You are currently browsing the Suomen kirkon pappisliitto category
Displaying 1 entry.

Suomen kirkon pappisliitto: Vuoden pappi 2013 on Pekka Puukko

  • Posted on October 30, 2013 at 23:36

akiliitot-1798-a28df0150b795036e793edf927d5bfb2

Pekka Puukko. Kuvaaja: Sari Muhonen

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2013 pastori Pekka Puukon. Hän työskentelee perheneuvojana Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa. Valinta julkistettiin Helsingissä 29.10.

Valinnan perusteluissa todetaan, että tänä vuonna haluttiin nostaa esiin perheneuvontatyötä tekevä pappi. Pekka Puukko on työskennellyt yli 15 vuotta kirkon perheneuvonnassa, jossa ihmisiä kohdataan parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyvissä kysymyksissä.

Puukkoa ehdotti vuoden papiksi Pappisliiton alaosasto Kirkon perheneuvonnan työntekijät. “Hän on aidosti ihmisestä kiinnostunut perheneuvoja, joka osaa läsnäolon taidon. Kiireisen ja ohikävelevän kulttuurin keskellä hänellä on arvokas taito nähdä ihminen, pysähtyä ja pysähdyttää.” Hänet tunnetaan kollegojen keskuudessa taitavana keskustelijana ja lämpimänä ihmisenä, joka osaa antaa palautetta ja arvostusta muille.

Puukko näkee pappeutensa eduksi perheneuvontatyössä. ”Pappina liityn kirkon sielunhoidon pitkään perinteeseen. Siinä sielunhoitaja nähdään rinnalla kulkijana, ei hoitajana tai ihmisten parantajana. Käytän kaikkea terapeuttista tietämystäni asiakkaan hyväksi, mutta näkökulma ihmisenä olemiseen on ensisijaisesti sielunhoidollinen. Olemme samalla tiellä asiakkaani kanssa.”

”Pappeus näkyy myös siinä, että hahmotan perheneuvontakeskustelut evankeliumin työnä. Kun ihminen kertoo asioita, joissa hän kokee epäonnistuneensa ja tuntee syyllisyyttä ja häpeää, työntekijän hyväksyvä läsnäolo ja kuuntelu ovat armon julistusta silloinkin, kun sanaa armo tai Kristus ei mainita. Uusi alku ja toisenlainen elämä tulevat mahdolliseksi.”

Puukko kertoo perheiden ongelmien monimutkaistuneen viime vuosina. ”Aiemmin voitiin ehkä keskittyä johonkin yksittäiseen vuorovaikutuksen ongelmaan, vaikkapa puhumattomuuteen ja riitelyn vaikeuteen, mutta tänä päivänä on mietittävä perheen kanssa yhtä aikaa ratkaisuja väkivaltaan, talousongelmiin ja lasten hyvinvointiin. Tilanteiden monimutkaistuminen näkyy myös entistä tiiviimpänä yhteistyönä lastensuojelun kanssa.”

Pekka Puukko on syntynyt Jyväskylässä 1964. Hän on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1993. Papiksi hänet vihittiin Helsingissä vuonna 1994. Nykyisessä tehtävässään Jyväskylän seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojana hän on työskennellyt vuodesta 1997. Sitä ennen hän toimi seurakuntapappina Petäjävedellä ja Espoonlahden seurakunnassa. Perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen lisäksi hänellä on pari- ja perheterapeutin, työnohjaajan ja organisaatiokonsultin pätevyys.