 at 21:41

klp2014_logo_tekstein_rgb_72dpi

Kansanlähetyspäiviä vietetään ensi kesänä Jyväskylän Hipposhallissa teemalla Kasvokkain. Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna junioreille ja lapsille on tuttuun tapaan omat ohjelmat. Pääohjelma on sen sijaan suunniteltu niin, että nuoret ja aikuiset voisivat viihtyä yhdessä. Heillekin on suunniteltu myös erillisiä ohjelmaosuuksia. Sekä perjantaina että lauantaina Taulumäen kirkossa on Hoitavan sanan ilta. Perjantaina kirkossa esiintyy Tulus-kuoro ja lauantaina Pekka Simojoki. Samaan aikaa nuoret viettävät nuorteniltaa Hipposhallilla muun muassa Pastoreiden ja Miriamin säestämänä.
– Yhteiset ohjelmaosuudet vaativat tietenkin sekä nuorilta että aikuisilta vastaantuloa, koska molemmat ryhmät ovat tottuneet erilaiseen kulttuuriin monessa asiassa, päivien johtaja  Mika Järvinen toivoo.

Erilaiset kulttuurit ja eri ikäryhmät kohtaavat lauantaina koko perheen lähetystilaisuudessa. Ohjelmassa lapset haastattelevat tapahtuman ulkomaista vierasta, egyptiläistä piispa Mouneeria.  Mirva ja Kai Lappalainen kertovat perheineen lähetystyöstä Virossa ja Venäjällä.

Ketään ei jätetä yksin

Kansanlähetyksen junnuleireillä on tavoitteena, että jokainen tulee kohdatuksi omalla nimellään eikä ketään jätetä yksin. Samaan tavoitteeseen pyritään myös Kansanlähetyspäivillä.

– Koska päivien teema on kasvokkain, olisi hienoa nähdä paljon sekä vanhoja tuttuja että uusia kasvoja. Haluaisinkin haastaa ihmiset tutustumaan tämän kesän tapahtumassa vähintään yhteen uuteen ihmiseen, Mika Järvinen sanoo.

Erilaisten ihmisten kutsumista mukaan niin kesäpäiville kuin seurakunnankin toimintaan voi tulla oppimaan tapahtumaa edeltävälle Kohtaamisten keskellä -kurssille 3. – 4.7. Hipposhallin auditorioon.

Kansanlähetyspäivien raamattuopetukset kulkevat Kasvokkain-teeman alla. Niissä käsitellään itsensä, lähimmäisen, seurakunnan ja Jumalan kohtaamista.  Opettajina toimivat Mauri Tervonen,  Seppo Palonen, Mika Falk, Jukka Kallioinen, Kai Niemelä ja Liisi Jokiranta.

Musiikkia esittävä Talo-orkesteri koostuu paikallisista ammattilaisista. Mukana ovat muun muassa Jousia ja Maria Lappi. Yhteislauluissa käytetään uutta Viisikielinen-laulukirjaa. Lisäksi veisataan perinteisemmällä tyylillä virsiä.

Kansanlähetyspäivien johtajina toimivat Mika ”Jurvis” Järvinen, Laura Järvinen, Mauri Tervonen ja Timo Tuikka.

Lisätietoa: http://kansanlahetyspaivat.fi

SEKL, Opistotie 1, 12310 RYTTYLÄ

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon herätysliike ja lähetysjärjestö. 72 lähetystyöntekijäämme toimivat Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä, Oseaniassa ja Aasiassa. He tukevat seurakuntien toimintaa, ovat mukana opetus- ja raamatunkäännöstyössä ja tekevät työtä paikallisten ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi.

