You are currently browsing the Suomen ortodoksinen kirkko category
Displaying 1 - 10 of 11 entries.

Ortodoksiset kirkkopäivät Lappeenrannassa 28.-30. elokuuta

  • Posted on August 18, 2015 at 14:34

def7eb17-ad7e-46d0-9711-0eb4da9a2c7b

Lasten rakentama / askartelema ortodoksinen kirkko Vuoksen rannalla.

Suomen ortodoksisen kirkon suurtapahtumassa pohditaan lähimmäisyyttä ja diakoniaa myös kansainvälisessä mittakaavassa.

Suomen ortodoksisessa kirkossa viiden vuoden välein järjestettävät kirkkopäivät vietetään tänä vuonna Helsingin hiippakuntaan kuuluvassa Lappeenrannassa. Linnoituksen alueelle sijoittuvan tapahtuman teemana on “Ihmisten kirkko“.

Viikonlopun ohjelmakokonaisuus on rakennettu yhteisten jumalanpalvelusten sekä lähimmäisyyden, vapaaehtoisen auttamisen ja diakonian ympärille.

Tapahtumassa juhlistetaan myös Suomen vanhinta ortodoksista kirkkoa. Lappeenrannassa sijaitseva Jumalansynnyttäjän suojeluksen juhlalle pyhitetty kirkko täyttää tänä vuonna 230 vuotta.

Kirkkopäivien teemaa lähestytään tapahtumassa sekä suomalaisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Kansainväliset vieraat saapuvat Venäjältä, Burundista, Etiopiasta ja Keniasta.

Piispa Innocentios (Burundi) toimii kolmen maan alueelle jakaantuvan Ruandan ja Burundin hiippakunnan johdossa. Hän puhuu lauantaina kello 9-10 otsikolla Kirkko ja sovinnon rakentaminen Ruandassa ja Burundissa.

Gennet Mengistu (Etiopia) on köyhyyden kitkemisen ja tasa-arvon edelläkävijöitä Etiopiassa. Tämän voimanaisen perustama Maedot -järjestö edistää maassa naisten ja lasten hyvinvointia ja taloudellisia ihmisoikeuksia. Gennet Mengistu ja tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen keskustelevat lauantaina kello 15-16 otsikolla Mitä on hyvä elämä? Näkökulmia Etiopiasta ja Suomesta.

Evangelos Thiani (Kenia) on teologi ja kehitysmaatutkimuksen jatko-opiskelija. Hän tutkii ortodoksisen kirkon historiaa Keniassa.

Viipurin piispa Ignati vastaa Venäjän ortodoksisen kirkon nuorisotyöstä. Hän puhuu lauantaina kello 15 otsikolla Missio nuorten parissa.

Kirkkopäivävieraat toivottaa tervetulleeksi Helsingin ortodoksisen hiippakunnan piispa, metropoliittaAmbrosius. Hän puhuu lauantaina kello 11.30 alkavan ristisaaton yhteydessä ja toimittaa myös liturgian sunnuntaina kello 9.

Tapahtuman kohtaamispaikkakeskusteluissa pohditaan lähimmäisyyden ja diakonian lisäksi myös kirkon tradition ja inspiraation suhdetta, hengen ja mielen terveyttä sekä pappien puolisoiden eli ns. maatuskoiden roolia nykyajassa.

Muu ohjelma koostuu kaikenikäisille kävijöille suunnatuista työpajoista (lego-, ikonimaalaus-, käspaikka- ja kirkkolaulutyöpajat) ja konserteista sekä basaarista, jossa esittäytyvät kirkollisten järjestöjen lisäksi sekä Valamon että Lintulan luostarit ja ortodoksiseen kulttuuriin perehtyneet käsityöläiset. Lauantain Kulmakivi -konsertissa esiintyy Jukka Poika.

Kirkkopäivät toteutetaan Suomen ortodoksisen kirkon, Lappeenrannan ortodoksisen seurakunnan ja kirkollisten järjestöjen yhteistyönä. Mukana ovat esimerkiksi Ortodoksisten Nuorten Liitto ONL ry, Pyhän Sergein ja Hermanin Veljeskunta PSHV ry ja Filantropia ry.

Kirkkopäiväsivusto: http://www.ortodoksisetkirkkopaivat.fi/

Kirkkopäivien koko ohjelma: http://www.ortodoksisetkirkkopaivat.fi/ohjelma/

Suomen ortodoksinen kirkko: http://www.ort.fi/

Ortodoksinen kirkko saa uuden piispan

  • Posted on January 5, 2015 at 19:38

368ba49c-b0a7-4967-aea9-be3bc585d11b-main_image

Arkkimandriitta Elia Kuva: Vlada Wahlstén

Arkkimandriitta Elia vihitään piispaksi ja asetetaan metropoliitan tehtävään Oulussa 11. tammikuuta.

