You are currently browsing the HELSINGIN SEURAKUNNAT category
Displaying 1 - 8 of 8 entries.

Kirkko Helsingissä: Luottokorttikäytäntöjä tulee parantaa

  • Posted on March 2, 2018 at 16:48

7e9b6727-57d9-477c-ac75-ae4c23aa431a-w_960

Selvitys Helsingin seurakuntien johdon luottokortinkäytöstä ja matkalaskuista vuodelta 2017 valmistui.

Helsingin seurakuntayhtymän tilaama ulkopuolinen selvitys on valmistunut. Luottokorttiostot ja matkalaskut ovat suurimmaksi osaksi asianmukaisia. Puuttuvat tai puutteelliset tositteet viime vuodelta ovat euromääräisesti 7 685 euroa, ja ne ovat kasaantuneet muutamille kortinhaltijoille.

Helsingin seurakuntayhtymän MAURA Audit Oy:ltä tilaama selvitys luottokortin käytöstä ja matkalaskuista vahvistaa yhtymän sisäisen tarkastuksen viime syksyisen havainnon, että laskujen hyväksyntäprosesseissa on ollut aukkoja ja että tositteiden säilyttämisessä ja selitteiden laatimisessa on paikoin merkittäviä puutteita.

Ulkopuolinen, riippumaton selvittäjä kävi läpi 50 johtajan, päällikön ja kirkkoherran luottokorttiostot ja matkalaskut vuodelta 2017. Teemu Laajasalon osalta käytiin läpi hänen pyynnöstään ja Helsingin seurakuntayhtymän päätöksellä luottokorttiostot ja matkalaskut vuosilta 2013–2017.

Selvityksessä käytiin läpi 1669 luottokorttitapahtumaa ja 197 matkalaskua vuodelta 2017. Kaikkiin ostotapahtumiinsaatiin viimeistään selvityksen kuluessa asianmukainen selitys.

Kaikkiin ostoihin löytyi selitys

Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöistä noin 600:lla on työnantajan luottokortti. Vuonna 2017 niillä tehtiin ostoja noin 924 700 euron arvosta.

”Nyt tutkituista luottokorttiostoista kolmannen osapuolen antamia tositteita kuten ostoerittelyn sisältäviä kuitteja jäi puuttumaan 7 685 euron arvosta. Näistä kaikkiin saatiin tarkastuksessa asianmukaiset selitykset. Puuttuvat tositteet ovat keskittyneet puolelle kymmenelle henkilölle”, sanoo tarkastustoimikunnan puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Pertti Sundberg.

Sundberg korostaa luottamusta ja muistuttaa, että totuudellisuus on yksi Helsingin seurakuntien arvoista.

”Luotamme, että kuittiin ja matkalaskuihin kirjoitetut tiedot sekä nyt tehdyssä tarkastuksessa annetut tiedot – esimerkiksi osallistujista ja tilaisuuden luonteesta – pitävät paikkansa. Jos jokin viittaisi siihen, että merkinnöissä on väärää tietoa, yksittäinen ostotapahtuma tai tilitys otettaisiin vielä tarkempaan tutkintaan”, Sundberg sanoo.

Ns. lähipiiriselvitys – esimerkiksi töiden tai palvelujen mahdollinen tilaaminen omalta tai perheenjäsenen yritykseltä – ja muita sidonnaisuuksia koskeva selvitystyö on vasta käynnistymässä, eivätkä ne kuuluneet tähän toimeksiantoon.

Laajasalo antoi ostoistaan selitykset

Julkisessa keskustelussa luottokorttiselvitykset on liitetty yhtymänjohtajana 1.1.–30.10.2017 sekä vuosina 2013–2017 Kallion kirkkoherrana toimineeseen Teemu Laajasaloon.

”Laajasalon luottokortti- ja matkalaskut käytiin läpi vuodilta 2013–2017. Luottokorttiostoja oli tuolla jaksolla yhteensä 351. Kolmelta viime vuodelta kuitteja oli poikkeuksellisen paljon hukassa. Kahdessa majoituksessa kustannus oli ollut liian korkea. Tarkastuksessa ei ole näitä kahta tapahtumaa lukuun ottamatta todettu poikkeuksellisia ostoja, ja tarkastuksen mukaan selvitykset ovat riittävät ja asianmukaiset”, Pertti Sundberg sanoo.