Kotimaassa Kansanlähetyksellä on 17 piirijärjestöä, jotka järjestävät toimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry: Toimeentuloa vammaisille naisille

  • Posted on December 20, 2013 at 14:50

terrefech2

Käsityöryhmässä elantonsa hankkivan Terrefechin joulu erottuu muista päivistä. Silloin asuntolassa teurastetaan härkä ja valmistetaan lihawottia injeraletun kanssa syötäväksi. Kristittyjen ystäviensä kanssa hän juhlii joulua Jeesuksen syntymäjuhlana. Kuva: Helena Räisäsen arkisto

Viisi vuotta sitten Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä Helena Räisänen ja Mekane Yesus -kirkon naistyöntekijäHirut Beyene miettivät vaikeaa kysymystä. Etiopiassa vammaiset naiset ovat yhteiskunnassa kaikkein heikoimmassa asemassa. Heidän toimeentulonsa on sukulaisten ja ystävien armeliaisuuden varassa. Naisten auttamiseksi Räisänen ja Beyene päättivät perustaa käsityöryhmän. Se tuo nykyisin toimeentulon  parillekymmenelle vammaiselle naiselle.

Käsityöryhmän toimipisteenä on pieni työpaja Mekanissan kaupunginosassa Addis Abebassa. Pajan toimintaa johtaa Halge Nyamme, joka työskentelee pajalla täysipäiväisesti. Muut naiset tekevät käsitöitä joko pajalla tai kotonaan. Valmiit työt myydään työpajalla, seurakunnan tilaisuuksissa ja ulkomaalaisille tarkoitetussa kielikoulussa.

Ryhmässä työskentelevistä naisista kymmenen tekee värttinällä puuvillasta lankaa. Toiset kymmenen valmistavat käsitöitä. Ryhmässä on invalideja sekä näkö- ja cp-vammaisia naisia, joiden toimeentulo olisi muuten vaikeaa.
– Toiminnan alussa naiset eivät tienneet, miten käsitöitä tehdään, mutta he ovat oppineet. Alussa työ oli vaikeaa,­ mutta nyt siitä voi jo nauttia, Halge Nyamme kertoo.

Terrefech suunnittelee tulevaisuutta

Yksi ryhmän naisista on Terrefech Meheret. Hän vammautui 10-vuotiaana, kun hänen setänsä ase laukesi vahingossa tämän puhdistaessa sitä. Luodit runtelivat Terrefechin oikean käden kyynärvarren ja vasemman reiden. Lapsi vietiin hoitoon pääkaupunkiin ja sairaalassa jalka ja käsi saatiin pelastettua. Erikoistukien avulla Terrefech pystyy kävelemään ja käyttämään hieman kättäänkin.

Terrefech asuu valtion perustamassa vammaisten asuntolassa, josta hän saa makuupaikan ja ruuan.
-Olen käynyt ompelukurssin ja sain sieltä ompelukoneen, mutta asuntolassa ei saa käyttää sitä, koska siellä ei saa olla mitään yksityistä. Olen jonotuslistalla saadakseni valtion takaaman, edullisen oman asunnon, jossa voisin ottaa ompelukoneenikin käyttöön, Terrefech kertoo.

Tukea LML:tä ja Suomesta

Käsityöryhmä on saanut starttirahaa Luterilaiselta maailmanliitolta. Suomesta ryhmälle on lahjoitettu puikkoja, virkkuukoukkuja ja käsin veivattavia ompelukoneita. Suomalaiset ovat lahjoittaneet myös kahdet kangaspuut, lankoja ja kankaita. Lähetystyöntekijä Helena Räisänen on ohjannut naisia alusta lähtien.
– Suunnitelmissamme on laajentaa toimintaa, mutta ongelmana on, että meillä ei ole kuin tämä pieni tila, Halge Nyamme sanoo.
Suurempien tilojen hankkiminen edellyttäisi virallista rekisteröitymistä yhdistykseksi. Sekin on haaveena. Toistaiseksi paja kuitenkin jatkaa pienessä mutta viihtyisässä tilassa miljoonakaupungin laitamilla.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry: Konserttikiertue kirkon hyväksi

  • Posted on December 19, 2013 at 15:00

sumoton-uuden-kirkon-tontilla

MGtH kävi kiertueellaan myös Awajin kirkon tontilla

Viime toukokuussa suomalainen gospelbändi MGtH teki konserttikiertueen Japaniin Länsi-Japanin luterilaisen kirkon kutsumana. Reilun kahden viikon kiertueen aikana pidettiin 23 konserttia. ”Kaikkiaan konsertteihin osallistui noin 1600 henkeä, joista muutamat ovat sen jälkeen alkaneet käydä kirkkojen jumalanpalveluksissakin”, kertoo Kansanlähetyksen lähetystyöntekijä Jorma Pihkala. Hän toimi kiertueen  managerina ja tulkkina.

