You are currently browsing the Espoon Seurakunnat category
Displaying 1 - 10 of 21 entries.

Tuhkaukset alkavat uudistetussa Espoon krematoriossa

 • Posted on July 6, 2015 at 16:37

espoon_krematorio_kylmatila

 

Kuva: Eija Harju Espoon krematorion kylmätilassa on 68 vainajien säilytyspaikkaa.

Espoon seurakuntayhtymän krematoriossa alkavat tuhkaukset 6.7.2015. Espoon siunauskappelissa siunaukset alkavat myös lähiaikoina muutamien jälkitöiden valmistuttua. Vuosittain Espoon krematoriossa tuhkataan noin 1100 vainajaa. Peruskorjauksessa krematorio korjattiin tulossa olevien ympäristösäädösten mukaiseksi. Krematorioon rakennettiin muun muassa uusi savukaasujen puhdistusjärjestelmä ja uunit muurattiin isommiksi.

”Rakennusta myös laajennettiin. Kylmiössä on nyt 68 nyt vainajien säilytyspaikkaa. Aiemmin niitä oli puolet vähemmän”, kappelityönjohtaja Tuula Myllys kertoo.
Espoon krematorio sijaitsee Espoon keskuksessa, Pappilantiellä, Espoon tuomiokirkon läheisyydessä.

Yhteisvastuukeräyksen tulos parani Espoossa

 • Posted on October 24, 2014 at 13:58

Espoon seurakunnissa koottiin vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksessä yhteensä 151 676,49 euroa. Espoon keräystulos parani hieman edellisestä vuodesta. Kaikkiaan suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle tänä vuonna 3 944 588,33 euroa. Varoilla parannetaan saattohoitoa Suomessa ja turvataan ihmisoikeuksia Guatemalassa.

Yhteisvastuukeräyksen keräystulos seurakunnittain:

 • Esbo svenska församling 12 442,32 euroa
 • Espoon tuomiokirkkoseurakunta 33 515,19
 • Leppävaaran seurakunta 12 882,54
 • Tapiolan seurakunta 13 271,16
 • Olarin seurakunta 29 654,85 ja
 • Espoonlahden seurakunta 49 910,43

Espoonlahden seurakunnan keräystulos oli suurten seurakuntien joukossa toiseksi paras, Olarin yhdeksäs.

Espoonlahden, Tapiolan ja Tuomiokirkkoseurakunnan keräystulokset olivat suunnilleen samat kuin vuonna 2013. Esbo svenska församlingin tulos kasvoi hieman, Olarissa keräystulos kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta, kun taas Leppävaaran tulos laski.

Kymmenen prosenttia keräyksen tuotosta käytetään kunkin seurakunnan diakoniatyöhön. Espoossa nämä varat menevät tällä kertaa espoolaisissa sairaaloissa sekä hoivakodeissa tehtävän saattohoitotyön tukemiseen. Tukea saavat muun muassa Jorvin sairaalan lastenyksikön saattohoitotyö, eri hoivayksiköt ja hoitolaitokset sekä vapaaehtoisille suunnattu saattohoitokoulutus.

Keräystilitys luovutettiin 21.10. keräyksen suojelijalle, tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Tuotto jaetaan Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyön ja katastrofiavun (60 %), TERHO-säätiön (20 %), Kirkon diakoniarahaston ja hiippakuntien (10 %) sekä seurakuntien diakoniatyön (10 %) kesken. Muut keräystulokset seurakunnittain löytyvät osoitteesta www.yhteisvastuu.fi.

Koko Suomessa luodaan yhteisvastuuvaroin valtakunnallinen saattohoidon osaamisverkosto. Keräyksen tuotolla kuolevien parissa työskenteleville järjestetään saattohoitokoulutusta sekä perustetaan saattohoidon tuki- ja neuvontajärjestelmä ammattihenkilöstön sekä potilaiden ja omaisten tarpeisiin.

Guatemalassa Yhteisvastuu tukee alkuperäiskansojen parissa tehtävää ihmisoikeustyötä. Yhteisöjä koulutetaan tiedostamaan ja vaatimaan oikeuksiaan omaan kieleen, kulttuuriin ja maahan. Lisäksi ehkäistään perheväkivaltaa ja tuetaan yhteisöjä kehittämään toimeentuloaan. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Vuoden 2015 Yhteisvastuukeräys tukee Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoimintaa Suomessa ja auttaa lapsia kouluun Haitissa. Keräys käynnistyy sunnuntaina 1.2.2015 ja sen esimiehenä toimii Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma.