MAURA Audit Oy haastatteli Teemu Laajasaloa erikseen vielä hänen lähettämiensä lisäselvitysten jälkeen.

Laajasalo ilmoitti tammikuussa maksavansa takaisin liian kalliista matkoista aiheutuneet kulut ja korvaavansa virheellisesti merkityn päivärahan.

Hyväksymiskäytäntöjä on selkiytetty

MAURA Audit Oy kiinnitti raportissaan huomiota muun muassa siihen, että joistakin majoittumisista on maksettu poikkeuksellisen korkeita hintoja ilman perusteita, ja että esimerkiksi osaa pienhankinnoista on vaikea todentaa ilman kuittia tai muuta fyysistä dokumenttia. Esille nousivat myös ohjeiden puutteet ja epäselvät tarkastus- ja hyväksymiskäytännöt. Havainnot ovat linjassa yhtymän oman sisäisen tarkastuksen viime vuonna tekemän selvityksen kanssa.

”Tarkensimme luottokortinkäytön ohjeistusta joulukuussa 2017. Edustamista, vieraanvaraisuutta ja henkilöstön muistamista koskeva uusi ohjeistomme on menossa yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen hyväksyttäväksi nyt maaliskuussa. Läpinäkyvyyttä lisätään myös johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoituksilla”, yhtymän johtaja Juha Rintamäki sanoo.

Rintamäki lupaa, että Helsingin seurakuntayhtymässä selkiytetään myös taloushallinnon prosesseja. Yhtymän perussäännön mukaan seurakuntayhtymä vastaa taloushallinnosta ja rahatoimesta. Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän on hoidettava rahatointa, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta koskevat asiat. Helsingin seurakunnat päättävät kuitenkin itse talousarviossa seurakunnille myönnetyistä talousarviorahojen käytöstä.

Seurakuntien operatiivisesta toiminnasta ja taloudesta vastaa kukin kirkkoherra itse. Maksuliikenteestä ja sen valvonnasta sekä kirkkoherrojen luottokorttilaskujen hyväksynnästä ja matkalaskutilityksistä vastaa seurakuntayhtymän hallintotoimisto.

Juha Rintamäen mukaan hyväksymisketjussa on vielä kehitettävää esimerkiksi loma-aikojen sijaistamisten osalta. ”Yksi yli -periaatteen tulee toteutua kaikissa tilanteissa. Tarkastamme prosessit kaikilta osin. Lisäämme esimiesten koulutusta, ja varmistamme, että jokainen kortinhaltija, asiatarkastaja ja hyväksyjä todistettavasti ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa – myös sen, että kuitit pitää säilyttää erityisen huolella ja tositteet ovat täsmällisiä.”

MAURA Audit Oy:n laatima raportti löytyy Helsingin seurakuntien verkkosivuilta osoitteesta: www.helsinginseurakunnat.fi/uutiset/raportti

Helsingin seurakunnat antavat yöksi suojan kodittomille

  • Posted on November 16, 2016 at 14:18

e84992b7-1416-4d3d-91d6-f38191c553fc-main_image

Hermannin diakoniatalolla tilapäismajoitus jatkuu vielä parisen viikkoa, ensi maanantaista myös seurakuntia tulee mukaan antamaan yösijan kodittomille. Hermannin diakoniatalolla paikat ovat olleet täynnä joka yö. Kuva: Sirpa Päivinen

Helsingin seurakunnat avaavat ovensa kodittomille. Seurakunnat tukevat kaupunkia kodittomien auttamisessa ja antavat pakkasilla yösijan kirkoissaan. Seurakuntien tilat ovat avoinna ensi maanantaista alkaen sovitusti vuoroviikoin ilman pakkasrajoja kello 21–07.

”On painokkaasti sanottava, että kyse on ihmisistä. Kirkkona on mahdotonta sulkea ovia tarvitsijoilta, jotka ovat Jumalan luomia ainutlaatuisia kanssaihmisiä. Haluamme tehdä kodittomien yösuojasta yhteisen asian. Herättää itsemme lisäksi muita toimijoita huomaamaan heidät ja löytämään ratkaisu, jolloin kenenkään ei tarvitse talvella yöpyä kaduilla ja puistoissa”, Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki kertoo päätöksen taustasta.