Arkkimandriitta Elian piispaksi vihkiminen toimitetaan Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon johdolla Pyhän Kolminaisuuden katedraalissa Oulussa sunnuntaina 11. tammikuuta klo 9.

Vihkimiseen osallistuvat arkkipiispan ohella Suomen ortodoksisen kirkon piispat, Helsingin metropoliitta Ambrosius, metropoliitta Panteleimon ja Joensuun piispa Arseni.

Piispaksi vihkiminen, metropoliitan tehtävään asettaminen ja liturgia streamataan internetin välityksellä, jolloin sitä voi katsoa kirkon ort.fi-sivun kautta.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous valitsi Vaasan seurakunnan kirkkoherran Matti Wallgrénin Oulun hiippakunnan piispan tehtävään viime marraskuussa. Pastori Wallgrén vihittiin munkiksi ja arkkimandriitaksi viime joulukuussa Valamon luostarissa. Vihkimyksessä hän sai uuden nimen Elia, pyhän profeetta Elia Tisbeläisen mukaan.

Suomen ortodoksinen kirkko jakautuu kolmeen hiippakuntaan, joista nuorin on vuonna 1980 perustettu Oulun hiippakunta. Sen viisi seurakuntaa kattavat koko Pohjois-Suomen alueen. Hiippakunnan alueella on 30 pyhäkköä ja sen seurakuntiin kuuluu yhteensä noin 6 000 ortodoksia.

Suomen ortodoksinen kirkko: Rovasti Heikki Huttunen Helsingin seurakunnan monikulttuuriseksi papiksi

  • Posted on August 22, 2014 at 13:29

Heikki_Huttunen_2014 (Large)

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto valitsi 21.8. kokouksessaan seurakunnan monikulttuurisen papin työsopimussuhteiseen toimeen rovasti Heikki Huttusen. Valtuusto teki päätöksen yksimielisesti eikä toimeen ollut muita ehdokkaita.

Rovasti Heikki Huttunen on tehnyt paljon kansainvälistä ja monikulttuurista työtä niin pappina kuin Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustajana. Hän on toiminut vuodesta 2006 lähtien Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerinä. Työsuhteensa ohella hän on palvellut säännöllisesti Helsingin ortodoksista seurakuntaa englannin- ja kreikankielisten palvelusten toimittavana pappina ja tehnyt vapaaehtoistyötä monikulttuurisessa Trapesa -toimintakeskuksessa ja sen kappelissa Espoossa. Huttunen on palvellut aiemmin Helsingin seurakunnassa 18 vuoden ajan ensin nuorisotoimen esimiehenä ja myöhemmin Espoon alueen pappina.

Rovasti Heikki Huttunen vihittiin papiksi vuonna 1985 ja hän on saanut rovastin arvon vuonna 2011.

Isä Heikki puhuu erinomaisesti englantia ja ruotsia, hyvin venäjää, ranskaa ja viroa ja lisäksi jossain määrin muita kieliä.

Pioneerina Suomessa

Helsingin seurakunnan monikulttuurisen papin toimi on ensimmäinen laatuaan Suomen ortodoksisessa kirkossa.

– Aiemmin kirkossamme on ollut puhtaasti maahanmuuttajien parissa tekevän papin toimi. Tässä ymmärrämme nyt syvemmin ja laajemmin monikulttuurisuutta. Eiväthän vanhat venäjänkieliset emigrantit ole enää maahanmuuttajia. Monikulttuurisessa työssä pappi palvelee monilla eri kielillä ja ottaa aidosti huomioon eri kulttuureiden erityispiirteet ja siten edistää kulttuurien kohtaamista. Integraatio ei koske vain maahanmuuttajia, vaan myönteisessä mielessä myös valtaväestöä, korostaa Helsingin seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Tarve monikulttuuriselle papille on kasvanut Helsingin seurakunnassa viime vuosien aikana, vaikka seurakunta on aina ollut monikulttuurinen. Vuoden 2013 lopussa Helsingin seurakunnan 20 000 jäsenestä yli 15 % puhui äidinkielenään muuta kuin suomen kieltä. Suurin kielivähemmistö ovat venäjänkieliset, joita oli viime vuoden lopulla yli 14 % seurakunnan jäsenistä. Samanlainen trendi on huomattavissa muissakin, erityisesti Itä-Suomen ortodoksisissa seurakunnissa.

Helsingin seurakunnassa toimitetaan jumalanpalveluksia kymmenillä eri kielillä. Monikulttuurisen papin toimen perustamisella seurakunta palvelee entistä aktiivisemmin kaikkia kielivähemmistöjä.