Espoon seurakunnat: Vauhdikkaasti vihille Espoossa

 • Posted on September 12, 2014 at 20:51

perkkaan-kappelin-alttari-1_kuvaaja-suvi-sievila

Pienet häät Perkkaalla -vihkipäivässä voi mennä salaa naimisiin tai järjestää sadan hengen sukujuhlat. Leppävaaran seurakunnan lauantaina 4.10.2014 järjestämään vihkipäivään ehtii ilmoittautua 21.9. asti.

Jo neljättä kertaa järjestettävällä vihkipäivällä on tänä vuonna ylelliset puitteet. Perkkaan kappeli on juuri peruskorjattu lattiasta kattoon.

”Perkkaan kappeli on viehättävä, kaunis ja tunnelmallinen kappeli. Nyt peruskorjauksen jälkeen kappeli on myös teknisesti entistä toimivampi”, kappalainen Juha-Pekka Rissanen toteaa.

Perkkaan kappelin Pienissä häissä on vihitty ja siunattu avioliittoon vuosien varrella noin kuusikymmentä paria eri puolilta pääkaupunkiseutua.

”Se tuntui niin oikealta ratkaisulta! Sopi meidän nopean toiminnan tiimiin järjestää juhla näin”, kertoo Pienissä häissä vihitty rouva. Yli 30 vuotta yhdessä ollut pariskunta vihittiin 12.12.2012. Perkkaan kappelissa oli todistajina ainoastaan pappi ja yksi muu seurakunnan työntekijä. Pariskunta on pitänyt vihkimisen omana salaisuutenaan siitä asti.

On haaveena sitten isot juhlat tai intiimi tilaisuus, vielä ehtii ilmoittautua 21.9. asti Perkkaan kappelin Pieniin häihin www.tahdon041014.fi . Vihkiaikoja on varattavissa aamukahdeksasta iltayhdeksään.

Espoon Suvelan kappeli esitetään rakennettavaksi

 • Posted on May 14, 2014 at 14:05

suvelan-kappelin-julkisivu

Espoon yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Suvelan kappeli rakennetaan. Valtuusto päättää rakentamisesta kokouksessaan 28.5.2014.

Espoon Suvelaan suunnitellaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoista uutta kappelia. Rakentamiskustannukset ovat herättäneet päättäjissä keskustelua, ja hanke on palautettu niiden vuoksi kahdesti uuteen valmisteluun.

Jatkosuunnittelussa kustannuksia ja mahdollisia rakenteellisia riskejä pyrittiin karsimaan mm. siten, että kappelista poistettiin kellarikerros ja tehtiin teknisten tilojen uudelleen määrittelyä. Kappelin monimuotoisesta arkkitehtuurista ei kuitenkaan ole tingitty. Rakennuksen muodon muuttaminen merkitsisi kokonaan uutta suunnittelua.

Kappelin toteuttamisesta on pyydetty urakkatarjoukset keväällä 2014 ja valmius rakentamisen aloittamiseen on olemassa. Kustannusten alentaminen ei onnistunut odotetusti, vaan hankkeen kustannukset ovat hieman nousseet verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on nyt n. 14,3 miljoonaa euroa, mikä sisältää rakentamiskustannukset, tontin, erillishankinnat sekä hankevarauksen.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.5.2014 äänestyksen jälkeen esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Suvelan kappelin rakentaminen käynnistetään saatujen tarjousten ja arvioiden mukaisesti. Lauri Tunkelon muutosehdotus voitti äänin 13-1. Esittelijän pohjaesityksenä oli, että hanketta ei toteuteta ja sen sijaan aloitetaan nykyisen kappelin peruskorjauksen suunnittelu. Tunkelon muutosehdotuksessa esitettyjen perustelujen mukaan peruskorjauksella ei voida poistaa nykyisen kappelin perusongelmia kuten ahtautta, sijaintia ja paikoitustilojen puutetta. Lisärakentaminen puolestaan vaatisi kaavamuutoksen.

Yhteisen kirkkoneuvoston 12.5. kokouksen päätös on osa Suvelan kappelihankkeen valmistelua, rakentamispäätöksen tekee yhteinen kirkkovaltuusto.

Suvelan kappelin rakentamista on valmisteltu vuodesta 2003. Hankepäätös tehtiin 2007 ja syyskuussa 2011 hyväksyttiin hankesuunnitelma. Kappelin suunnittelijaksi valittiin helmikuussa 2012 Lassila Hirvilammi Arkkitehdit Oy, joka tunnetaan mm. Klaukkalan ja Jyväskylän Kuokkalan kirkkojen suunnittelijana.