Ensimmäisenä avautuu Lauttasaaren kirkon tilapäismajoitus viikolla 47 eli 21.–27.11. Seuraavana on vuorossa Paavalin seurakunta viikolla 48, 28.11.–4.12.

”Lauttasaaren seurakunnassa otettiin viime syksynä yhtenä Helsingin seurakunnista vastaan kaupunkiin saapuneita turvapaikanhakijoita. Tämän hätämajoituksen järjestäminen antaa meille kokemusta, jonka takia yösijan tarjoaminen nopeasti ensimmäisenä onnistuu”, Rintamäki sanoo.

Yösijoja on päätetty tarjota vuoden loppuun asti. Jatkosta päätetään tarpeen ja tilanteen mukaan erikseen. Loppuvuonna mukana ovat myös Matteuksen ja Vartiokylän, Kallion ja Malmin seurakunnat.

Yösijan antaminen on mahdollista vapaaehtoisten auttajien turvin. Helsinkiläisiä onkin jo ilmoittautunut runsaasti kirkkoihin erilaisiin tehtäviin kuten yöpyjien vastaanottajiksi ja yörauhan valvojiksi. Vapaaehtoistyo.fi:n kautta on ilmoittautunut lähes 200 vapaaehtoista mukaan.

Kirkkojen yösuoja täydentää Hermannin diakoniatalon ja Helsingin Diakonissalaitoksen Munkkisaaren suojia, joissa tehdään yhteistyötä Diakonissalaitoksen kanssa kaupungin rahoituksella. Talven tultua asiassa tarvittiin nopeaa reagointia.

Hermannin diakoniatalon hätämajoitus aukesi perjantaina 4.11., siellä ovet ovat auki vielä parisen viikkoa. Hermannissa on tilaa 30 yöpyjälle, ja talo on ollut tähän mennessä täynnä joka yö. Yöpyjät ovat olleet lähinnä liikkuvaa väestöä eli Romanian ja Bulgarian romaneja. Rintamäen mukaan viimekädessä vastuu on Helsingin kaupungilla.

”Kukaan ei toisaalta tiedä kuinka paljon kodittomien, paperittomien tai liikkuvan väestön osalta tarve yömajoitukseen on. Siksi asiasta pitää tehdä yhteinen, jolloin eri tavoin pystymme tavoittamaan nämä ihmiset. Tekemällä asiasta haloon saamme tavoitettua toisaalta tarvitsevat ihmiset, mutta myös tahot, jotka voivat auttaa.”

Kirkot ovat avoinna kaikille suojaa etsiville, niin liikkuvalle väestölle kuten romanikerjäläisille, paperittomille kuin kaikille muillekin asunnottomille. Rintamäen mukaan Helsingin seurakunnat ovat tässä kaupungissa ihmisten arjessa heidän tukenaan ja apunaan:

”Tämä on seurakunnan ydintehtäviä. Helsingin seurakuntien yösijan antaminen on laastarin liimaamista, kodittomien äkillisen hädän auttamiseksi. Meidän pitää yhdessä löytää kestävämpi ratkaisu. Tällöin on hyvä huomata, että puhutaan eri ihmisryhmistä, jolla on erilaisia tarpeita ja näin myös tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Ihmiset eivät yhteisössäänkään ole samanlaisia ja siksi tarvitaan herkkyyttä.”

Tilapäissuojan antaminen täydentää akuutissa tilanteessa asunnottomien hyväksi tehtävää kirkon työtä. Kirkko Helsingissä ehkäisee asunnottomuutta perustyössään muun muassa tukiasumisen, asumisneuvonnan ja vuokrarästien maksamiseen suunnatun kriisirahaston avulla.

Edesmenneitä rakkaita muistellaan pyhäinpäivänä

  • Posted on October 26, 2016 at 14:14

9d836b50-3cf5-40d4-ad40-fca573d31819-main_image

Pyhäinpäivänä lauantaina 5.11. muistellaan edesmenneitä rakkaita. Läheistensä muistoa voi kunnioittaa monella eri tavalla.

