You are currently browsing the NNKY category
Displaying 1 - 4 of 4 entries.

NNKY:n ja NMKY:n maailmanyhteyden rukousviikko innostaa rohkeuteen ja vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta

  • Posted on November 4, 2014 at 16:30

nnky_nmky_rukousviikko2014_lehteenkuva

Yli vuosisadan ajan NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) ja NMKY (Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys) ovat vaalineet, suojelleet ja taistelleet naisten, miesten ja nuorten puolesta sekä kehittäneet johtajuutta niin, että maailmasta tulisi kaikille parempi paikka.

NNKY:n ja NMKY:n maailmanyhteyden rukousviikon teema on tänä vuonna rohkea ja muutosvoimainen johtajuus, josta kerrotaan Exoduksessa eli 2. Mooseksen kirjassa. Rukousviikolla huomio tulee olemaan naisissa: NNKY ja NMKY painottavat nuorten ja naisten voimaannuttamista. Viikkoa vietetään 9.–15.11.2014 ja se tavoittaa maailmanlaajuisesti jopa noin 83 miljoonaa ihmistä. Rukousviikkoon voi osallistua tutustumalla viikon tekstiin itsenäisesti tai pienryhmissä. Aineisto löytyy kotisivuilta www.ywca.fi.

NNKY:n ja NMKY:n Maailmaliittojen puheenjohtajat Deborah Thomas Austin ja Peter Posner kutsuvat kaikki yhteisen rukousviikon viettoon:

“Olkoon tämä teille innoitukseksi olemaan rohkea ja vastustamaan epäoikeudenmukaisuutta – tämä maailma tarvitsee kipeästi lisää sankareita. Raamattu on täynnä tarinoita rohkeista ja muutosvoimaisista johtajista – naisista, miehistä, nuorista ja vanhoista – jotka ottivat vastaan  Jumalan kutsun muuttaa kansansa kohtalon. Mooses osoittautui yhdeksi suurimmista johtajista hänen johtajuutensa monipuolisuuden vuoksi. Sitä sen sijaan ei ole korostettu tarpeeksi, että Mooses ei tullut johtajaksi omin voimin. Mooseksen koko elämän ajan eri ihmiset muovasivat hänen luonnettaan johtajana.

Rukousviikolla huomio tulee olemaan naisissa, jotka omalla esimerkillään tekivät Mooseksesta rohkean ja muutosvoimaisen johtajan. Ehkä naisten pelastamana ja hoivaamana Mooses tajusi millaisia haasteita ja sortoa naiset kohtaavat. Jopa siinä määrin, että hän oli valmis vastustamaan kaikkea sortoa kansaansa kohtaan. Tarinoiden avulla puhumme pelon vallasta elämässämme, mutta myös yksilön vallasta ylittää pelon valta ja toimia tavalla, joka muuttaa historian kulkua äärimmäisen vaaran ja vainon uhatessa.

NMKY ja NNKY tähtäävät nuorten ja naisten voimaannuttamiseen. Vain tehtävästään ja asemastaan varmat johtajat voivat voimaannuttaa muita. Jos koemme olevamme uhattuina ja turvattomia, pyrimme poistamaan uhan keinolla millä hyvänsä sen sijaan, että pyrkisimme voimaannuttaan sitä, joka voisi oikeutetusti haastaa valtamme, arvovaltamme tai johtajuutemme.”

www.ywca.fi
www.ymca.fi

Suomen NNKY-liitto: Väkivallaton viikko 25.11.–2.12.2013: Uskonto ja tietotekniikka väkivallan välineinä

  • Posted on November 6, 2013 at 15:28

image001

Väkivallattoman viikon pääteemoina ovat tänä vuonna hengellinen väkivalta ja nettikiusaaminen.

