You are currently browsing the Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjä category
Displaying 1 entry.

Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjä: Piispa Tapio Luoman puhe siunaamistilaisuudessa

  • Posted on June 16, 2013 at 22:01
Piispa Tapio Luoma
LÄHETETYT LÄHTIJÄT
Lähetysyhdistys Kylväjän lähetystyöntekijöiden siunaaminen 15.6.2013
Kauniainen
Hyvät lähetystyöhön siunattavat, –. Hyvä koolla oleva seurakunta.
Lähteminen pitää sisällään monenlaisia tuntemuksia.  Jollakin tapaa omassa sisimmässään työstämään esimerkiksi sitä, että joutuu luopumaan jostakin.  Monet tutut ja turvalliset asiat joutuu jättämään taakseen, kun on lähdettävä liikkeelle.   Samalla mielessä kulkee kysymys, mitä mahtaa tapahtua lähdön jälkeen.  Mitä tapahtuu minulle, mitä tapahtuu niille, jotka kanssani lähtevät, entä mitä tapahtuu niille, jotka jäävät?
Lähtijä elää aina erityisellä tavalla menneen ja tulevan rajapinnalla.  Te, hyvät lähetit, olette kulkeneet omaa elämänne matkaa tähän hetkeen saakka.  Mielessänne on se polku, jota olette kulkeneet ja jonka varrella olette kuulleet Jumalan kutsun. Tuo kutsun ansiosta te olette nyt siinä alttarilla, jokaisen lähetystyöntekijän elämäntaipaleen yhdessä tärkeässä taitekohdassa. Tässä lähtemisen kynnyksellä me katsomme vahvasti tulevaan.
Teitä odottavat monenlaiset haasteet ja monipuoliset tehtävät.  Tiedätte, että lähteminen merkitsee teidän osaltanne suostumista oloihin, jotka poikkeavat suomalaisesta todellisuudesta.  Kohtaatte toisenlaisissa kulttuureissa eläviä lähimmäisiä.  Kohtaatte iloa ja surua, hämmennystä ja pelkoa, toivoa ja rohkeutta – sanalla sanoen te kohtaatte asemapaikoissanne ihmisiä, jotka kysyvät aivan samanlaisia elämän peruskysymyksiä kuin me täällä Suomessa.  Teitä odottaa vaativa työ, jossa asettaudutaan lähimmäisen rinnalle kantamaan yhteistä ihmisyyttä. Lähteminen vie teidät kohti tulevaa, kohti kaikkea sitä, mitä tulevaisuus tuo mukanaan.
Tänään tässä juhlassa me saamme selkeän osoituksen siitä, että kirkon lähetystyö ei ole pelkästään lähtemistä.  Ei riitä, että meillä on itsessämme halu lähteä palvelemaan lähimmäistämme ja kenties osaamista ja kokemusta tuon tehtävän toteuttamiseen.  Kirkon lähetystyöhön ei ainoastaan lähdetä vaan siihen myös lähetetään.  Tänään haluamme siunata teidät matkaan, koska tehtävä, joka teitä kutsuu, on paljon enemmän kuin ihmisten suunnittelema ja ihmisten toteuttama hanke lähimmäisten palvelemiseksi kaukaisissa maissa.  Me siunaamme teidät matkaan, koska teitä odottaa Jumalan valtakunnan työ, joka ei lopulta ole ihmisen hallittavissa.  Me rukoilemme puolestanne muun muassa siksi, että pelkästään ihmisvoimin tässä työssä ei jakseta. Me pyydämme teille viisautta, voimia, rohkeutta ja rakkautta, koska Jumalan palvelija voi toimia vain sen varassa, mitä hän Jumalalta itseltään saa.  Lähetettynä oleminen merkitsee, että lähtijä ei ole koskaan yksin, vaan hänen rinnallaan kulkevat paitsi lähettäjät kotimaassa myös itse kaikkivaltias Jumala, joka viime kädessä on tehtävän antanut.
Te ette siis ainoastaan lähde vaan teidät myös lähetetään.  Tästä on kyse myös Jeesuksen antamassa tutussa kaste- ja lähetyskäskyssä, jonka juuri luin. Jeesuksen sanat alkavat valtuutuksella: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.”  Lähettämisen näkökulmasta tämä voi tuntua erikoiselta valtuutukselta, koska sitä ei annetakaan lähtijöille, Jeesuksen oppilaille, joita odottaa suoranainen maailmanvalloitustehtävä.  Tämä valtuutus sen sijaan koskee Jeesusta Isän Poikana.  Hänelle on annettu kaikki valta, mikä merkitsee, että sitä valtaa ei ole annettu kenellekään muulle.