Hautausmailla voi sytyttää kynttilöitä läheistensä haudoille tai muualle haudattujen muistopaikalle. Helsingin seurakuntien hautausmaat ovat auki ympäri vuorokauden torstaiaamusta 3.11. maanantai-iltaan 7.11. saakka.

Hautausmaiden verkkosivuilta voi lukea lisää mahdollisista liikenteen erityisjärjestelyistä ja julkisen liikenteen lisävuoroista: www.helsinginseurakunnat.fi/hautausmaat.

Hautausmailla vietetään pyhäinpäivän hartauksia seuraavasti: kello 13 Östersundomin kappelissa, kello 14 Hietaniemen hautausmaan uudessa kappelissa, Malmin hautausmaan isossa kappelissa, Honkanummen hautausmaan isossa kappelissa ja Maunulan uurnalehdossa sekä kello 15 Kulosaaren Leposaaressa.

Hietaniemen hautausmaan kynttilämerta voi seurata kello 18–21 livenä myös verkossa osoitteessa pyhäinpäivä.fi. Verkkolähetyksessä on tasatunnein lyhyt pyhäinpäivän hartaus.

Muistella voi myös musiikin keinoin. Monia säveltäjiä on innostanut katolinen sielunmessu, requiem. Niistä tunnetuimman sävelsi Wolfgang Amadeus Mozart. Mozartin Requiem, mikä esitetään tänä vuonna kahdessa kirkossa: Paavalissa ja Kalliossa. Katso lisää konsertteja ja tarkemmat tiedot: www.musiikkiakirkoissa.fi.

Pyhäinpäivänä Helsingin seurakunnissa vietetään jumalanpalvelusta tai hartautta. Pyhäinpäivän tilaisuuksissa on ollut tapana lukea vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten nimet. Seurakunnissa kokoontuu myös sururyhmiä läheisensä menettäneille. Katso tiedot seurakuntasi pyhäinpäivän muistohetkistä ja sururyhmistä osoitteesta www.helsinginseurakunnat.fi.

Vuosaaren seurakunta luopuu Merihiekasta ja Albatrossista

  • Posted on February 16, 2016 at 15:18

8cb61b81-1bef-41b3-93e9-4aa98408578f-main_image

Vuosaaren seurakunta luopuu Albatrossin seurakuntatilasta sekä Merihiekasta. Vaikeaa päätöstä valmisteltiin pitkään.

Vuosaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan maanantaina 15.2., että se luopuu Helsingin Vuosaaressa Albatrossin toisessa kerroksessa sijainneesta seurakuntatilastaan sekä Merihiekan seurakuntakeskuksesta.

Merenrannassa sijaitsevan Merihiekan seurakuntakeskukseen kuuluvat sauna, päärakennus ja suojeltu huvilarakennus. Merihiekka on kirkkoherra Jussi Mäkelän mukaan kesällä kovassa käytössä, mutta muuten siellä on ollut vähän toimintaa. Merihiekassa on muun muassa saunottu, järjestetty seurakunnan juhannusjuhlat, päivärippikouluja, retriittejä, nuorisotyön kesäkauden päättäjäisiä, perheiden ja ikäihmisten rantapäiviä.

Albatrossissa taas on ollut etenkin seurakunnan lapsityötä sekä kokoontunut muun muassa erilaisia piirejä ja ryhmiä. Siellä on järjestetty myös AA-kerhon kokoontumisia ja muita ulkopuolisten toimijoiden tilaisuuksia. Lapsityö siirtyy alakerran tiloihin, muut toiminnot siirtyvät muihin seurakunnan tiloihin.

Muut tilat, joiden luopumista myös pohdittiin, olivat Albatrossin alakerrassa sijaitseva Hard Gospel Café sekä Aurinkolahdessa Myrskylinnun kerhotila. Mutta nämä tilat pysyvät seurakunnan käytössä. Seurakunta valmisteli tiloista luopumista yli puoli vuotta.