Ahdas uskonnollisuus voi johtaa toisen alistamiseen ja hengelliseen väkivaltaan. Tavallisesti ongelmat alkavat, kun yhteisön ja sen jäsenen uskonkäsitykset alkavat eriytyä toisistaan. Hengellinen väkivalta on uskonnollisuuteen liittyvää tahallisen fyysisen, henkisen tai hengellisen vahingon aiheuttamista. Erityisen suuri riski hengelliselle väkivallalle on tiukoissa, suljetuissa yhteisöissä.

Nettikiusaamisen muotoja voivat olla esimerkiksi toisen nimellä esiintyminen, kuvien manipulointi ja levittäminen sekä sulkeminen virtuaalisen ryhmän ulkopuolelle. Nykyteknologia mahdollistaa kiusaamisen ympärivuorokautisesti, koko maailman edessä ja nimettömänä. Suomalaisista lapsista ja nuorista verkkokiusatuksi joutuu 5–9 %.

Väkivallaton viikko on Pohjois-Amerikassa toimivista Nuorten Naisten Kristillisistä Yhdistyksistä vuonna 1995 liikkeelle lähtenyt kansainvälinen teemaviikko, jonka tarkoituksena on tukea väkivallattomuuden kulttuuria ja väkivallattomien ratkaisujen löytämistä. Suomessa sitä vietettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1997. Perinteistä Väkivallatonta viikkoa vietetään 25.11.–2.12.2013.

Viikko alkaa YK:n kansainvälisestä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä, jolloin järjestetään väkivallan vastaista työtä tekevien järjestöjen yhteinen Valoa, ei väkivaltaa -kynttilätapahtuma eri paikkakunnilla. Helsingissä kynttilätapahtumaa vietetään Narinkkatorilla. Väkivallattoman viikon päättävät Maailman aids-päivä 1.12. ja NNKY:n Unelmanpäivä 2.12.

NNKY:n kokoama Väkivallattoman viikon aineisto on vapaasti käytettävissä ympäri vuoden ja se on ladattavissa Suomen NNKY-liiton kotisivuilla www.ywca.fi.

NNKY-tunnustuspalkinto, 10 000 euroa: palkinnon kohteena nuorten aikuisten mielenterveyttä edistävä työ

  • Posted on February 14, 2013 at 16:47

Suomen NNKY-liitto etsii tunnustuspalkintoehdokkaita.
Tänä vuonna palkinnon kohteena on nuorten aikuisten mielenterveyttä edistävä työ.
10 000 euron suuruinen palkinto luovutetaan Maailman NNKY-päivänä Helsingissä 24.4.2013.

Palkintoa ei jaeta yksityishenkilöille eikä NNKY-yhdistyksille, mutta se voidaan jakaa usean ehdokkaan kesken. Tunnustuspalkinto ei ole apuraha, vaan se on nimensä mukaisesti tunnustus ansiokkaasti toteutuneesta työstä.

Vuotuinen NNKY-tunnustuspalkinto jaetaan tänä vuonna yhdennentoista kerran.

Ehdokkaiden nimeämisaika päättyy 20.3.2013.

Kirjalliset, allekirjoitetut esitykset lähetetään postitse osoitteella:

Suomen NNKY-liitto ry
Tunnustuspalkinto 2013
Pohjoinen Rautatiekatu 23 B
00100 Helsinki

Lisätietoja: www.ywca.fi

NNKY on maailman laajin kristillinen naisliike

NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) on ekumeeninen, monikulttuurinen ja kansainvälinen liike, jossa eri-ikäisiä naisia ja tyttöjä rohkaistaan kohtaamaan erilaisuutta ja osallistumaan oman yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. NNKY-liike toimii noin 120 maassa.

NNKY on perustettu Suomeen vuonna 1896 ja on siten yksi maamme vanhimmista naisjärjestöistä. Suomessa toimii 26 NNKY-yhdistystä 23 paikkakunnalla.

NNKY-yhdistyksissä voi harrastaa, vaikuttaa, opiskella, ohjata kerhoja, järjestää tapahtumia, tehdä vapaaehtoistyötä, kantaa vastuuta tai tuoda toimintaan oman osaamisensa. Toimintamuodot vaihtelevat eri paikallisyhdistyksissä.