Suomen ortodoksinen kirkko: Arkkipiispa Leo julkaissut muistelmateoksen

  • Posted on August 6, 2014 at 15:04

mustelmat-muistelmateos-arkkipiispaLeo

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon kirjoittama Mustelmat -muistelmateos julkistettiin tiistaina 5.8. Kuopiossa.  Kaunokirjalliseen muotoon kirjoitetut muistelmat on omistettu arkkipiispan puolivuotiaalle lapsenlapselle, Katariinalle.

Karjalaksi ja suomeksi julkaistut tekstit ovat paljon enemmän kuin vain muistelmia tekijän ja sukulaisten vaiheista. Kauniit ja syvälliset ”mustelmat” antavat nuorille ja kaikenikäisille lukijoille kirkkaan kuvan siitä, mitä karjalainen kulttuuri ja elämäntapa ovat olleet ja ovat yhä nykypäivänä sekä tulevaisuudessa. Keskeisiä piirteitä ovat lähimmäisenrakkaus ja vieraanvaraisuus. Perinteiden vaaliminen on tärkeätä, mutta yhtä tärkeätä on uuden kulttuurin luominen. Karjalaiseen kulttuuriin kuuluu myös avoimuus, rauhanomaisuus ja yhteistyö naapurikansojen kanssa. Lisäksi karjalaisten ominaispiirteenä on ollut ja on yhä kyky omaksua kaukaakin tulevia kulttuurivaikutteita, muokata niistä uutta omaa kulttuuria sekä olla kulttuurisiltana idän ja lännen välillä.

Teoksen ulkoasun on suunnitellut Marko Mäkinen/Maahenki Oy.

Arkkipiispa Leo: Mustelmat, Saarijärvi 2014, 256 s, ISBN 978-952-5790-41-2 , hinta 30€

Karjalankielisiä julkaisujamme voi tilata seuran Joensuun ja Helsingin toimistoista:  +358-44 500 2215, kirsti.karhinen@karjal.fi ja p 0400 246 266, pertti.lampi@gmail.com. Tilauksia voi tehdä myös KKS:n verkkokirjakaupassa: http://karjal.fi/.

ORTODOKSEILLE KESÄ ON TEMPPELIJUHLIEN AIKAA

  • Posted on June 27, 2014 at 15:28

d568223f-3b52-442d-8263-d8459ed24ea4-main_image

Pappi vihmoo pyhitetyllä vedellä ristisaatossa kulkevia seurakuntalaisia ja ohikulkijoitakin. Kuvassa pastori Mikko Leistola. Kuva: Valentin Kazerski.

Praasniekkoja eli temppelijuhlia vietetään ympäri Suomea ja niitä riittää lähes jokaiselle päivälle aina alkusyksyyn saakka. Viikonloppuna Valamon luostarissa juhlitaan yhdessä Aleksandrian ja koko Afrikan patriarkka ja paavi Teodoros II: n kanssa.

Kesä on Suomen ortodoksisessa kirkossa suorastaan praasniekkojen eli temppelijuhlien ruuhka-aikaa. Ensimmäiset temppelijuhlat käynnistyivät jo helluntaina ja niitä riittää lähes jokaiselle päivälle aina alkusyksyyn saakka.

Nyt viikonloppuna Valamon luostarissa juhlitaan kumpanakin päivänä. Lauantaina 28.6. pyhittäjäisien Sergei ja Herman Valamolaisten päivänä vietetään Valamon luostarin temppelijuhlaa, ja sunnuntaina 29.6. apostolien Pietarin ja Paavalin muistopäivää. Tänä vuonna praasniekkaan osallistuu ja sunnuntaina ehtoollisjumalanpalveluksen toimittaa ensimmäisellä Suomen-vierailullaan oleva Aleksandrian ja koko Afrikan paavi ja patriarkka Teodoros II yhdessä Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon kanssa. 29.6. vietetään praasniekkaa ympäri Suomea lukuisissa pyhäköissä.

Praasniekka on pyhäkön ja samalla koko seurakunnan juhlapäivä. Jokainen kirkko tai rukoushuone on pyhitetty tietylle kirkkovuodessa muistettavalle pyhälle tai kirkolliselle juhlalle, jonka muistopäivänä vietetään pyhäkön temppelijuhlaa.

Praasniekkaan liittyy tavallisesti edellisenä päivänä toimitettava vigilia tai ehtoopalvelus ja varsinaisena juhlapäivänä toimitettava liturgia eli ehtoollisjumalanpalvelus ja sen yhteydessä vedenpyhitys ja ristisaatto. Temppelijuhlan ristisaatto, jossa koko seurakunta lähtee yhdessä ikonien, ristien ja kuoron kanssa vaeltamaan veden äärellä, onkin melkoinen näky kaupunkikuvassa tai maalaismaisemassa.