Tämä oli MGtH-yhtyeen viides vierailu Japanissa. Kahden viikon matka tehtiin talkooperiaatteella. Lentoliput ja muut kulut katettiin lahjoitusten, paitamyynnin ja japaninkielisten levyjen myynnin avulla. Kansanlähetys järjesti kulujen kattamiseksi keräyksen. Varainhankinta onnistui hyvin. Kiertue tuotti voittoa 5 973,56 euroa, joka käytetään Awajin kirkon rakentamiseen Japanissa.

Monenlaista tukea lähetystyölle

Yhtye esiintyi konserttisalien lisäksi kahdessa lastentarhassa, alakouluissa, lukiossa sekä Shimanen yliopistolla. Oppilaitoskonserteissa oli kuutisensataa kuulijaa.

Konserteissa oli mukana niitäkin, jotka eivät tavallisesti osallistu Länsi-Japanin luterilaisen kirkon toimintaan. Seurakunnat tavoittivat näin uusia ihmisiä ja hyvä sanoma Jeesuksesta meni eteenpäin.

”Kuten lähetyskäsky opettaa, vastuu lähetystyöstä kuuluu kaikille kristityille. Siihen voivat lähteä vain harvat, mutta me kaikki voimme olla sitä tukemassa monin eri tavoin. Kiitos kaikille tukijoille ja esirukoilijoille! Teidän panoksenne oli merkittävä. Kiertue onnistui erittäin hyvin, matkamme varjeltiin ja suuremmilta haavereilta säästyttiin. Kaikki konsertit onnistuivat ja matkalla oli monta rohkaisevaa kohtaamista”, Mikko Nikula kiittää koko yhtyeen puolesta.

Yhtye piti kiertueen aikana videoblogia, jota voi katsoa täältä.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry: Adventtikalenteri tuo lähetystyön lähelle

  • Posted on November 29, 2013 at 15:33

Miten sanotaan ”hyvää joulua” japaniksi? Miltä näyttää afrikkalainen kaivo? Mitä haaveita kummilapsella on?

Suuressa mukana –joulukalenteri avautuu ensimmäisenä adventtina Kansanlähetyksen kotisivuilla.

Kalenterin avulla voi laskea päiviä jouluun ja tutustua lähetysjohtaja Mika Tuovisen mukana Kansanlähetyksen lähetystyöhön ja kehitysyhteistyöhön eri puolilla maailmaa.

Adventtikalenteri on Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöiden ja kotimaantyöntekijöiden yhteinen ponnistus. Monet organisaatiot tekevät mainosmateriaalia niin, että ne lähettävät ammattilaiset paikan päälle.  Nykytekniikka kuitenkin mahdollistaa sen, että jokainen voi tuottaa materiaalia. Sen vuoksi kalenterin videomateriaalien kuvaajina ovat toimineet monien ammattikuntien edustajat it-insinööristä graafiseen suunnittelijaan.  Välineinä heillä on ollut kirjava kokoelma kännykkäkamerasta tv-kameraan.

” Haluamme, että tämä kalenteri  voisi avata sinulle jotain siitä, mitä teemme ja missä teemme. Eri luukuista löytyy tietoa työstämme ja videoiden alta löytyy linkkejä sivuille, joista voit antaa joululahjan lähetystyölle, ” lähetysjohtajaMika Tuovinen kertoo.

Adventtikalenteri löytyy osoitteesta http://www.sekl.fi/joulukalenteri