Suomen NNKY-liiton luottamustehtävissä voi vaikuttaa naisten ja tyttöjen elämään liittyviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja hyvinvointiin sekä osallistua kansainväliseen järjestöyhteistyöhön. Jäsenetuja ovat muun muassa jäsenlehti Näkyvä Nainen ja jäsenalennukset Tunturikeimiöllä Muoniossa sekä Hotelli Helkassa Helsingissä.

www.ywca.fi

www.facebook.com/SuomenNNKY

NNKY:n ja NMKY:n rukousviikkoa vietetään 11.–17.11.2012: Väkivalta ei saa viimeistä sanaa. Tie väkivallattomaan maailmaan

  • Posted on November 6, 2012 at 18:11

Perinteistä NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja maailmanyhteyden viikkoa vietetään tänä vuonna 11.–17.11. teemalla Väkivalta ei saa viimeistä sanaa. Tie väkivallattomaan maailmaan. Viikon myötä maailmanlaajat NNKY- ja NMKY-liikkeet haastavat ja inspiroivat ihmisiä toteuttamaan visiota väkivallattomasta tulevaisuudesta.

NNKY:t ja NMKY:t uskovat puuttumiseen ongelmien perimmäisiin syihin, ei vain niiden oireisiin. Usein väkivallan katsotaan olevan yksityisasia eikä rikos. Kulttuuria ja perinteitä käytetään tietoisesti tai tiedostamatta aggression välikappaleina tukemaan vallan väärinkäyttöä. Perheväkivaltaa kuten raiskausta avioliitossa, naisen sukuelinten silpomista, myötäjäiskuolemia ja naisen surmaamista saatetaan perustella perinteisellä käytännöllä.

Yhä väkivaltaisemmaksi käyvässä maailmassa on kuitenkin olemassa naisia, miehiä ja nuoria, jotka uskaltavat nousta vastarintaan luovasti, väkivallattomasti ja rohkeasti. Tämänvuotinen NNKY:n ja NMKY:n rukouksen ja maailmanyhteyden viikon vihkonen tuo esille näkökulmia voittaa väkivalta rauhanomaisin keinoin. Se sisältää jokaiselle päivälle tekstin, kysymyksiä pohdinnan tueksi sekä rukouksen. Aineiston voi lukea ja tulostaa Suomen NNKY-liiton kotisivuilta www.ywca.fi suomeksi sekä englanniksi, ranskaksi ja espanjaksi NNKY:n Maailmanliiton kotisivuilta www.worldywca.org. Suomessa viikkoa vietetään paikallisissa tapahtumissa Jyväskylän NNKY:ssä sekä Helsingin, Kuopion, Tampereen, Turun ja Vantaan NMKY:issä.

Väkivallattomuuden teema jatkuu 26.11.–2.12.2012, jolloin Suomessa vietetään Väkivallatonta viikkoa. Pohjois-Amerikassa toimivista NNKY:istä vuonna 1995 liikkeelle lähteneen kansainvälisen teemaviikon suosio on levinnyt lähes 40 maahan kuudessa maanosassa.

NNKY, Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys, on ekumeeninen, monikulttuurinen ja kansainvälinen naisten ja nuorten naisten liike, joka toimii noin 120 maassa tavoittaen noin 25 miljoonaa ihmistä. Suomessa itsenäisiä NNKY-paikallisyhdistyksiä koordinoi Suomen NNKY-liitto.

NMKY, Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, on nykyisin maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike, jonka parissa toimii maailmanlaajuisesti noin 48 miljoonaa ihmistä. Suomen NMKY koostuu kahdesta kansallisesta liitosta, Suomen NMKY:n Liitosta ja liikuntajärjestö Suomen NMKY:n Urheiluliitosta sekä paikallisyhdistyksistä.