You are currently browsing the Ammattiliitto Kirkon alat category
Displaying 1 entry.

Ammattiliitto Kirkon alat: Huonosti etenevät uudistukset ja mediahäly uuvuttavat kirkon työntekijöitä

  • Posted on September 5, 2013 at 15:07

logo-v8

Luterilaisen kirkon monet organisaatiouudistukset: taloushallinnon palvelukeskus Kipa, jäsenrekisterin Kirjuri-järjestelmä sekä seurakuntaliitokset ja monet muut hallinnolliset uudelleenjärjestelyt ovat uuvuttamassa varsinkin taloushallinnossa, kirkkoherranvirastoissa ja suurempien seurakuntayhtymien rekistereissä työskentelevät.

Kirkossa työskentelevien näkökulmasta katsottuna hämmentävät uutisoinnit ja verotulomenetyksiä tuottavat poliittiset puheenvuorot syövät vakavasti kaikissa kirkon tehtävissä uurastavien työmotivaatiota.

Seurakuntien henkilöstömäärä vähenee koko lailla kirkon johdon suunnitelmien mukaisesti ja sinänsä siististi luonnollisen poistuman kautta. Tosiasiassa näissä suuren muutoksen oloissa lähtijöitä on liikaakin – eikä vain eläkeiän saavuttamisen, vaan myös työntekijöiden väsymisen ja turhautumisen kautta.

Akuuttia työvoimapulaa yritetään paikata määräaikaisilla työntekijöillä, joiden kouluttaminen vie entisestäänkin ylityöllistettyjen aikaa. Kipan ja Kirjurin vuodesta toiseen jatkuvat tekniset ongelmat ovat yksi keskeinen syy siihen, miksi työntekijät uupuvat.

Kirkon alat ry:n hallitus edellyttää, että kirkon johdon täytyy ottaa työn kohtuuttomaksi koettu kuormituslisäys vakavasti. jatkuva vähättelevän sävyinen puhe ”tukitehtävissä” olevien määrän vähentämistarpeesta samalla kun virastoissa venytään äärimmilleen, kertoo siitä, ettei tositilannetta tiedetä tai haluta nähdä.

Linkit

Kirkon alat ry on 11 jäsenyhdistyksestä muodostuva STTK:lainen ammattijärjestö, joka kokoaa luterilaisen ja ortodoksisen kirkon sekä helluntailiikkeen ja kristillisten järjestöjen työntekijöitä. Kirkon alat on sopijaosapuoli kaikissa kirkollisissa virka- ja työehtosopimuksissa.