Oheisessa praasniekkakalenterissa olevien juhlien jumalanpalvelusten ja muun ohjelman aikataulun voi tarkistaa kyseisen seurakunnan internetsivuilta. Seurakunta on mainittu suluissa paikkakunnan jälkeen.

Kaikkien ortodoksisten seurakuntien yhteystiedot: http://www.ort.fi/srk

KESÄN TEMPPELIJUHLAT:

28.6. Pyhittäjäisät Sergei ja Herman Valamolaiset
Valamon luostari
Tarkemmin tietoa: http://valamo.fi/etusivu/59-suomi/ajankohtaista/432-kes%C3%A4n-kirkolliset-juhlat.html

29.6. Apostolit Pietari ja Paavali 
Hamina, Hattuvaara (Ilomantsi), Visulahti (Mikkeli), Nurmes, Puroniemi (Puroniemen ystävät ry), Saariselkä (Lappi), Sukeva (Iisalmi), Tornio (Oulu), Tuusniemi (Kuopio)

3.7. Pyhä Nikolaos 
Suomussalmen Kuivajärvi (Kajaani)

4.7. Pyhittäjä Andrei Rublev, ikonimaalari 
Sotkamon Petäjävaara (Kajaani)

8.7. Jumalansynnyttäjän juhla Kazanin ikonin kunniaksi
Järvenpää (Helsinki), Loviisa (Kotka)

8.7. Ristisaatto
Valamo-Lintula-Valamo
http://valamo.fi/ajankohtaiset-tarjoukset-ja-suositukset/valamo-lintula-ristisaatto.html

10.7. Jumalansynnyttäjän juhla Konevitsan ikonin kunniaksi
Lontsinniemi (Lieksa), Valamon luostari

17.7. Evakon praasniekka 
Iisalmi

20.7. Pyhittäjä Serafim Sarovilainen 
Lapua (Vaasa)

20.7. Profeetta Elia Tisbeläinen 
Helsingin hautausmaan kirkko (Helsinki), Ilomantsi, Juuka (Nurmes), Lieksa, Polvijärven Sotkuma (Taipale), Tervo (Rautalampi)

20.7. Pyhien apostolienvertaisten Vladimir Kiovalaisen ja Magdalan Marian kirkko Hangossa (Helsingin seurakunta)

21.7. Evakon praasniekka 
Iisalmi

24.7. Valassin praasniekka 
Pielavesi (Kuopio)

24.7. Marttyyrit Boris ja Gleb 
Inarin Keväjärvi (Lappi)

24.7. Profeetta Elia ja Herran äidinäiti Anna
Pietarsaari (Vaasa)

25.7. Herran äidinäidin pyhän Annan kuolonuneen nukkumisen juhla 
Kaunisniemen leirikeskuksen kirkko (Helsinki)

26.7. Pyhittäjämarttyyri Paraskeva
Lintulan luontopolun tsasouna

2.8. Ensimmäisen marttyyrin, ylidiakoni Stefanoksen pyhäinjäännösten löytäminen
Stefanoskodin kesäpraasniekka (Helsinki)

6.8. Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkastuminen
Kajaani, Nivalan Karvoskylä (Kiuruvesi), Lieksan Kirkkopuisto, Maaningan Käärmelahti (Kuopio), Porvoo (Helsinki), Valamon pääkirkko, Viitasaari (Jyväskylä)

7.8. Jumalansynnyttäjän juhla Valamon ikonin kunniaksi
Valamon pääkirkko

9.8. Pyhittäjä Herman Alaskalainen
Espoon Tapiola (Helsinki), Valamon hautausmaan tsasouna

15.8. Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian kuolonuneen nukkuminen 
Uspenskin katedraali (Helsinki, katedraalin 145-vuotisjuhla), Vuonisjärvi (Lieksa), Sonkajärvi (Iisalmi), Kotkan Langinkoski, Siilinjärven Toivala (Kuopio), Äänekoski (Jyväskylä)

16.8. Kristuksen käsittätehty ikoni
Heinävaara ja Tuupovaara (Joensuu)

29.8. Pyhän Johannes Kastajan mestauksen muisto
Ahveniston kirkko (Hämeenlinna)

30.8. Aleksanteri Syväriläinen
Mellunmäki (Helsinki), Kaavin Luikonlahti (Kuopio) Harjujärvenkylä (Mikkeli) Tohmajärvi (Joensuu)

1.9. Kirkkovuoden alku, Ekumeenisen patriarkan siunaama päivä luonnon puolesta
Kulttuurikeskus Sofian kappelin praasniekka

