You are currently browsing the Raamattu category
Displaying 1 - 3 of 3 entries.

Raamatunkäännöstyön tilastot: 81 % maailman väestöstä voi lukea Raamattua omalla kielellään

  • Posted on March 15, 2018 at 16:37

bible-text-11288023193bA2t

Vuonna 2017 uusia raamatunkäännöksiä valmistui 49 kielellä. Nämä käännökset ovat 580 miljoonaan ihmisen ulottuvilla. Kaikkiaan Raamattu on nyt käännetty 674 kielelle, joita puhuu 5,4 miljardia ihmistä.

Tällä hetkellä 81 % maailman väestöstä voi lukea Raamattua omalla kielellään. Mutta 209 miljoonalla ihmisellä ei tätä mahdollisuutta ole edes osittaisen käännöksen suhteen.

Luvut perustuvat Yhtyneiden Raamattuseurojen 8.3.2018 julkaistuihin raamatunkäännöstilastoihin vuodelta 2017.* Näihin tilastoihin kootaan vuosittain kaikki keskeiset kansainvälisen raamatunkäännöstyön luvut.

Raamattu tavoittaa nyt 5,4 miljardia ihmistä

Kaikkiaan maailmassa on noin 7 000 kieltä, joita puhuu 7,6 miljardia ihmistä. Tällä hetkellä koko Raamattu on saatavissa 674 kielellä, joita puhuu 5,4 miljardia ihmistä. Uusi testamentti on käännetty 1 515 kielelle, jota puhuu 631 miljoonaa ihmistä, ja jokin yksittäinen Raamatun kirja 1 135 kielelle, jotka tavoittavat 406 miljoonaa puhujaa.

20 ensi- ja 30 uutta tai uudistettua käännöstä

Vuonna 2017 Raamattu tai sen osa käännettiin ensi kertaa 20 uudelle kielelle, joita puhuu 14 miljoonaa ihmistä. Käännöksistä seitsemän oli koko Raamatun, neljä Uuden testamentin ja yhdeksän jonkin raamatunosan ensikäännöksiä.

Yhtyneet Raamattuseurat tekevät työtä myös olemassa olevien käännösten uudistamiseksi, koska kielet muuttuvat ja kehittyvät koko ajan. Raamatunkäännös vanhenee keskimäärin 30 vuodessa.

Viime vuonna uusia tai uudistettuja raamatunkäännöksiä valmistui 30.** Näistä koko Raamattuja oli kymmenen, Uusia testamentteja yhdeksän, raamatunosia seitsemän ja yhdeksän selityksin toimitettua Raamattua. Nämä tavoittavat potentiaalisesti yli 566 miljoonaa ihmistä.

Raamattu tavoittaa digitaalisena

Digitaalisuuden ansiosta Raamattu tavoittaa ihmisiä aivan uudella tavalla. Raamattu on helposti saatavilla ja jaettavissa.

Digitaalinen raamattukirjasto (Digital Bible Library, DBL) kokoaa keskeiset raamatunkäännökset yhteen paikkaan ja jaettavaksi edelleen eri muodoissa ja laitteissa. Vuoden 2017 loppuun mennessä DBL:ssä oli 1 735 Raamattua, Uutta testamenttia ja raamatunosaa 1269 kielellä. Näitä kieliä puhuu 5,6 miljardia ihmistä.

Merkittäviin tuloksiin on päästy ääniraamatuissa, joita on julkaistu 732 eri kielellä. Tällä hetkellä ääniraamattuja on 1 078 ja niillä tavoitetaan 4,9 miljardia ihmistä.

Digitaalista raamattukirjastoa ylläpitää maailmanlaajuisesti Yhtyneet Raamattuseurat yhteistyössä muiden Raamattua kääntävien yhdistysten tai yhteisöjen kanssa. Toimintaa tukee Every Tribe Every Nation alliance. Yhteistyökumppanit, kuten BibleSearch ja YouVersion, ovat saaneet tätä kautta raamatuntekstejä digitaaliseen jakeluun.

