You are currently browsing the Kirkon Tiedotuskeskus category
Displaying 1 - 10 of 127 entries.

Suomen ortodoksinen kirkko: Pastori Jaakko Vainio Lapin seurakunnan kirkkoherraksi

 • Posted on October 26, 2014 at 16:48

Lokakuun 24.-26. päivä toimitetussa vaalissa Lapin seurakunnan kirkkoherraksi valittiin pastori Jaakko Vainio. Hän sai vaalissa 42 ääntä.

Pastori Vainio on valmistunut teologian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2014. Hänet vihittiin papiksi 30. tammikuuta 2014.

Lapin kirkkoherran toimeen ei ollut muita hakijoita. Oulun hiippakunnan metropoliitan tehtävien hoitaja piispa Arseni asetti pastori Vainion vaalin ainoaksi ehdokkaaksi.

Lapin seurakuntaan kuuluu lähes 1 100 jäsentä, joista kirkkoherran vaalissa äänioikeutettuja oli 968 henkilöä. Vaalin äänestyspaikkoina toimivat Rovaniemen, Sevettijärven, Nellimin ja Ivalon kirkot.

Piispa Arseni on määrännyt pastori Jaakko Vainion toimimaan 1. marraskuuta alkaen kirkkoherran tehtävän väliaikaisena hoitajana. Vaalin saadessa lainvoiman, hän aloittaa toimenhaltijana.

Kirkon tiedotuskeskus: Kristinusko leviää Kiinassa

 • Posted on July 10, 2014 at 15:21

120531_china_flag

Suomen ja Kiinan kirkkojen yhteistyösopimus sai alkunsa vuonna 2000. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tukee Kiinan protestanttisen kirkon Raamattutyötä ja teologista koulutusta.

Kiinasta tulee maailman kristityin maa

Kiinaa ja kristinuskoa ei yleensä yhdistetä toisiinsa, mutta kuitenkin jo vuonna 2010 kristittyjä arvioitiin olevan Kiinassa yli 58 miljoonaa. Arvion mukaan katolilaisten ja protestanttien yhteenlaskettu määrä Kiinassa on 247 miljoonaa vuonna 2030. Tämä tarkoittaa sitä, että Kiina olisi tulevaisuudessa maailman kristityin maa.

Virallisen arvion mukaan Kiinassa on tällä hetkellä noin 30 miljoonaa protestanttista kristittyä. Määrä on kuitenkin luultavasti kaksinkertainen, sillä epävirallisista seurakunnista ei ole luotettavaa rekisteriä.

”Kristinuskon painopiste on jo pitkään siirtynyt pohjoisesta etelään. Luemme Kiinan talouden ja teollisuuden kasvusta, mutta uskontojen rooli jää vähemmälle. Tosiasiassa uskontojen rooli Kiinassa kasvaa koko ajan”, arkkipiispa sanoo.

Tällä hetkellä virallisesti tunnistettuja uskonnollisia ryhmiä Kiinassa ovat buddhalaisuus, protestanttinen kirkko, katolinen kirkko, islam ja taoismi.

Kirkon tiedotuskeskus: Raamattu on edelleen maailman käännetyin kirja

 • Posted on June 25, 2014 at 15:43

the-bible

Suomalais-ugrilaisten kielten käännöksessä tapahtui merkittäviä, sillä marraskuussa 2013 julkaistiin ensimmäinen udmurtinkielinen Raamattu. Käännöstyö on kestänyt yli kaksi vuosikymmentä. Yleensä koko Raamatun käännöstyö kestää 12 vuotta. Udmurtinkielinen Raamattu on viides Venäjän vähemmistökielelle käännetty Raamattu, ja siitä puuttuvat vielä apokryfikirjat, jotka julkaistaan myöhemmin.

Yhtyneet Raamattuseurat aloittivat vuonna 2013 hankkeen, jossa Pipliaseurojen kääntäjät kääntävät 100 uutta käännöstä. Kampanja kestä 1 000 päivää ja siinä käännetään 45 Raamattua kielille, joille Raamattua ei ole aikaisemmin käännetty. Hanke on nyt puolessa välissä. Tällä hetkellä on käännetty 58 Raamattua, joista 15 on jo julkaistu. Raamatut tulevat tarpeeseen, sillä uusien käännösten kielenpuhujia on yhteensä jopa 500 miljoonaa.

