You are currently browsing the Karjalan teologinen seura category
Displaying 1 entry.

Emerituspiispat Matti Sihvonen ja Wille Riekkinen Karjalan teologisen seuran kunniajäseniksi

  • Posted on April 19, 2013 at 13:34

Kymmenen vuotta Joensuussa toiminut Karjalan teologinen seura on vuosikokouksessaan kutsunut kunniajäsenikseen Kuopion hiippakunnan emerituspiispat Matti Sihvosen ja Wille Riekkisen.

Sihvonen oli perustamassa Joensuussa toiminutta teologista keskustelupiiriä Societas Theologica Carelianaa ja toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana 1970- ja 1980-luvulla. Keskustelupiiriä voidaan pitää Karjalan teologisen seuran aatteellisena edeltäjänä, joka loi pohjaa Pohjois-Karjalassa tapahtuvalle teologiselle koulutukselle. Kuopion hiippakunnan piispana (1984–1996) Sihvonen toimi voimiaan säästämättä teologisen tiedekunnan perustamiseksi silloiseen Joensuun yliopistoon.

Wille (Vilho) Riekkinen on toiminut teologian opettajana ja dosenttina Joensuun korkeakoulussa ja yliopistossa, sittemmin Itä-Suomen yliopistossa 1980-luvun alusta lähtien. Kuopion hiippakunnan piispana hän toimi 1996–2012. Piispa Riekkinen on vahvalla panoksellaan tukenut teologisen tiedekunnan perustamista Joensuuhun ja teologisen koulutuksen säilymistä elinvoimaisena. Kuopion hiippakunnasta tuli hänen piispakaudellaan Joensuun teologisen tiedekunnan tärkein yhteistyökumppani.

Karjalan teologisen seuran vuosikokous pidettiin 18. huhtikuuta Joensuussa. Seura toimii ekumeenisena keskustelufoorumina eri kirkkojen piirissä ja erilaisissa tehtävissä Itä-Suomessa toimivien teologien ja teologian harrastajien kesken. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseura.

KTS:n kotisivut: www.karjalanteologinenseura.fi