You are currently browsing the Suomen Merimieskirkko ry category
Displaying 1 - 3 of 3 entries.

Suomen Merimieskirkko ry: Hannu Suihkonen Suomen Merimieskirkon pääsihteeriksi

  • Posted on September 23, 2014 at 16:07

hannusuihkonen22092014

Suomen Merimieskirkko ry:n hallitus on kokouksessaan 22.9.2014 päättänyt ottaa yhdistyksen uudeksi pääsihteeriksi diakoniajohtaja, pastori Hannu Suihkosen, 51. Pääsihteerin toimeen järjestettiin avoin haku, ja hakijoita tehtävään oli kaikkiaan 14. Pääsihteerinä Suihkonen aloittaa 1.1.2015. Nykyinen pääsihteeri Sakari Lehmuskallio jää eläkkeelle.

Merimieskirkon hallituksen puheenjohtaja, Kepa ry:n toiminnanjohtaja Timo Lappalainen kertoo valinnassa painaneen erityisesti Suihkosen strategisen johtamiskokemuksen ja kyvyn luoda merkittäviä yhteyksiä.

Pääsihteerin toimeen valittu Hannu Suihkonen sanoo ottavansa toimen vastaan innostuneella ja motivoituneella mielellä.

”Merimieskirkko tekee tärkeää ja merkityksellistä työtä liikkuvien ihmisten parissa. Yhdessä tehden ja yhteisellä tekemisellä Merimieskirkon työllä on jatkuvuutta. Yhdistyksen talouden turvaaminen on muuttuvassa yhteiskunnassa haaste, mutta luotan siihen, että Merimieskirkolla on asiaansa omistautunut ja työtä kantava työntekijä- ja ystäväjoukko”, Suihkonen sanoo.

Suomen Merimieskirkon 11. pääsihteerin toimeen Hannu Suihkonen siirtyy Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniajohtajan toimesta, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2002 lähtien. Ihan uutta Merimieskirkon työ ei Suihkoselle ole, sillä hän toimi Hampurin merimieskirkon johtajana ja merimiespappina vuosina 1997–2002 sekä Merimieskirkon ns. periodilaivapappina vuosina 1996–1997. Aiemmin hän on toiminut mm. seurakuntapastorina Lauttasaaressa vuosina 1991–1997.

Hannu Suihkonen opiskeli teologiaa Helsingin yliopistossa ja hänet vihittiin papiksi Helsingissä vuonna 1990.  Suihkosella on useita luottamustehtäviä, mm. Turun seudun mielenterveyspalveluyhdistyksen hallituksen puheenjohtajuus.

Suihkosen harrastuksiin kuuluvat lenkkeily, lukeminen ja penkkiurheilu. Hannulla ja hänen pastorivaimollaan Mari Kinnusella on kaksi täysi-ikäistä lasta. Perhe asuu Turussa.

Suomen Merimieskirkolla on palkattua henkilöstöä yhteensä noin 50. Kaikkien työntekijöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien yhteismäärä vuositasolla on reilut 900. Yhdistyksen taseen loppusumma vuonna 2013 oli 5.7 miljoonaa euroa. Pääosan rahoituksesta Merimieskirkko saa avustuksina opetus- ja kulttuuriministeriöltä, seurakunnilta, kirkkohallitukselta, Raha-automaattiyhdistykseltä sekä eri säätiöiltä. Merimieskirkoilla kohdataan vuosittain noin neljännesmiljoona ihmistä.

Suomen Merimieskirkko, liikkuvien ihmisten kirkko, on vuonna 1875 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka tukee ja edistää merenkulkijoiden sekä ulkomailla olevien suomalaisten hyvinvointia. Toiminnan harjoittamiseksi pidämme yllä kaikille avoinna olevia merimieskirkkoja, joita on Suomessa 8 paikkakunnalla ja muualla Euroopassa 7 paikkakunnalla. Lisäksi teemme laivakuraattorityötä Itä- ja Pohjanmerellä sekä matkapappityötä Kaakkois-Aasiassa. Merimieskirkko on koti kaukana kotoa. http://www.merimieskirkko.fi/ jahttp://www.facebook.com/Merimieskirkko

Merimieskirkon matkapappi Kaakkois-Aasiaan – Joulu tulee Suomesta

  • Posted on November 21, 2013 at 15:56

merimieskirkko-1415-d5828b50d68ed4b1aefc29e7b0eb3a54

Matkapappi Heikki Rantanen kiertää joulun alla Kaakkois-Aasian suomalaisyhteisöissä.