Kuuroille ihmisille vähiten käännöksiä

Maailmassa on 70 miljoonaa kuuroa ihmistä, jotka käyttävät omaa viittomakieltään. Vain 10 prosentilla 400 viittomakielestä on olemassa raamatunteksti. Kuurot on todettu Raamattujen suhteen kaikkein heikoimmin tavoitetuksi ihmisryhmäksi. Yhdelläkään viittomakielelle ei ole käännetty koko Raamattua. Uusi testamentti on saatavilla ainoastaan amerikkalaisella viittomakielellä (ASL).

Yhtyneet Raamattuseurat on yhteistyökumppaneineen parhaillaan mukana 26 viittomakielen käännösprojektissa, ja yli kymmentä projektia suunnitellaan. Näiden kautta on mahdollisuus tavoittaa 12,9 miljoonaa kuuroa ihmistä.

Näkövammaisille ihmisille tekstit pistekirjoituksella

Maailmassa on 285 miljoonaa näkövammaista ihmistä ja heistä 40 miljoonaa on sokeita. Huolimatta audio- ja muista sähköisistä muodoista Braille-aakkosin kirjoitettu teksti on kaikkein suosituin ja tehokkain tapa sokeille tutustua Raamattuun. Koko Raamattu toteutettuna pistekirjoituksella on vain 44 kielellä, mutta raamatunosia on saatavilla yli 200 kielellä.

Viime vuonna ugandalaiselle lugandan ja intialaiselle khasin kielelle valmistuivat ensimmäiset pistekirjoitetut raamatunosat. Neljälle muulle kielelle julkaistiin uusia raamatunosia pistekirjoituksella. Näitä olivat: kwanjama (Namibia), kinyarwanda (Ruanda), armenia (Armenia) ja saksa (Lutherin Raamattu, 2017). Latinalaisessa Amerikassa valmistui Dios Habla Hoy, espanjankielisen Raamatun versio pistekirjoituksella.

Vuoden 2017 aikana Yhtyneet Raamattuseurat ovat kehittäneet uutta ohjelmistoa, joka nopeuttaa pistekirjoituksen tuottamista säilyttäen aiemman laatutason. Ohjelmisto helpottaa myös pistekirjoitustiedostojen jakamista Digital Bible Libraryn kautta.

Tavoitteena Raamattu omalla kielellä

Suomen Pipliaseura kuuluu Yhtyneiden Raamattuseurojen (UBS) verkostoon, joka toimii 200 maassa tai alueella. Yhtyneiden Raamattuseurojen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu raamatunkäännöstyö ja Raamatun käytön edistäminen. Tavoitteena on, että jokainen voi lukea Raamattua omalla kielellään.

Kaikkiaan Yhtyneillä Raamattuseuroilla on meneillään noin 400 käännösprojektia eri puolilla maailmaa.

Käännöstyötä tekevät aina paikalliset kielenpuhujat. Suomen Pipliaseura tukee hankkeita taloudellisesti, tarjoaa käännöstyön konsultointia sekä arvioi osaltaan hankkeita.

Yhtyneiden Raamattuseurojen tavoitteena on, että jokaisen ulottuvilla on Raamattu hänen omalla kielellään. Nykyisin on vielä 3 773 kieltä, jolle ei ole käännetty mitään Raamatun tekstiä. Näitä kieliä puhuu 209 miljoonaa ihmistä.


* Global Scripture Access Report – 2017 Annual Progress. United Bible Societies 2018. Tilastot on koottu Pipliaseurojen, Wycliff Global Alliance sekä progress.BibleTM -yhteisöjen tilastoista. Luvut 31.12.2017.

** Tässä uusi käännös tarkoittaa käännöstä, joka tehdään alkukielestä uutena käännöksenä. Se ei välttämättä ole kuitenkaan ensikäännös, vaan samalla kielellä voi olla jo toinen, aiempi käännös. Uudistettu käännös tarkoittaa aiemman käännöksen uutta versiota.