“Tämä oli päätös, jota emme olisi halunneet tehdä, mutta koska rahamme eivät enää riitä kaikkien tilavuokrien ja palkkojen maksuun, oli se välttämätön. Tämä päätös on kokonaisuuden kannalta vähiten huono vaihtoehto eli se aiheuttaa seurakuntamme toiminnalle vähiten haittaa”, kirkkoherra Jussi Mäkelä pahoittelee.

Vielä syksyllä näytti vahvasti siltä, että seurakunta joutuisi luopumaan jopa kolmesta tilasta. Näihin tiloihin päädyttiin siksi, että niistä luopumalla aiheutui koko seurakunnalle vähiten haittaa. Seurakunnan säästötoimenpiteiden ansiosta esimerkiksi Myrskylinnun kerhotilan toiminta Aurinkolahdessa saa vielä jatkua. Suurin osa seurakunnan säästöistä tuli täyttämättömistä viroista.

Vuosaaren seurakunnalle jää vuoden 2017 alusta siis viisi tilaa: Vuosaaren kirkko Satamasaarentiellä, Merirasti-kappeli Meri-Rastilan torin laidassa, Katukappeli kauppakeskus Columbuksessa, Hard Gospel Café palvelukeskus Albatrossissa sekä Myrskylintu Aurinkolahdessa.

Säästöt ja luopumiset koskevat kaikkia seurakuntia

Helsingin seurakuntayhtymän talouden ja toiminnan sopeuttaminen tulee vaikuttamaan seurakuntien toimintaan Helsingissä. Helsingin seurakuntien taloustilannetta käsitellään tulevana torstaina Yhteisessä kirkkoneuvostossa.

”Toimintoja tehostetaan ympäri Helsinkiä. Kaikki seurakunnat joutuvat luopumaan jostain. Tarkoitus on tehostaa muun muassa tilojen käyttöä. Tiloja pyritään muuttamaan monikäyttötiloiksi, ja tarpeettomista tai vähäisellä käytöllä olevista tiloista luovutaan”, kertoo kiinteistöjohtaja Kai Heinonen.

Kolmen vuoden kuluessa Helsingin seurakuntayhtymän menoja pyritään vähentämään yhteensä 15 prosenttia. Suurimpia menoeriä seurakuntayhtymässä ovat henkilöstö- ja kiinteistömenot. Karsintalistalla on ehdolla erilaisia toimitiloja jokaisesta seurakunnasta.

Linkit

http://www.kirkkohelsingissä.fi

Kirkosta eroaminen väheni myös Helsingissä

  • Posted on February 1, 2016 at 16:38

cd0b18ba-2fd7-44a2-91b7-831bb924b6e0-main_image

Temppeliaukion kirkko on yksi Helsingin suosituimmista nähtävyyksistä ja monen töölöläisen kotikirkko. Kuva: Pekko Vasantola

Helsingissä kirkosta eroaminen vähentyi selvästi viime vuonna. Kirkosta eronneiden määrä laski vuonna 2015 lähes kolmanneksella Helsingissä. Eroajien määrä väheni yli 2600 hengellä.

Myös kirkkoon liittyjiä oli enemmän kuin edellisvuonna. Liittyjien määrä on kasvanut Helsingissä tasaisesti vuosi vuodelta, esimerkiksi vuonna 2005 kirkkoon liittyjiä oli 1 640 ja viime vuonna heitä oli 2 391. Liittyjiksi ei lasketa kastettuja, joita oli viime vuonna 3001.

Helsingin ev.-lut. seurakunnissa on nyt 348 496 jäsentä, laskua edellisvuoteen oli 2 348 henkilön verran. Helsinki on poikkeuksellinen kaupunki verrattuna koko maan kirkkoon kuulumistilastoihin. Helsingissä kirkkoon kuuluu nyt 55,5 prosenttia asukkaista, kun koko Suomessa kirkkoon kuuluu 72,8 prosenttia. Helsingissä vain Pakilan seurakunnan alueella (72,5 %) on lähes yhtä suuri osa asukkaista kirkon jäseninä kuin koko maassa.

Liittyminen koetaan kannanotoksi kirkon työn ja arvojen puolesta

Helsingissä kirkkoon liittyneiden määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Siksi Helsingin seurakunnissa selvitettiin, keitä liittyjät ovat, ja mitä syitä he esittivät kirkkoon liittymiselleen.