Suomen Merimieskirkko lähettää nyt joulun alla 17. kerran matkapapin Kaakkois-Aasiaan. Matkapapin palvelujen piirissä ovat olleet erityisesti Singaporen, Kuala Lumpurin, Jakartan ja Manilan suomalaisyhteisöt, viime vuosina myös Hanoin ja New Delhin suomalaiset. Käynneillä on järjestetty joulukirkkoja ja -hartauksia, mutta matkan varrelle mahtuu vuosittain myös kastejuhlia, kotikäyntejä, itsenäisyyspäivän vastaanottoja ja monia muita tapaamisia.

Filippiineillä on ollut tapana kokoontua sekä Suomen itsenäisyyspäiväjuhlan että suomalaisyhteisön jouluhartauden merkeissä. Itsenäisyyspäivän vastaanotosta on tänä vuonna päätetty luopua tuhoisan Yolanda-taifuunin jälkeen. Manilassa kokoonnutaan kuitenkin jouluhartauteen ja perheiden yhteiseen joulujuhlaan 1. adventtisunnuntaina.

Matkapapiksi Kaakkois-Aasiaan lähtee tänäkin vuonna pastori Heikki Rantanen, joka on toiminut Suomen Merimieskirkon eri tehtävissä yli 30 vuotta.

Suomalaisten määrä eri kohteissa vaihtelee Singaporen lähes kahdeksastasadasta Manilan noin sataan. Kaikissa kohteissa matkapapin vierailu on ollut odotettu tapahtuma, ja tilaisuuksissa on ollut runsaasti osanottajia. Merimieskirkko toimii maailmalla ekumeenisessa hengessä. Joulumessu on järjestetty mm. presbyteerikirkossa, roomalaiskatolisessa kappelissa ja Tanskan merimieskirkossa.

”Meillä aikuisilla ulkosuomalaisilla on kokemusta Suomesta, luterilaisesta kirkosta ja kirkollisista juhlista. Omat lapseni ovat tutustuneet vain yhteen suomalaiseen pappiin ja yhteen kirkkoon, kerran vuodessa Merimieskirkon matkapappiin. Merimieskirkon merkitys hengellisissä kokemuksissa lapsille on korvaamaton”, kirjoitti Sanna Massala Singaporessa ilmestyvän SiSu-lehden joulunumerossa 2011.

”Olen ollut erityisen iloinen siitä, että joulukirkoissa on ollut paljon lapsia ja nuoria. Heidän kasvuaan on ollut mukava seurata. Jumalanpalveluksen jälkeisillä kirkkokahveilla on ollut oiva tilaisuus vaihtaa kuulumisia ja saada tuntumaa ulkosuomalaisen arkeen. Monien kanssa yhteydenpito on jatkunut sähköpostitse. Olen saanut kokea aitoa vieraanvaraisuutta, innostusta ja talkoohenkeä”, kertoo matkapappi Heikki Rantanen.

Yhteistyö paikallisten Suomen edustustojen, kunniakonsuleiden ja Suomi-yhdistysten kanssa on oleellinen osa matkapapin verkostoa. Ne ovat vuosittain hoitaneet suurimman osan käytännön järjestelyistä ja vastanneet tilaisuuksien kustannuksista. Myös Suomen Lähetysseuran lähetit ovat antaneet arvokasta tietoa eri maiden yhteiskunnallisesta tilanteesta, tavoista ja kulttuurista.

Kiittäessään yhteistyöstä matkapappi Heikki Rantanen toteaa, että työn heikoin lenkki on ollut matkapapin vierailun lyhyys. ”Toimituskeskeisyys ei ole riittävästi tarjonnut luontevaa kosketuspintaa ulkosuomalaisten arkeen.”

Matkapappityöhön kohdistuvan toivelistan kärjessä Kaakkois-Aasiassa on Merimieskirkon tekemän selvityksen mukaan lasten uskonnollisen kasvatuksen tukeminen, nuorten valmentaminen suomalaiseen rippikouluun, joulu- ja pääsiäiskirkot, kirkolliset toimitukset ja valmius kriisitukeen.

