You are currently browsing the Kuopion tuomiokapituli category
Displaying 1 entry.

Kuopion tuomiokapitulin päätöksiä: Tuomiokapitulin istunto 8.8.2013

  • Posted on August 9, 2013 at 16:31

Annettiin musiikin maisteri Pekka Leskelälle valtakirja Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan 1.12.2013 lukien.

Annettiin musiikin maisteri Sauli Rissaselle valtakirja Heinäveden seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan 1.9.2013 lukien.

Annettiin muusikko (AMK) Hannele Sorvarille valtakirja Polvijärven seurakunnan muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan 1.9.2013 lukien.

Todettiin pastori Pekka Anttila, pastori Päivi Helén ja pastori Sirpa Riihimäki kelpoisiksi Suonenjoen seurakunnan kappalaisen virkaan.

Todettiin pastori Sirpa Riihimäki kelpoiseksi Varkauden seurakunnan I kappalaisen virkaan.

Julistettiin Juuan seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka haettavaksi 9.9.2013 klo 15 mennessä. Virkaan valitulta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Lisäksi virkaan valitulta edellytetään laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tarkoitettua rikosrekisteriotetta.

Todettiin, että pastori Simo Parnin virkamääräys Lieksan seurakunnan II seurakuntapastorin virkaan päättyy hänen irtisanoutumisensa johdosta 30.9.2013.

Todettiin, että pastori Ulla Junellin virkamääräys Järvi-Kuopion seurakunnan IV seurakuntapastorin viran sijaiseksi päättyy hänen irtisanoutumisensa johdosta siten, että viimeinen virantoimituspäivä on 4.8.2013.

Todettiin, että pastori Maria Puustisen virkamääräys Vaara-Karjalan seurakunnan kappalaisen viransijaiseksi päättyy hänen irtisanoutumisensa johdosta 31.8.2013.

Annettiin pastori Sirpa Toppiselle viranhoitomääräys Keiteleen seurakunnan kirkkoherran viransijaiseksi ajalle 20.6.–1.9.2013.

Annettiin pastori Marita Tiilelle viranhoitomääräys hoitaa vuorotteluvapaan sijaisena Joensuun seurakunnan II seurakuntapastorin virkaa ajalla 26.8.–31.12.2013.

Annettiin pastori Salla Romolle valtakirja Joensuun seurakunnan III kappalaisen virkaan 1.9.2013 lukien.

Annettiin pastori Ville Hassiselle viranhoitomääräys Kontiolahden seurakunnan II seurakuntapastorin viransijaiseksi ajalle 1.9.–31.12.2013.

Annettiin pastori Hanne Lukkarille viranhoitomääräys Pielisensuun seurakunnan vs. seurakuntapastoriksi ajalle 1.8.–30.9.2013, ehdolla, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli antaa suostumuksen hänen määräämiselleen.

Annettiin pastori Maria Niinivaaralle viranhoitomääräys hoitaa Hyrynsalmen seurakunnan kirkkoherran virkaa vapaa-ajan ja vuosilomansijaisena ajalla 9.–25.9.2013.

Annettiin pastori Leena Laurinkarille viranhoitomääräys hoitaa viransijaisena Puolangan ja Hyrynsalmen seurakuntien yhteistä seurakuntapastorin virkaa ajalla 9.–25.9.2013.

Myönnettiin pastori Sari Kärhälle palkatonta virkavapautta Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan II kappalaisen virasta ajalle 7.8.2013–31.12.2017 ja hänelle annettiin viranhoitomääräys Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän määräaikaiseen sairaalapastorin virkaan em. ajalle.

Annettiin pastori Jyri Kitille viranhoitomääräys hoitaa sijaisena Kajaanin seurakunnan II kappalaisen virkaa ajalla 1.10.2013 – 31.3.2014.

Määrättiin pastori Satu Karjalainen viransijaisena hoitamaan Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan II kappalaisen virkaa 7.8.2013 lukien viran varsinaisen viranhaltijan virkavapauden ajan enintään kuitenkin 31.12.2017 saakka.

Määrättiin pastori Liisa Penttinen viransijaisena hoitamaan Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan II seurakuntapastorin virkaa 7.8.2013 lukien siksi ajaksi, joksi viran varsinainen haltija on määrätty hoitamaan Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan II kappalaisen virkaa, enintään kuitenkin 31.12.2017 saakka.