Liittyjät kokivat palaavansa erilaiseen kirkkoon kuin mistä erosivat: kirkon suvaitsevaisemmat äänenpainot esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä koskien ovat monen vastaajan mukaan mahdollistaneet uudelleen liittymisen. Kutsu kummiksi on myös merkittävä motiivi kirkon jäsenyyteen.

”Tiedän, että Helsingin kirkko on avarakatseisempi kuin monet muut. Siispä rohkeutta ja hyvänä mallina olemista!”, kirjoittaa kirkkoon liittynyt vastauksessaan.

Liittyjät arvostavat kirkossa eniten auttamistyötä sekä heikompiosaisten ja syrjäytyneiden puolesta puhumista julkisuudessa. Kirkon jäsenyys koettiin myös kannanotoksi kirkon tekemän työn ja kirkon arvojen puolesta, ja sillä haluttiin ilmaista ja jäsentää omaa vakaumusta. Kirkon myös koettiin tekevän hyvää työtä.

Yksilöidyistä kirkkoon liittymisen syistä merkittävin oli kummiksi tulo, jonka ilmoitti syyksi liittymiselle lähes viidennes vastaajista. Sitä seurasivat avioliittoon vihkiminen (12 %), hautaan siunaaminen (9 %) ja lapsen syntymä (8 %). Muut uskonnolliset syyt ilmoitti liittymisen perusteiksi 18 prosenttia liittyneistä. Muut syyt olivat tärkeitä hieman yli puolella vastaajiksi.

Kirkollisia toimituksia arvostetaan paljon. Liittyjien jäsenyys on aktiivista: he rakentavat jäsenyydellään suvaitsevaista ja modernia yhteisöä. Liittyessään seurakuntaan ihmiset kaipaavat kohdatuksi tulemista. Kohtaaminen merkitsee myös arvostuksen antamista.

Kysely tehtiin viime syksynä 15 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Kirkkoon liittyjät Helsingissä ovat pääasiassa palaajia, heistä peräti 97 prosenttia on kuulunut aiemmin kirkkoon. Vastaajista naisia oli 63 prosenttia.

Helsingissä kirkkoon liittyy vuosittain reilu 2 000 henkeä. Kysely lähetettiin 871 kirkkoon vuonna 2014 liittyneelle, ja vastaajia oli 251 (vastausprosentti 29 %). Selvityksen teki uskontotieteilijä ja kirkkososiologi teologian tohtori Minna Rikkinen.

Seurakunnat järjestävät kalsarikeräyksen kodittomille

  • Posted on October 10, 2014 at 13:30
b38fe070-fdc8-4ec5-a459-939007bc9bd9-main_image
Piirros: Jaana Pusa
Helsingin seurakunnat järjestävät alusvaatekeräyksen asunnottomien hyväksi. Uusia, käyttämättömiä alusvaatteita, alushousuja, pitkiä kalsareita, aluspaitoja, kerrastoja, sukkia, myös pipoja ja lapasia sekä miehille että naisille saa tuoda Narinkkatorille diakoniatyöntekijöiden kojuun keskiviikkona 29.10. kello 12–19. Keräyksessä siis vastaanotetaan hygieniasyistä vain käyttämättömiä ja uusia alusvaatteita tai alusvaatekerrastoja.

– Idea ”kalsarikeräyksestä” on lähtöisin seurakuntien diakoniatyöntekijöiltä, jotka ovat huomanneet asunnottomilla olevan pulaa erityisesti vaihtoalusvaatteista. Vaikka he pääsisivätkin pesemään vaatteitaan jossakin, monesti heillä ei ole ollut vaihtaa mitään puhdasta ylle edes vaatteiden pesun ajaksi, kertoo vs. johtava diakoniatyöntekijä Ulla Mäenpää Herttoniemen seurakunnasta. Esimerkiksi Hermannin diakoniatalossa päivätuvan aukioloaikoina on ollut mahdollista pestä vaatteitaan.