Suomen Merimieskirkon hallitus onkin päättänyt vahvistaa ja kehittää matkapappityötä Kaakkois-Aasiassa. Selkeä tarve on päätoimiselle työntekijälle, jolla olisi aikaa laskeutua kiireettömästi Kaakkois-Aasian suomalaisyhteisöjen elämään. Suunnitelman mukaan matkapappi liikkuisi tällä työalueella vähintään kuusi kuukautta vuodessa pitäen varsinaista asemapaikkaansa kuitenkin Suomessa.

Malli työmuotoon on saatu Norjasta, jossa sen Merimieskirkolla on useita matkapappeja, jotka liikkuvat omilla alueillaan eri puolilla maailmaa. Heidän pääasiallisena tehtävänään ei ole järjestää tilaisuuksia, vaan kohdata kaukana asuvat seurakuntalaiset arkisen elämän sykkeessä. Siihen liittyy oleellisena osana myös valmius kriisiapuun, ja heiltä löytyy resursseja esimerkiksi työpaikkaa tai asuinpaikkaa koskettaviin katastrofeihin.

Vakinaisen matkapapin palkkaukseen ei kuitenkaan ole vielä saatu tarvittavaa rahoitusta. Siihen asti matkapappi Suomesta vierailee entiseen tapaan Kaakkois-Aasiassa kerran tai kaksi vuodessa, joulun alla ja resurssien salliessa myös pääsiäisenä.

Uuden matkapapin ”seurakuntana” olisi jatkossakin lähinnä Kaakkois-Aasian ulkosuomalaiset, mutta se voisi luontevasti toimia myös turistipappina esimerkiksi Malesian Penangissa, Indonesiassa Balilla, Intian Goalla, Sri Lankassa ja Dubaissa.

Tänä vuonna jouluhartauksia/joulujumalanpalveluksia pidetään seuraavasti:

Manila 1.12.

Kuala-Lumpur 8.12.

New Delhi 13.12.

Singapore 15.12.

Hanoi 17.12.

Suomen Merimieskirkko ry: Muistohetki mereen menehtyneiden muistoksi

  • Posted on October 24, 2013 at 14:36

kunniakaynti

Kunniakäynti Merenkulun muistomerkillä, jonka ovat tehneet arkkitehti Eero Eerikäinen ja kuvanveistäjä Oskari Jauhiainen. Muistomerkki paljastettiin Helsingissä 29.8.1968. Kuva: SMK/Marko Toljamo.

Pyhäinpäivänä 2.11.2013 klo 12.00 järjestetään perinteinen merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistohetki Ursinin kalliolla, Merisatamanrannassa Helsingin Eirassa. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.

Tilaisuudessa puhuu Rauman merimieskirkon merimiespastori Sirpa Tolppanen. Musiikista vastaa Helsingin NMKY:n mieskuoro Jukka Okkosen johdolla. Meriliiton edustajat laskevat seppeleen merenkulkijoiden muistomerkille, ja Suomen Meripelastusseuran alukset tekevät kunniakäynnin aikana ohimarssin.

Tilaisuuden jälkeen on kaikille avoin kahvitarjoilu Suomen Merimieskirkon merisalissa Albertinkatu 2, Helsinki.

Muistohetken järjestelyistä vastaa yhteensä 14 merenkulkujärjestöä ja viranomaista:
Meriliitto,
Luotsiliitto,
Suomen Laivanpäällystöliitto,
Suomen Merimies-Unioni SMU ry,
Suomen Varustamot ry,
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi,
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry,
Suomen Meripelastusseura,
Suomen Konepäällystöliitto,
Suomen Tietoliikennetekniset,
Helsingin Laivanpäällikköyhdistys,
Rajavartiolaitos,
Merimiespalvelutoimisto ja
Suomen Merimieskirkko (hoitaa tilaisuuden käytännön järjestelyt vuosittain).

Suomen Merimieskirkko, liikkuvien ihmisten kirkko, on vuonna 1875 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka tukee ja edistää merenkulkijoiden sekä ulkomailla olevien suomalaisten hyvinvointia. Toiminnan harjoittamiseksi pidämme yllä kaikille avoinna olevia merimieskirkkoja, joita on Suomessa 8 paikkakunnalla ja muualla Euroopassa 7 paikkakunnalla. Lisäksi teemme laivakuraattorityötä Itä- ja Pohjanmerellä sekä matkapappityötä Kaakkois-Aasiassa. Merimieskirkko on koti kaukana kotoa. http://www.merimieskirkko.fi/ jahttp://www.facebook.com/Merimieskirkko