Tämä valtuutus muistuttaa uskomme perustasta: olemme kertomassa maailmalle hyvää uutista siitä Jumalasta, joka on syntynyt ihmiseksi Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.  Kun julistamme Kristusta, me vakuutamme maailmalle, että se kohtaa hänessä Pelastajan ja kaikkivaltiaan Herran, joka on ollut mukana tämän maailman todellisuudessa alusta lähtien.  Kun julistamme Kristusta, välitämme maailmalle uutista sellaisesta rakkaudesta, joka ei kaihda ketään eikä mitään, joka ei kulje kenenkään ohi, vaan etsiytyy sinnekin, minne ihmisen rakkaus ei koskaan suostuisi menemään.  Lähetystyön valtuutus on siis annettu Jeesukselle Kristukselle, joka tämän valtuutuksensa vuoksi haluaa kohdata rakkaudessaan kaikki maailman ihmiset.  Siksi tarvitaan kirkon missiota, lähetystyötä, siksi tarvitaan lähettäjiä ja lähtijöitä.  Emme toimi ihmisille annetun valtuutuksen varassa vaan sen valtuutuksen, jonka Herramme Jeesus on saanut.
Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyyn kuuluu myös tehtäväksi anto.  ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.”  Tässä tehtäväksi annossa ei tunnusteta minkäänlaisia rajoja.  Kaikkien kansojen keskuuteen meitä kehotetaan menemään.  Evankeliumi rakastavasta Jumalasta, joka on tullut ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa, on tarkoitettu jokaiselle ihmiselle, koska tämä on asia, joka koskettaa ihmisyyden perustavimpia juonteita.  Me olemme ihmisinä Jumalan luomistekoja, me olemme hänen kuvansa, meidän pelastamiseksemme Jumala oli valmis uhrautumaan, me olemme Jumalan rakkauden kohteena. Nämä peruselementit kuuluvat ihmisenä olemiseen ja siksi sanoma Jeesuksesta Kristuksesta kuuluu kaikille.
Jeesuksen kaste- ja lähetyskäskyyn kuuluu valtuutuksen ja tehtäväksi annon lisäksi vielä kolmas osa, lupaus. ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Lähetystyössä kuten kaikessa kirkon tehtävän toteuttamisessa koetaan inhimillisten tunteiden kirjo laidasta laitaan.  Väsymys ja uupumus tulevat tutuiksi, turhautuminen ja pettyminenkin saattavat pyrkiä Jumalan valtakunnan työntekijän elämään.  Ihanteet romahtavat ja uskoa koetellaan.  Asiat eivät suju niin kuin toivoisimme.  Miten tärkeää onkaan silloin muistaa, että itse Herramme Jeesus on silloin rinnallamme.  Hän tietää nuo tunnelmat oman kokemuksensa perusteella.  Hänen ylösnousemisensa kuolleista on jatkuva muistutus, että Jumalan valtakunnan työssä on aina kyse enemmästä kuin miltä asiat inhimillisesti ja päällisin puolin näyttävät.  Hän, Herramme Jeesus Kristus, on lupauksensa mukaan teidänkin kanssanne, hyvät lähtijät ja lähetettävät. Juuri tätä on Jumalan siunaus: Kristus on kanssamme jatkuvasti.
Kirkon työssä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin joudutaan näkemään vaivaa.  Tehtävä ei ole helppo. Mutta tässä työssä on mahdollisuus kokea myös runsaasti iloa.  Syvintä ilo on silloin, kun saa havaita, miten Jumalan Pyhä Henki toimii ja kuinka Herramme Jeesuksen rakkaus koskettaa ihmisiä ja antaa heidän elämäänsä uutta ja hyvää.  Tällaiseen ainutlaatuiseen tehtävään, tämän tehtävän vaivaan ja iloon, me teidät, (–lähtijät–), tänään siunaten lähetämme.  Ette lähde ettekä tee tulevaa työtänne yksin.  Me olemme rukouksin mukana ja ennen kaikkea mukana on hän, joka on tehtävän antanut ja joka pysyy lupauksensa mukaan palvelijoidensa rinnalla maailman loppuun asti.