You are currently browsing the Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry category
Displaying 1 entry.

Yaron Nadbornik USKOT-foorumin puheenjohtajaksi

  • Posted on April 26, 2013 at 16:00

Yaron Nadbornik USKOT-foorumin puheenjohtajaksi

Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry:n puheenjohtajaksi kaudelle 2013–2014 on valittu Yaron Nadbornik Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta.

Ekonomi Yaron Nadbornik, 32, toimii myös Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtajana sekä Suomen juutalaisten seurakuntien varapuheenjohtajana. Nadbornikin valinta oli yksimielinen. Varapuheenjohtajiksi valittiin Turun piispa Kaarlo Kalliala Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta sekä Abdoul-Majid Tahirou Varjonen Suomen islamilaisesta neuvostosta.

Foorumin teemaksi uskonnonopetus

USKOT-foorumin vuoden 2013 teemaksi valittiin koulun uskonnonopetus. USKOT-foorumin kautta myös juutalaiset ja islamilaiset yhteisöt ovat mukana puolustamassa positiivisen uskonnonvapauden toteutumista oman uskonnonopetuksen kautta.

Uskonnonopetusta leikattiin perusopetuksen tuntijaon uudistamisen yhteydessä vastoin työryhmän esitystä. Parhaillaan on käynnissä lukion tuntijaon uudistus. Uskonnonopetuksesta käydään paljon julkista keskustelua, johon myös USKOT-foorumi teemavalinnallaan osallistuu.

USKOT-foorumin perustajayhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa ja uskonnonvapautta sekä edistää uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä.

Foorumissa ovat mukana Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE), Suomen islam-seurakunta ja Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto. Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry:n vuosikokous pidettiin Helsingissä 25.4.2013.

Lisätietoja:
http://www.uskot-resa.fi