Uusien, käyttämättömien alusvaatteiden keräys on seurakuntavaalien ennakkoäänestysviikolla, jolloin Narinkkatorilla ennakkoäänestyspaikan yhteyteen järjestetään Hyvän tekemisen tori, josta alusvaatekeräys on yksi osa. Jos keräykseen ei voi osallistua juuri keskiviikkona 29.10. voi lahjoituksensa viedä tuolla viikolla Kampin kappelille. Lahjoituspakkauksen tai -pussin päälle tarvitaan lisäksi tieto, onko lahjoitus tarkoitettu miehelle vai naiselle sekä vaatteen tai asusteen koko.

Keräyksen kautta saadut lahjoitukset jaetaan asunnottomille Myllypuron kirkolla kerran kuukaudessa järjestettävinä asunnottomien öinä perjantaina 14.11. ja 12.12. Kirkolla asunnottomat saavat ruokaa, mahdollisuuden saunomiseen ja yöpymiseen. Myllypuron kirkko, Myllynsiipi 10, on avoinna myös valtakunnallisena asunnottomien yönä perjantaina 17.10. kello 16 alkaen.

Lisäksi asunnottomien yön tapahtumia on muun muassa Kallion kirkossa, Itäinen papinkatu 2, jossa järjestetään Ihan tavallista -keskustelutilaisuus kello 16.30–18. Mukana keskustelussa on useiden kansalaisjärjestöjen ja säätiöiden edustajia. Illassa puhutaan siitä, miksi tavallisella ihmisellä ei tavallisen elämänsä keskellä riitä raha asumiseen. Illan puheenjohtajana toimii Sanna Tiivola, Vailla vakinaista asuntoa ry:stä.

Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyönkeskuksen Snellun nurkalla, Toinen linja 8, puolestaan tarjotaan Asunnottomien yönä 17.10. kello 17–20 Kallion kulkijoille tarjolla pientä iltapalaa.

Helsingin seurakuntayhtymä: Suvivirsi raikuu kirkoissa, toreilla, joella, koskella ja järvellä

  • Posted on May 12, 2014 at 21:58

561776_351855118206122_1081703347_n

“Jo joutui armas aika” raikaa pääkaupunkiseudun kirkoissa, aukiolla ja jopa järvellä toukokuun lopulla.

Koulujen kevätjuhlien ja kirkkojen lisäksi Suvivirttä lauletaan muun muassa Helsingissä Stadin Suvivirsi -tapahtumassa Narinkkatorilla, Töölön torimessussa, Mätis-messussa Kannelmäen ja Malminkartanon välisellä jokialueella, yhteislaulutilaisuudessa Pitkäkoskella, Vantaalla Kuusijärvellä ulkoilmamessussa sekä koko pääkaupunkiseudun kirkoissa messuissa ja loppukevään sekä kesän yhteislaulutapahtumissa.

Helsingissä vietetään Stadin Suvivirsi -tapahtumaa tiistaina 27.5. kello 17 ja 19 Narinkkatorilla. Kello 17 alkava tapahtuma on luonteeltaan perinteinen yhteislaulutilaisuus, mutta kello 19 alkaen yhteislaulun lisäksi on mahdollista kaapata kavaljeeri kainaloon ja tanssia mukana. Perinteiseen tapaan torilla lauletaan tilaisuuksien lopuksi Suvivirsi. Orkesterina soittaa UMO Jazz Orchestra, jota johtaa Kirmo Lintinen. Juontajana on Jussi-Pekka Rantanen ja solisteina laulavat Vuokko Hovatta ja Martti Saarinen.

Hovatta laulaa solistina myös Stadin Suvivirsi -tapahtumaan liittyvässä Suvivirsi-musiikkivideossa, joka julkaistaan Youtubessa. Tapahtumaan on vapaa pääsy, mutta osallistujilla on mahdollisuus antaa lahjoitus Kirkon Ulkomaanavun Koulutuksen katastrofi -keräykseen, jonka tavoitteena on parantaa 10 000 opettajan ammattitaitoa kehitysmaissa. Pelkästään Afrikasta puuttuu miljoona opettajaa. Myös Suvivirren sunnuntain messujen kolehti kerätään tämän tärkeän kohteen hyväksi.