Suvelan alue kuuluu Espoon tuomiokirkkoseurakuntaan. Uuden kappelin on tarkoitus korvata nykyinen, toimintaan nähden ahtaaksi käynyt Suvelan kappeli. Noin 2500 m2 laajuista uudisrakennusta on suunniteltu Kirstinsyrjän ja Kirstintien kulmaan ja tontti on tarkoitus ostaa Espoon kaupungilta. Kappelin yhteyteen on tarkoitus toteuttaa Espoon kaupungille asukaspuiston tilat vuokrattavaksi.

Espoon seurakuntien tilinpäätös hieman ylijäämäinen

 • Posted on April 1, 2014 at 13:37

887-180x180-medium

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt Espoon seurakuntayhtymän viime vuoden tilinpäätöksen. Tilinpäätös tulee yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi kesäkuussa.

Seurakuntatyön keskeisimpiä painopisteitä vuonna 2013 olivat mm. vapaaehtoistyön kehittäminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja diakoniatyöhön liittyvät hankkeet. Monissa seurakunnissa on myös luotu uusia tapoja kohdata kasteperheitä ja avioliittoon aikovia pareja. Seurakuntien kokoavalla ryhmätoiminnalla on edelleen tärkeä asema erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa.

Merkittävä muutos oli uuden palvelukeskuksen aloittaminen vuoden 2013 alussa. Kaikkien Espoon kuuden seurakunnan kirkollisten toimitusten varaaminen ja kirkonkirjojen pitäminen hoidetaan nyt keskitetysti palvelukeskuksessa.

Seurakuntien toiminnan kuluihin saatiin verotuloja yhteensä 50 miljoonaa euroa, mikä on 2 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksityishenkilöiden maksamaa kirkollisveroa seurakunnat saivat 43,2 ja yhteisöveroa 6,7 miljoonaa euroa. Kirkollisverokertymä kasvoi 5,2 prosenttia edellisvuodesta ja yhteisövero puolestaan laski 2,6 prosenttia.

Käyttötalouden menot nousivat edellisestä vuodesta 2,3 prosentilla ja olivat 47,5 miljoonaa. Tästä henkilöstömenot olivat 26,8 miljoonaa euroa.

Seurakuntien tilikauden tulos oli 0,5 miljoonaa ylijäämäinen. Vuosikate oli 5,6 miljoonaa euroa ja se riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot, joita oli 5,1 miljoonaa.

Investointeihin Espoon seurakunnat käyttivät viime vuonna 4,5 miljoonaa. Merkittävimpiä hankkeita olivat kesällä valmistunut Kappelin hautausmaan peruskorjaus sekä syksyllä käynnistyneet Perkkaan kappelin ja Espoon siunauskappelin peruskorjaukset. Suvelan uuden kappelin rakentamishanke palautettiin jatkovalmisteluun, mikä pienensi vuoden investointimenoja merkittävästi. Lähivuosina on tiedossa isoja investointeja, sillä Espoonlahden ja Tapiolan kirkot vaativat peruskorjausta.

Leppävaaran Kastepäivä tuli ennätysvauhtia täyteen

 • Posted on March 19, 2014 at 15:14

Leppävaaran seurakunta kastaa 14 lasta Marianpäivänä 23.3. Toista kertaa järjestettävä Kastepäivä tuli ennätysvauhdissa täyteen jo viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Leppävaaran seurakunnan Kastepäivä palvelee niitä perheitä, joilta lapsi on jäänyt syystä tai toisesta kastamatta tai tuoreita vanhempia, jotka haluavat järjestää vastasyntyneen ensimmäisen juhlan vaivatta. Kastepäivänä seurakunta huolehtii juhlajärjestelyistä aina kastemekosta kakkukahveihin.

Marianpäivänä kastettavien ikä vaihtelee kuukauden vanhasta rippikouluikäiseen. Päivässä kasteen saa kaksi vauvaa, neljä noin 1-vuotiasta, seitsemän leikki-ikäistä ja pikkukoululaista sekä yksi 14-vuotias. Kasteet järjestetään perhekunnittain.

Kastepäivistä on tullut viime vuosina suosittuja isoissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseuduilla. Muutamat seurakunnat järjestävät jo lähes vuosittain kastepäivän. Leppävaaran seurakunnan ensimmäisessä kastepäivässä vuonna 2012 kastettiin yhteensä tusina lasta ja nuorta.