Käännöstyön laadun takaavat Pipliaseurojen asiantuntijoiden kehittämät kriteerit ja metodit. Nämä säännöt määrittävät kansainvälisestikin tapahtuvaa Raamattujen käännöstyötä. Yhtyneiden Raamattuseurojen verkosto on maailman suurin toimija raamatunkäännöksissä ja julkaisutyössä.

Tuhannet hakivat kirkon perheneuvontaa

 • Posted on February 15, 2014 at 13:41

Suhdeklinikka - Google Chrome_2014-02-15_12-39-04

Kirkon perheneuvontapalvelut ovat säilyttäneet suosionsa. Viime vuonna kirkon perheasiain neuvottelukeskuksissa kävi kaikkiaan yli 16 500 ihmistä. Miesten osuus asiakkaista oli 42 %. Suurin osa kävijöistä oli 30–39-vuotiaita pienten lasten vanhempia. Myös nuorten aikuisten osuus asiakkaista kasvoi.

”Kirkon perheneuvonta tavoittaa niitä ikäryhmiä, joita kirkon muut toimintamuodot eivät tavoita. Nuorten asiakkaiden osuuden kasvu kertoo myös siitä, että kynnys hakea apua on edelleen madaltunut”, kirkon kasvatuksen ja perheasioiden johtaja Päivi Kähkönen sanoo.

”Vaikka perheneuvonnassa työskennellään pääasiassa aikuisten kanssa, on keskusteluissa ja työskentelyssä vahvasti esillä koko perheen, myös lasten hyvinvointi”, Kähkönen jatkaa.

Apua haettiin muun muassa parisuhteen vuorovaikutusongelmiin ja erokysymyksiin. Perheasiain neuvottelukeskuksissa järjestettiin myös ero- ja parisuhderyhmiä.

Kunnioitus ja kiireettömyys ovat työn kulmakiviä

Viime vuonna lähes kaikissa perheasiain neuvottelukeskuksissa otettiin käyttöön valtakunnallinen asiakaspalautejärjestelmä. Asiakaspalaute mahdollistaa työn laadun seuraamisen ja edesauttaa työn kehittämistä.

”Tähän mennessä saadun palautteen perusteella ihmiset ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa apuun. Tapaamiset ovat olleet kunnioittavia, kiireettömiä ja puolueettomia, mikä on tärkeää kohdattaessa pariskuntia. Tapaamisissa on puhuttu ”oikeista asioista”. Yli 90 % vastaajista arvioi myös voivansa suositella kirkon perheneuvonnan palveluja tuttavilleen”, Kähkönen kertoo.

Kirkon perheneuvonta kohtaa ihmisiä myös verkossa. City.fi -sivustolla toimivassaSuhdeklinikka-blogissa on vajaan kahden vuoden aikana vieraillut noin 350 000 kävijää. Perheneuvojat eri puolilta maata vastaavat heille lähetettyihin kysymyksiin koskien läheisiä ihmissuhteita. Palvelussa julkaistaan myös teema-artikkeleita, joissa pohditaan esimerkiksi sitoutumista, seksuaalisuutta tai mustasukkaisuutta.

Kirkon perheneuvonta täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Kirkolla on kaikkiaan 41 perheasiain neuvottelukeskusta, joiden neuvontapalvelut ovat luottamuksellisia ja pääsääntöisesti asiakkaille maksuttomia.

Vahvistetut jäsentilastot 2013: Kolme neljästä suomalaisesta kuuluu kirkkoon

 • Posted on February 11, 2014 at 16:56

546574654443

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden 2013 lopussa vahvistettujen jäsentietojen mukaan 75,2 prosenttia suomalaisista. Kirkossa oli jäseniä 4 100 432.

Vuoden aikana kirkkoon liittyi 14 653 henkilöä. Kirkosta erosi 58 965 jäsentä.

”Kaikki seurakunnat ovat tulleet mukaan uuteen jäsentietojärjestelmään vuoden 2012 lopussa. Tähän liittyvän siirtymävaiheen vuoksi luvuissa on mukana jonkin verran sellaisia eroja ja liittymisiä, jotka ovat tapahtuneet jo vuoden 2012 puolella, mikä selittää osaltaan lukujen suuruutta”, kertoo Kirkkohallituksen tilastoasiantuntija Pasi Mäkelä.

Kasteiden suosio säilynyt ennallaan

Vuonna 2013 syntyneistä lapsista 75,2 prosenttia kastettiin kirkon jäseniksi. Edellisenä vuonna luku oli 75,3 prosenttia. Kirkollisia vihkimisiä toimitettiin 12 331, mikä on 49 prosenttia kaikista vuoden 2013 aikana solmituista avioliitoista.