Kirkon tiedotuskeskus: Raamattu on edelleen maailman käännetyin kirja

  • Posted on June 25, 2014 at 15:43

the-bible

Suomalais-ugrilaisten kielten käännöksessä tapahtui merkittäviä, sillä marraskuussa 2013 julkaistiin ensimmäinen udmurtinkielinen Raamattu. Käännöstyö on kestänyt yli kaksi vuosikymmentä. Yleensä koko Raamatun käännöstyö kestää 12 vuotta. Udmurtinkielinen Raamattu on viides Venäjän vähemmistökielelle käännetty Raamattu, ja siitä puuttuvat vielä apokryfikirjat, jotka julkaistaan myöhemmin.

Yhtyneet Raamattuseurat aloittivat vuonna 2013 hankkeen, jossa Pipliaseurojen kääntäjät kääntävät 100 uutta käännöstä. Kampanja kestä 1 000 päivää ja siinä käännetään 45 Raamattua kielille, joille Raamattua ei ole aikaisemmin käännetty. Hanke on nyt puolessa välissä. Tällä hetkellä on käännetty 58 Raamattua, joista 15 on jo julkaistu. Raamatut tulevat tarpeeseen, sillä uusien käännösten kielenpuhujia on yhteensä jopa 500 miljoonaa.

Käännöstyön laadun takaavat Pipliaseurojen asiantuntijoiden kehittämät kriteerit ja metodit. Nämä säännöt määrittävät kansainvälisestikin tapahtuvaa Raamattujen käännöstyötä. Yhtyneiden Raamattuseurojen verkosto on maailman suurin toimija raamatunkäännöksissä ja julkaisutyössä.

Raamatunkirjoja on julkaistu 2 544 kielellä

  • Posted on June 18, 2013 at 14:48

Raamattu on maailman käännetyin kirja. Vuoden 2012 loppuun mennessä vähintään yksi kokonainen raamatunkirja oli käännetty 2 544 kielelle. Tällä hetkellä Uusi tai Vanha testamentti on saatavissa 1 249 ja koko Raamattu 485 kielellä. Koko Raamatun kääntäminen vie keskimäärin 12 vuotta. Maailman kielten lukumääräksi arvioidaan 6 000–7 000 kieltä.

Raamattu Suomen Suvulle -hankkeessa julkaistiin vuonna 2012 Psalmien kirja vepsäksi, Joonan kirja livviksi ja Johanneksen evankeliumi mansiksi.

”Hyvä raamatunkäännös pysyy uskollisena heprean- ja kreikankielisille alkuteksteille, on kielellisesti korkeatasoinen ja ottaa huomioon antropologisen ja kulttuurisen kontekstin”, sanoo Suomen Pipliaseuran käännöstyön johtaja Seppo Sipilä.

Sata eri kieltä tavoittaa yli 500 miljoonaa lukijaa

Yhtyneillä Raamattuseuroilla käynnistyi vuoden 2012 lopussa hanke, jossa seuraavan 1 000 päivän eli noin kolmen vuoden aikana pipliaseurojen kääntäjät saavat valmiiksi 100 uutta käännöstä. Näistä 45 kielen raamatunkäännös on ensimmäinen laatuaan, 29 kielellä ilmestyy kokonaan uusi raamatunkäännös ja 26 kielellä julkaistaan aiemman version uudistettu käännös.

Sata eri kielillä julkaistavaa raamatunkäännöstä tavoittavat yhteensä yli 500 miljoonaa ihmistä. Käännöksillä on suuri hengellinen merkitys niin yksittäisille kristityille, kirkoille kuin kokonaisille kansanryhmillekin.

Yhtyneiden Raamattuseurojen verkosto on maailman laajin raamatunkäännös- ja julkaisutyön toimija. Se on mukana 450 käännöshankkeessa eri puolilla maailmaa. Suomen Pipliaseura on Yhtyneiden Raamattuseurojen verkoston suomalainen jäsen.