5.9. Profeetta Sakarias ja vanhurskas Elisabet, Johannes Kastajan vanhemmat
Savonlinna (Varkaus)

6.9. Ylienkeli Mikael
Summassaari (Jyväskylä)

8.9. Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian syntymä 
Mutalahti (Ilomantsi), Kausala (Lahti), Vihdin-Nummelan rukoushuoneen pyhittäminen Neitseen Marian syntymälle, Pieksämäki (Mikkeli), Karstula (Jyväskylä), Kytökylä, Haapavesi (Kiuruvesi)

11.9. Pyhittäjä Sergei ja Herman Valamolaiset
Valamon luostari

14.9. Kunniallisen ja Eläväksitekevän Ristin ylentäminen
Kouvola (Hamina), Sonkaja (Ilomantsi), Joensuun hautausmaan tsasouna, Pyhäkankaan leirikeskus (Jyväskylä), Haatala, Maaninka (Kuopio), Salon tsasouna

26.9. Pyhä Apostoli ja evankelista Johannes Teologi
Porin kirkko (Tampere), Ortodoksisen seminaarin kirkko, Kirkon keskustalon kirkko

Linkit

Suomen ortodoksinen kirkko: Afrikan ortodoksien päämies ensimmäistä kertaa Suomessa 23.–30.6.

  • Posted on June 19, 2014 at 13:04

9ccad862-e49d-43de-9b53-dad6d519c63f-main_image

Aleksandrian patriarkka Teodoros II

Aleksandrian patriarkka Teodoros II vierailee ensimmäistä kertaa Suomessa 23.–30.6. Virallinen vierailu tapahtuu Suomen ortodoksisen kirkon kutsusta. Patriarkka Teodoros käy viikon mittaisen vierailunsa aikana muun muassa Helsingissä sekä Valamon ja Lintulan luostareissa Heinävedellä.

Hänen autuutensa patriarkka Teodoros toimittaa yhdessä Karjalan ja koko Suomen arkkipiispan Leon kanssa patriarkaalisen liturgian pyhien Apostolien Pietarin ja Paavalin juhlana 29. kesäkuuta Valamon Kristuksen kirkastumisen luostarissa.

Johannes Kastajan syntymäjuhlana 24.6. patriarkka Teodoros pitää opetuspuheen Helsingin metropoliitta Ambrosiuksentoimittamassa liturgiassa Uspenskin katedraalissa Helsingissä.

Jumalanpalveluksien lisäksi patriarkka tutustuu Suomen ortodoksisen kirkon diakonia ja lähetysjärjestö Filantropian työhön sekä seurakuntien ja luostareiden elämään. Suomen ortodoksinen kirkko on tukenut Aleksandrian patriarkaatin lähetystyötä vuodesta 1977 Itä-Afrikassa.

Vierailunsa aikana patriarkka tapaa Tasavallan presidentti Sauli Niinistön torstaina 26.6.

Juhannuksena Suomeen saapuu toinenkin arvovaltainen vieras Afrikasta, kun koptien paavi Tawadros II vierailee Helsingissä. Aleksandrian patriarkka Teodoros ja paavi Tawadros tapaavat 23.6. arkkipiispa Leon isännöimällä juhlalounaalla.  Tilaisuus on merkittävä, sillä patriarkka ja paavi edustavat kahta tärkeintä kristillisten kirkkojen päämiestä Afrikassa.

Lokakuussa 2004 patriarkaksi valittu Teodoros II (Nikolaos Horeftakis) syntyi Kreetalla 1954. Hän on opiskellut Tessalonikin ja Odessan yliopistoissa. Patriarkan historiallinen titteli on ollut varhaiskeskiajalta lähtien “Hänen autuutensa Aleksandrian ja koko Afrikan paavi ja patriarkka”.

Aleksandrian patriarkaatti on yksi ortodoksisen kirkon vanhimmista patriarkaateista. Sen perustajana on apostoli ja evankelistaMarkus, joka kuoli kaupungissa marttyyrikuoleman vuonna 43. Apostoli Markusta pidetään myös Aleksandrian ensimmäisenä piispana.

Tarkemmin tietoa Aleksandrian patriarkaatista kirkon sivuilla:

http://www.ort.fi/artikkelit/aleksandrian-patriarkaatin-perustajana-apostoli-markus

Vierailun ohjelma:

Maanantaina 23.6.
Saapuminen Helsinkiin. Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leon isännöimä juhlalounas, jossa läsnä koptien paavi Tawadros ja Aleksandrian patriarkka Teodoros.

Tiistaina 24.6.
klo 9 liturgia Uspenskin katedraalissa Helsingissä ja kirkkokahvit katedraalin kryptassa.
klo 16.30–18.30 Vierailu Helsingin ortodoksisen seurakunnan lastenleirillä Kaunisniemen leirikeskuksessa.