Suvivirttä veisataan koko pääkaupunkiseudulla kirkoissa messuissa Suvivirren sunnuntaina eli toukokuun viimeisenä sunnuntaina 25.5. Tällöin Suvivirsi kajahtaa ilmoille taivasalla Vantaalla Kuusijärvellä, jossa koko perheen ulkoilmamessu alkaa kello 11.30 yhteislaululla. Hakunilan ja Rekolan seurakuntien järjestämä jumalanpalvelusosuus alkaa luonnon keskellä kello 12.

Suvivirsi raikuu myös Mätismessussa sunnuntaina 25.5. kello 11 alkaenKannelmäen ja Malminkartanon välisellä jokialueella. Mätismessu on kolmen vartin mittainen kaikenikäisille sopiva kesäinen kenttähartaus, joka aloittaa perinteiset Mätisfestarit. Töölön torilla puolestaan Suvivirttä pääsee 25.5. laulamaan Torimessussa kello 12 alkaen. Pakilan seurakunnan yhteislaulutilaisuudessa Suvivirttä lauletaan 25.5. myös luonnon helmassa Pitkäkoskella. Opastettu kävely lähtee kello 19 Paloheinästä ja yhteislauluja lauletaan kello 19.30 alkaen Suvilinnun lauluvihkosta ja tilaisuuden päätteeksi kaikuu Suvivirsi kello 20.

Espoossa Suvivirttä lauletaan muun muassa Pop-messussa 25.5. kello 18 Olarin kappelilla. Messun jälkeen nautitaan iltakaakaot, ja lastenhoito on järjestetty messun ajaksi. Messusta vastaavat Espoonlahden, Olarin ja Tapiolan seurakunnat.

Muualla pääkaupunkiseudulla Suvivirttä lauletaan Suvivirren sunnuntain jumalanpalveluksissa sekä seurakuntien yhteislaulutilaisuuksissa pitkin loppukevättä ja kesää. Jos ei voi osallistua tapahtumiin, niin Suvivirttä ja muuta kesäistä musiikkia voi kuunnella myös Suviradiosta netistä:www.suviradio.fi. Toivontuottajien Suviradio aloittaa lähetyksensä samana päivänä Stadin Suvivirsi -tapahtuman kanssa eli tiistaina 27.5.

Lisätietoja: https://www.facebook.com/suvivirsi ja www.suvivirsi.fi
Keräyskohteesta lisätietoa: www.kirkonulkomaanapu.fi
Suviradiosta lisätietoawww.suviradio.fi

HELSINGIN SEURAKUNNAT: PIRKKO JALOVAARAN ESIINTYMINEN YLEN MOT OHJELMASSA

  • Posted on February 26, 2013 at 00:08

Teemu Laajasalo, Kallion seurakunnan kirkkoherra

Hengellinen vallankäyttö tai epäterve hengellisyys on vahingollista ja kaikki viitteet siihen otetaan Kallion seurakunnassa erittäin vakavasti. Uskon pitää olla ihmistä vapauttava eikä ahdistava voima.

Erityisen huolestuttavaa on lääketieteen ja psykologian kyseenalaistaminen ihmisen auttamismahdollisuuksina. Ohjelman perusteella julistuksessa näyttää sekoittuvan kristillinen rukous animistiseen manaukseen.

Minut on asetettu Kallion seurakunnan kirkkoherran virkaan ohjelman teon jälkeen 10.2. enkä ole tavannut Pirkko Jalovaaraa enkä ole päässyt osallistumaan hänen tilaisuuteensa. On kaikkien kannalta kohtuullista ja reilua, että ennen kuin kirkkoherrana annan lausuntoja tai päätän mahdollisista jatkotoimista niin kuulen myös toista osapuolta.

Painotan, että yleisellä tasolla on selvää, että epäterveeseen tai vahingolliseen hengellisyyteen puututaan.

Pirkko Jalovaara on kutsuttu Kallion seurakunnan johtoryhmän kokoukseen 5.3. Silloin keskustelemme yhdessä iltojen mainonnasta, sisällöstä ja linjasta. Kuulemisen jälkeen arvioin minkälaista julistusta Kallion seurakunnan kirkoissa voi olla ja minkälaista ei.

Teemu Laajasalo
Kallion seurakunnan kirkkoherra