You are currently browsing the Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä category
Displaying 1 - 3 of 3 entries.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli erotti lähetyshiippakunnassa toimivia pappeja

  • Posted on April 8, 2015 at 15:16

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 8.4.2015 määrännyt viisi hiippakunnan pappia menettämään pappisoikeutensa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Kukaan heistä ei työskentele seurakuntavirassa. Erotetut papit toimivat Luther-Säätiön perustaman Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan tehtävissä.

Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta perustettiin maaliskuussa 2013. Se on rekisteröimätön yhdistys, joka on vihkinyt palvelukseensa pappeja ja oman piispan. Muodollisesti se ei ole järjestäytynyt omaksi kirkokseen, vaikka käytännössä se toimii sellaisena. Lähetyshiippakunta kokoaa yhteen erityisesti naispappeuden vastustajia.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat katsovat, että papin toimiminen lähetyshiippakunnan tehtävissä on ristiriidassa papilta odotettavan lojaalisuuden ja pappislupauksen kanssa. Siksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi ei voi kuulua lähetyshiippakunnan papistoon.

Aiemmin kolme lähetyshiippakunnan pappia on menettänyt pappeutensa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tampereen tuomiokapituli on erottanut kaksi hiippakunnan pappia, jotka olivat antaneet vihkiä itsensä lähetyshiippakunnan piispoiksi. Oulun tuomiokapituli on erottanut lähetyshiippakunnan dekaanina työskennelleen papin.

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli määräsi lähetyshiippakunnan pappeina toimivat Sakari Korpisen, Miika Niemisen, Anssi Simojoen, Markku Sumialan ja Martti Vaahtorannan menettämään pappisvirkansa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

“Toimiminen lähetyshiippakunnan pappina on vastoin pappisviran velvollisuuksia ja sitä pappislupausta, jonka nämä papit ovat antaneet, kun heidät on vihitty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeiksi”, toteaa lakimiesasessori Matti Mäkinen. “He ovat käytännössä siirtyneet toisen kirkon palvelukseen, eikä meidän kirkollamme ole sellaista ekumeenista sopimusta Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan kanssa, joka mahdollistaisi pappien vastavuoroisen palvelemisen. Esimerkiksi Englannin anglikaanikirkon kanssa sellainen sopimus on.”

Piispa Kaarlo Kalliala korostaa, että tuomiokapituli otti ratkaisussaan kantaa nimenomaan papin toimimiseen toisessa kirkossa. ”Päätös ei ole kannanotto Korpisen, Niemisen, Simojoen, Sumialan ja Vaahtorannan uskoon”, piispa Kalliala toteaa. “On sääli, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei heille tällaisena kelpaa”, piispa Kalliala sanoo.

Metallivirret vyöryvät Mikaelinkirkossa lauantaina

  • Posted on February 27, 2013 at 22:28

Jo monen vuoden ajalta tuttu, ammattimaisella tuotannolla tehty Metallimessu jyskyy Mikaelinkirkossa lauantaina 2.3. klo 20 alkaen.

Messuun ovat tervetulleita hevidiggareiden lisäksi kaikki muutkin – korvatulppia on jaossa kirkon ovella.

Metallimessu on tavallinen ehtoollismessu, jossa virret soittaa heavybändi. Mukana on myös esilaulaja ja kuoro. Messun toimittaa Metallimessu ry:n pappiHaka Kekäläinen ja messussa saarnaa Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen.

Metallimessu on vakiinnuttanut paikkansa myös turkulaisessa jumalanpalveluselämässä. Metallimessu ry:n toteuttamia messuja on vietetty Mikaelinkirkossa muutaman kerran vuodessa jo monen vuoden ajan.

Katso lisätietoja osoitteesta www.metallimessu.com

Metallimessu Mikaelinkirkossa, Puistokatu 16, la 2.3. klo 20. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Tuomiokapituli erottaa Katariinan kirkkoherran kuukauden ajaksi

  • Posted on February 27, 2013 at 22:26

Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt erottaa Katariinanseurakunnan kirkkoherran virantoimituksesta yhdeksi kuukaudeksi.

Tuomiokapitulille tehtyjen kanteluiden pohjalta kapituli katsoo, että kirkkoherra Martti Hirvonen on eräissä hallinnon ja talouden hoitamiseen liittyvissä asioissa toiminut vastoin virkavelvollisuuksia tai laiminlyönyt niitä. Päätöksen taustalla on kapitulin mukaan myös pappisvirkaan sopimaton käytös.

Vastineessaan Hirvonen itse pitää kanteluihin johtaneita asioita vain huonona harkintana tai tahattomina erehdyksinä.

Tuomiokapitulin päätöksestä voi valittaa 25. maaliskuuta mennessä. Jos valitusta ei tule, määräaikainen virasta erottaminen astuu voimaan huhtikuun alusta ja kirkkoherran työ hoidetaan sijaisjärjestelyin kuukauden ajan.

Kirkkoherrojen esimies on piispa ja Turun seurakuntien kohdalla arkkipiispa. Pappisvirkoihin liittyvät kurinpitoasiat hoidetaan aina hiippakunnan tuomiokapitulissa.