Keskiviikkona 25.6.
klo 9.30–10.30 Aleksandrian patriarkka kertoo Afrikan ortodoksien tilanteesta, Ortodoksisen kirkon kansainvälinen diakonia ja lähetystyöjärjestö Filantropia esittäytyy. Tilaisuus on avoin medialle. Yhteystiedot: Pyhän Kolminaisuuden kirkon Staroshka-sali (Unioninkatu 31, Helsinki)
klo 17–19 Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkossa Tapiolassa akatistos-jumalanpalvelus ja musiikkiohjelmaa (Kaupinkalliontie 2, Espoo)

Torstaina 26.6.
Aleksandrian patriarkka Teodoros tapaa Tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa Kultarannassa Naantalissa.

Patriarkka tutustuu Jyväskylän seurakuntaan.

Perjantaina 27.6.
klo 9.30–10.30 Vierailu Ortodoksisella seminaarilla Joensuussa
klo 14.30–16 Taipaleen seurakuntaan ja Viinijärvellä Jumalanäidin Tihvinäläisen ikonin kirkkoon tutustuminen

Lauantaina 28.6.
Tutustuminen Valamon luostariin Heinävedellä.

Sunnuntaina 29.6.
klo 9 Patriarkaalinen liturgia Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin päivänä. Palveluksen toimittaa Aleksandrian patriarkka Teodoros yhdessä arkkipiispa Leon kanssa.

Linkit

Suomen ortodoksinen kirkko: Koptien paavi juhannuksena Helsingissä

  • Posted on June 17, 2014 at 14:41

f2357040-0884-4cec-b42f-3b6cb04cfa09-main_image

Tänä juhannuksena Uspenskin katedraali ei hiljenekään, vaan päinvastoin täyttyy koptien paavia vastaanottavista ihmisistä jo seitsemältä aamulla.

Egyptin suurimman kristillisen yhteisön, koptikirkonjohtaja, paavi Tawadros II vierailee Helsingissä juhannuksena 21.–23.6. Hänen vierailunsa tarkoituksena on tavata paikallisia kopti-ortodokseja.

Hänen Autuutensa paavi Tawadros tapaa kolmipäiväisen vierailunsa aikana paikallisten koptien lisäksi eri kirkkojen edustajia ja Tasavallan presidentin.

Paavi Tawadros toimittaa Uspenskin katedraalissa sunnuntaina 22.6. ehtoollisjumalanpalveluksen, liturgian, kello 7. Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on läsnä liturgiassa, joka toimitetaan arabian ja englannin kielillä.

Jumalanpalveluksen jälkeen koptit järjestävät Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa perinteiset koptilaiset kirkkokahvit ja hengellisen tilaisuuden, jossa paavi Tawadros opettaa paikallisia kopteja. Tilaisuus on avoin kaikille.

Vierailunsa aikana paavi tapaa katolisen kirkon piispa Teemu Sipon ja luterilaisen kirkon piispa Tapio Luomankanssa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ottaa paavin vastaan vierailun aikana.

Juhannuksen tienoille osuu myös toisen merkittävän ortodoksisen kirkon päämiehen vierailu. Aleksandrian ja koko Afrikan patriarkka Teodoros II on Suomessa virallisella vierailulla juhannuksen jälkeisellä viikolla 23.–30.6. Paavi Tawadros ja patriarkka Teodoros tapaavat arkkipiispa Leon isännöimällä yhteisellä juhlalounaalla maanantaina 23.6.

Koptit ovat Egyptin suurin kristillinen yhteisö. Tawadros on johtanut koptikirkkoa marraskuusta 2012 lähtien. Kirkkoon kuuluu lähes 10 miljoonaa jäsentä, mikä on Egyptin yli 80 miljoonasta asukkaasta noin 10 prosenttia (tiedot perustuvat vuoteen 2012). Koptien tilanne Egyptissä on vaikea ja he ovat usein joutuneet vainojen kohteeksi.

Vierailun ohjelma sunnuntaina 22.6.:

Klo 7 liturgia Uspenskin katedraalissa (Kanavakatu 1, Helsinki)

Klo 10.30–13.30 Lounas ja hengellistä opetusta seurakuntasalissa (Unioninkatu 39 A, sisäpiha). Opetus pidetään arabiaksi ja englanniksi.

Klo 16 Tiedotustilaisuus medialle seurakuntasalissa (Unioninkatu 39 A, sisäpiha). Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan etukäteen.

Linkit

Suomen ortodoksinen kirkko: Pääsiäinen on ortodokseille juhlien juhla

  • Posted on April 17, 2014 at 13:06

4dc912b7-c473-4b3b-9692-8d0e16bd82b8-main_image

Suuri paasto huipentuu pääsiäisyön jumalanpalvelukseen ja pääsiäisyön ateriaan. Juhla jatkuu aina helatorstaihin saakka. Tänä vuonna kaikki maailman ortodoksit viettävät pääsiäistä eli Kristuksen ylösnousemisen juhlaa samaan aikaan eli 20.4.