Espoon seurakunnat: Pääkaupunkiseudun kiinankielinen seurakuntatyö jatkuu yhteisenä

 • Posted on February 28, 2014 at 14:13

887-180x180-medium

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä sopimuksen pääkaupunkiseudun kiinankielisestä seurakuntatyöstä. Sopijaosapuolia ovat Espoon ja Helsingin seurakuntayhtymät. Kiinankielisen työn kustannukset jakautuvat Helsingin ja Espoon jäsenmäärien suhteessa. Näin lasketut prosenttiosuudet vahvistetaan vuosittain.

Espoon, Helsingin ja Vantaan evankelis-luterilaiset seurakuntayhtymät sekä kirkkohallitus ovat tehneet yhteistyötä kiinankielisen työn järjestämiseksi pääkaupunkiseudulla jo 1990-luvulta alkaen. Sekä Vantaa että kirkkohallitus ovat irtautuneet sopimuspohjaisesta yhteistyöstä 1.1.2014 lukien. Vantaa priorisoi nykyisessä taloustilanteessa arabiankielisen työn kiinankielisen työn sijaan.

Kiinankielinen työ ja työhön palkattu pastori palvelevat jatkossakin koko pääkaupunkiseutua. Helsingin seurakuntayhtymä on vakinaistanut pääkaupunkiseudun kiinankielisen seurakuntatyön papinviran 1.1.2014 lukien. Virkaa hoitaa tällä hetkellä pastori Paulos Huang.

Kiinankielisen työn kotipesä on Helsingin Kallion seurakunnassa. Kallion seurakunnan kirkkoherra toimii kiinankielisen työn pastorin esimiehenä. Vantaa osallistuu yhteistyöhön antamalla henkilöstö-, tila- ja taloudellisia resursseja kiinankielellä tehtävän työn käyttöön. Helsingillä ja Vantaalla on määrä sopia vastaavankaltainen yhteistyösopimus arabiankielellä tapahtuvasta työstä, jossa puolestaan Espoo antaa tarvittaessa resursseja työn käyttöön.

Kiinankielisen työn jumalanpalvelukset keskittyvät Helsingin Alppilan kirkkoon. Työhön osallistuvat ja palveluja käyttävät espoolaiset ovat aktiivisesti mukana Alppilassa. Espoossa on myös erillistä kiinankielistä säännöllistä toimintaa, johon kuitenkin osallistutaan yli seurakuntayhtymärajojen. Tällaista toimintaa ovat muun muassa kaksi vuosittaista leiriä Espoon leirikeskuksissa, Kangli Fellowship -nimellä kokoontuva nuorten perhepiiri Leppävaaran seurakunnan Uuttu-kappelilla sekä aikuisrippikoulut, joihin osallistuu myös espoolaisia.

www.espoonseurakunnat.fi

 

Espoon seurakunnat: Espoossa esitetään tukea kaikille lähetysjärjestöille

 • Posted on February 27, 2014 at 15:41

887-180x180-medium

Espoon seurakuntaytymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 24.2. kokouksessaan kansainvälisen avustustoiminnan ja lähetystön määrärahan jakamista vuonna 2014. Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvosto päätti esittää valtuustolle, että määräraha jaetaan kaikille kirkon lähetystyön perussopimuksen allekirjoittaneille järjestöille valtakunnallisen kokonaiskannatuksen suhteessa. Espoonlahden seurakunnan edustajan Kari Roineen muutosesitys hyväksyttiin äänin 7-6.

Pohjaesitys oli valmisteltu yhteisen kirkkovaltuuston viimevuotisen päätöksen mukaisesti. Valtuusto jakoi vuoden 2013 määrärahan kuudelle järjestölle. Suomen Lähetysseuralle, Kirkon Ulkomaanavulle, Suomen Pipliaseuralle ja Medialähetys Sanansaattajille tuki myönnettiin kokonaiskannatuksen mukaan. Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen ja Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjän tukea päätettiin leikata niin, että järjestöt saivat vuonna 2013 kaksi kolmannesta osuudestaan ja vuonna 2014 yhden kolmanneksen. Näiltä jäänyt osuus jaettiin muiden tukea saaneiden järjestöjen kesken.

Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle ja Svenska Lutherska Evangeliförening i Finland -järjestölle ei ole viime vuosina jaettu määrärahaa vuoden 2007 yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen perusteella. Kirkkoneuvoston esityksen mukaan myös näille järjestöille maksettaisiin jatkossa tukea.

Kirkkovaltuusto päättää asiasta 12. maaliskuuta. Kansainvälisen vastuun määräraha vuodelle 2014 on hieman alle 2 miljoonaa euroa.

Lähetystyön perussopimuksen viime syksynä allekirjoittaneet järjestöt sitoutuvat noudattamaan kirkon tunnustusta ja päätöksiä sekä kirkon lähetysstrategiaa. Määrärahoja on aiemmin leikattu järjestöiltä, joiden suhtautumista naispappeuteen tai sukupuolivähemmistöihin on pidetty syrjivänä.

Espoon seurakunnat: Leppävaaran seurakunta järjestää kastepäivän

 • Posted on January 22, 2014 at 22:00

kastepäivänettiin4

Pappi ja kastemalja odottavat Leppävaaran kirkolla sunnuntaina 23.3.2014 klo 12–20. Leppävaaran seurakunta tarjoaa matalan kynnyksen kastejuhlan niin lapsille kuin aikuisille.

Kastepäivänä Leppävaaran kirkolle voi tulla itse tai tuoda lapsensa kasteelle ilman sen suurempia järjestelyjä.

Kastepäivä palvelee niitä perheitä, joilla lapsi on jäänyt syystä tai toisesta kastamatta tai tuoreita vanhempia, jotka haluavat järjestää vastasyntyneensä ensimmäisen juhlan vaivatta.

Kastepäivänä seurakunta huolehtii juhlajärjestelyistä aina kastemekosta kakkukahveihin. Leppävaaran seurakunta tarjoaa myös perheen toivoessa virsisäestyksen. Kastettavan juhlavieraat ovat tervetulleita mukaan kastetilaisuuteen ja kakkukahveille.

– Kun kahvit on keitetty ja kakut leivottu valmiiksi, voi perhe keskittyä itse asiaan, lapseen ja kasteeseen, toteaa pastori Inkeri Juvela Leppävaaran seurakunnasta.

Mahdollisuus myös yhteiskasteeseen

Juhlapäivänä kastetilaisuuksia on kirkkosalissa noin 40 minuutin välein. Päivässä on mahdollisuus myös useamman perheen tai aikuisen yhteiseen kastetilaisuuteen. Tässä yhteistilaisuudessa muut osat ovat yhteisiä, mutta jokaisen kaste tapahtuu yksitellen. Kastettavan aikuisen tulee rippikoulun käynyt.

Kastepäivään ilmoittaudutaan 20.1.–10.3. osoitteessa http://www.kasteenvuosi.fi Kastepäivään voivat ilmoittautua kaikki espoolaiset. Ennen tilaisuutta tarvitaan ainoastaan yksi tapaaminen tai puhelinkeskustelu papin kanssa. Keskustelussa tutustutaan puolin ja toisin ja sovitaan kastetilaisuuden käytännöistä. Itse juhlapäivänä riittää, että saapuu paikalle noin 15 minuuttia ennen kastetta.

Kastepäivät ovat olleet suosittuja isoissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla. Leppävaaran seurakunnan Kastepäivässä vuonna 2012 kastettiin yhteensä tusina lasta ja nuorta.

Espoolaisista kaksi kolmannesta kuuluu kirkkoon

 • Posted on January 3, 2014 at 14:36

887-180x180-medium

Espoolaisista 66,1 prosenttia kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Alustavien tietojen mukaan Espoon seurakunnissa oli vuoden vaihteessa yhteensä 172 303 jäsentä, mikä on noin 1300 henkeä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kirkkoon liittyi vuonna 2013 Espoossa 901 henkeä. Kirkkoon liittyminen on kasvanut Espoossa tasaisesti vuodesta 2004. Myös valtakunnallisesti kirkkoon liittyminen kasvaa. Lisäksi Espoon seurakunnissa kastettiin viime vuonna 2044 lasta.

Kirkosta erosi viime vuonna 2791 espoolaista, mikä on noin viisisataa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Luterilaiseen kirkkoon kuuluu noin 75 prosenttia suomalaisista. Espoon kirkkoonkuulumisprosentti on laskettu Espoon kaupungin 1.1.2014 väkilukuennusteen mukaan. Lopulliset väestötiedot saadaan maaliskuussa. Myös seurakuntien väestötiedot ovat vielä alustavat. Seurakuntien laajemmat väestö- ja toimintatilastot ilmestyvät kevään aikana.