Ortodoksisessa kirkossa pääsiäinen on vuoden tärkein juhla. Siihen valmistauduttiin pääsiäistä edeltävällä neljänkymmenen päivän mittaisella suurella paastolla, joka huipentuu nyt vietettävään kärsimysviikkoon eli suureen viikkoon ja päättyy 20.4. keskiyöllä alkavaan pääsiäisyöpalvelukseen.

Kirkoissa eletään todeksi Ristin tietä

Pääsiäistä edeltävä suuri viikko (14.–19.4.) on vuoden kiireisintä aikaa ortodoksisessa kirkossa. Palveluksissa myötäeletään Kristuksen maanpäällisen elämän viimeisiä aikoja ja kärsimyksiä. Viikolla toimitetaan monia erityisiä palveluksia.

Suurena torstaina 17.4. toimitetaan yksi erikoisimpia ja näytelmällisimpiä palveluksia: jalkojenpesupalvelus, jossa piispa pesee 12 papin jalat. Palveluksella muistetaan sitä, kuinka Jeesus Kristus pesi opetuslastensa jalat. Helsingissä Uspenskin katedraalissa palveluksen toimittaa Helsingin metropoliitta Ambrosius 17.4. kello 12.

Suurena perjantaina 18.4. kirkoissa eletään todeksi Kristuksen ristin tietä ja kärsimyksiä. Jo edellisenä iltana kirkoissa luetaan Kristuksen 12 kärsimysevankeliumia. Suurena perjantaina Kirkoissa toimitetaan Jeesuksen Kristuksen ristiltäotto (yleensä kello 14), hautakuvan esiinkantaminen ja hautauspalvelus (yleensä kello 18). Kristuksen hautaaminen on yksi ortodoksisen kirkon koskettavimmaksi ja kauneimmaksi kutsuttuja palveluksia, jossa seurakunta kulkee Kristuksen hautakuvan kanssa hautajaissaatossa kirkon ympäri.

Suuren lauantain 19.4. aamulla liturgiassa (yleensä kello 10) kirkkoon liitetään katekumeeneja eli kasteoppilaita, jotka ovat valmistautuneet ortodoksiseen kirkkoon liittymiseen syksystä lähtien katekumeenikursseilla. Ortodoksiseen kirkkoon liitytään perinteisesti juuri pääsiäisen aattona, vaikka kirkkoon voi liittyä muinakin aikoina. Kirkkojen tekstiilit ovat vaihtuneet mustasta valkoiseksi. Pääsiäisyöpalvelukseen valmistautuminen on loppusuoralla kirkoissa ja kodeissa.

Juhla alkaa pääsiäisyönä

Pääsiäisjuhla alkaa 20.4. keskiyöllä pääsiäisyöpalveluksessa. Pimeä kirkko täyttyy tuohuksien valoista ja seurakunta lähtee yhdessä ristisaatossa todistamaan, että Kristus on noussut kuolleista. Tänä vuonna pääsiäispalvelus televisioidaan ja radioidaan Valamon luostarista Kristuksen kirkastumisen kirkosta (Yle TV 1 ja Yle Radio 1). Palveluksen toimittaa Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo.

– Kuoleman voittaminen ja ylösnousemuksen ihme ovat salaisuuksia, jotka ylittävät luonnon järjestyksen. Emme voi selittää niitä järjellä vaan ainoastaan rakkautemme ja vilpittömän uskomme kautta. Pääsiäinen on uuden elämän alku. Siksi koko luomakunta iloitsee, kirjoittaa arkkipiispa Leo pääsiäistervehdyksessään.

Pääsiäisen juhla ei suinkaan pääty toiseen pääsiäispäivään. Ortodoksisessa kirkossa pääsiäisen jälkeistä viikkoa kutsutaan Kirkkaaksi Viikoksi, jolloin kirkot täyttyvät erityisesti koululaisista. Pääsiäisen päätösjuhlaa vietetään helatorstain aattona 28.5.

Pääsiäisjumalanpalveluksien aikataulut löytyvät seurakuntien sivuilta.

Poimintoja pääsiäisyöpalveluksista:

Helsingin ortodoksisen seurakunnan pääsiäisyöpalvelukset:

Uspenskin katedraalissa pääsiäisyöpalvelus alkaa 19.4. klo 23.30 ja sen toimittaa Helsingin metropoliitta Ambrosius.

Kuopion ortodoksisen seurakunnan pääsiäisen palvelukset

Joensuun ortodoksisen seurakunnan pääsiäisyöpalvelukset

Suuri viikko ja pääsiäinen Vaasan seurakunnassa

Valamon luostarissa pääsiäispalvelukset toimittaa arkkipiispa Leo.

Suomen ortodoksinen kirkko: Ortodoksilehti kasvaa

  • Posted on March 13, 2014 at 23:22

ortodoksiviestin_uusimman.5710e4d3-05fd-4e0f-8195-934316a56646

Suomen suurin ortodoksinen lehti Ortodoksiviesti laajenee elokuusta lähtien Helsingin seurakunnan lehdestä lähes koko Etelä-Suomea kattavaksi lehdeksi. Ortodoksisten seurakuntien kirkkoherrat allekirjoittivat 13.3. lehtiyhteistyöstä sopimuksen.

Helsingin ortodoksiseen hiippakuntaan kuuluu kaikkiaan kahdeksan seurakuntaa. Uusi lehti tulee palvelemaan Helsingin seurakunnan lisäksi Tampereen, Turun, Lahden, Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan seurakuntia. Turun seurakunta osallistuu yhteistoimintaan aluksi puolen vuoden koeajalla.  Hämeenlinnan seurakunta puolestaan liittyi Karjalan hiippakunnan alueella ilmestyvään Aamunkoitto-lehteen.

Ortodoksiviestin kustantajana jatkaa Helsingin seurakunta.

Uudistuneen Ortodoksiviestin ensimmäinen numero ilmestyy 22. elokuuta. Kaikkien yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien seurakuntien jäsenet saavat Ortodoksiviestin syksystä alkaen ilmaiseksi kotiinsa.

Ortodoksiviesti ilmestyy jatkossakin kahdeksan kertaa vuodessa. Lehden sivumäärä kasvaa ja toimituspohjan laajeneminen luo mahdollisuuden entistä monipuolisempaan ja laadukkaampaan sisältöön.

Tämän pitkään vireillä olleen lehtihankkeen tavoitteena on keskittää resursseja ja tehostaa seurakuntien välistä yhteistyötä, jota muun muassa Helsingin metropoliitta Ambrosius on toivonut. Voimavarojen yhdistymisen arvioidaan tuovan myös taloudellista säästöä.

– Olennaista, että seurakunnissa kristillistä hengellistä ja tiedollista kasvatusta vahvistetaan. Pienessä kirkossa on upeaa, että voidaan resursseja koota saman lehden piiriin. Printtimedia ja sähköinen media kulkevat käsi kädessä ja on erinomaista, että ortodoksinen media on nyt kasvussa, korosti Helsingin metropoliitta Ambrosius.

– Ortodoksisen kotiin kannetun printtimedian sivumäärä kasvaa vuositasolla, laski Helsingin seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

Ortodoksiviesti on perinteikäs, 60 vuotta sitten perustettu lehti, jonka lukijakunta on kasvanut tasaisesti viime vuosina.

Lehden painosmäärä on nykyisellään 13950 ja laajentuminen tuo lehdelle kerralla n. 10 000 uutta lukijaa.

Uudistuksen jälkeen laajennetun lehden piiriin kuuluu lähes kaksi kolmasosaa Suomen ortodokseista, joten muutos on merkittävä.

– Lehtiyhteistyö on iloinen asia. Nyt toivomme uusia tuulia. Lehti on nyt kokonaisuudessaan kirkon käsissä, sillä kustantajana on Helsingin seurakunta. Tämä on malliesimerkki siitä, että voimme jakaa voimavaroja, ideoita sekä tietoja ja taitojamme, iloitsi Lappeenrannan seurakunnan kirkkoherra Timo Tynkkynen.

Linkit

Logos-lehti etsii päätoimittajaa

  • Posted on May 8, 2013 at 16:49

Logos on Ortodoksisen opiskelijaliiton (OOL) verkkojulkaisu, jolla on pitkät perinteet painetussa mediassa. Nykyisen päätoimittajan Simo Haaviston lopettaessa OOL etsii tehtävään jatkajaa.

OOL:n hakuilmoituksessa todetaan: Olet aktiivinen ja omatoiminen, ja haluat ottaa toimitettavaksesi ortodoksisten opiskelijoiden ja nuorten aikuisten “äänenkannattajan”. Käytössäsi on tuore ja toimiva konsepti, jolla tavoitat painettua lehteä enemmän lukijoita. Apunasi on myös OOL:n hallitus verkostoineen.
Edellytämme Sinulta Ortodoksisen kirkon ja tradition syvällistä tuntemusta. Laajasta verkostosta ja media-alan koulutuksesta/kokemuksesta on etua. Kyseessä on osa-aikatyö, joten se sopii erinomaisesti esim. opiskelijalle.
Lehteen voi tutustua osoitteessa http://logoslehti.net