Pari-kolmekymppiset ovat edelleen eniten kirkkosuhdettaan pohtiva ikäryhmä. Yli puolet (53 prosenttia) kirkosta eronneista oli iältään 20 ja 39 vuoden välillä. Kirkkoon liittyneistä nämä ikäryhmät kattoivat 46 prosenttia.

Eroista huolimatta myös nuorista aikuisista kuuluu kirkkoon reilusti yli puolet. Alimmillaan kirkon jäsenten osuus on 30–39-vuotiaiden ikäluokassa, jossa kirkon jäseniä on 65 prosenttia. Suurimmillaan kirkkoon kuulumisprosentti on yli 80-vuotiaiden ikäluokassa (89 prosenttia) sekä 10–19-vuotiailla (85).

Seurakuntien jäsenistö 2013

 2013 2012 Muutos-%
 Väkiluku 4 100 432 4 146 056 -1,1
 Poissaoleva väestö 185 415 183 072 +1,3
 Jäsenmäärä 4 285 847 4 329 128 -0,9
 Eronneita   58 965 41 079 +43,5
 Liittyneitä 14 653 14 108 +3,9
 Kastettuja lapsia 43 719 44 774 -2,4
 Kirkollisia vihkimisiä 12 331 14 747 -16,4
 Siviilivihkimisiä 8 419 9 487 -11,3
 Solmittuja avioliittoja yhteensä 20 750 24 234 -14,4
 Avioliittojen kirkollisia siunauksia 841 801 +5,0

Jäsenyys tuo mahdollisuuden vaikuttaa

”Länsimaisittain kirkon jäsenmäärä on Suomessa edelleen hämmästyttävän korkealla tasolla”, kommentoi kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalojäsentilastoja.

”Samalla tilastoista voi huomata, että kirkon jäsenyydestä on tullut tietoinen asia, erityisesti nuoret aikuiset liittyvät ja eroavat vilkkaasti. Liittyessään he haluavat olla osa hengellistä yhteisöä ja mukana tekemässä hyvää.”

Keskitalo rohkaisee kirkon jäseniä vaikuttamaan. ”Tänä vuonna kirkon jäsenillä on tavallista suuremmat vaikutusmahdollisuudet seurakuntavaalien vuoksi. Asettumalla ehdokkaaksi ja äänestämällä voi olla mukana linjaamassa kirkon tulevaa toimintaa.”

Tiedot perustuvat kirkon vahvistettuihin jäsentilastoihin sekä Tilastokeskuksen väestöä koskeviin ennakkotietoihin.

Kirkko läsnä kaikkialla Suomi24-keskusteluissa

 • Posted on December 16, 2013 at 21:28

kuunteleva_kirkko Suomi24 - Google Chrome_2013-12-16_20-24-42

Kirkko kuulolla-palsta Suomi24:ssa päättyy 1.1.2014, ja kirkon työntekijät siirtyvät keskustelemaan eri palstoille yhteisöprofiilin kautta. Kirkon työntekijät alkavat keskustella kuunteleva_kirkko -profiililla kaikilla Suomi24:n palstoilla. Kirkko kuulolla -palstan viestit säilyvät luettavana, mutta palstalle ei voi enää tehdä uusia avauksia eikä kommentoida vanhoja viestejä 1.1.2014 alkaen.

“Palstan vilkkaan ja värikkään keskustelun perusteella voi todeta, että uskonnollisilla kysymyksillä ja kirkolla on paljon merkitystä. Kirkon työntekijöinä haluamme olla tässä keskustelussa mukana ja parantaa omaa toimintaamme, ” kertoo yhteisökoordinaattorin sijainen Maire Kuoppala.

Kirkko kuulolla -palsta on aloitettu syksyllä 2010. Olemassaolonsa aikana palstaan ei ole tehty suuria muutoksia. Verkkopalvelulle kolme vuotta on pitkä ikä. Muutoksella resurssit keskitetään palveluun, jossa voidaan paremmin vastata ihmisten kysymyksiin, huoliin sekä hätään. Yhteisöprofiilin käyttö mahdollistaa paremmin myös muiden kirkon verkkopalveluiden, kuvien ja videoiden linkittämisen Suomi24-käyttäjille. Kirkko kuulolla-palstan kirjoittajat ovat myös toivoneet parempaa mahdollisuutta keskustella kirkon työntekijöiden kanssa. Palstaa koordinoidaan Kirkon tiedotuskeskuksesta, mutta työntekijöitä on mukana ympäri Suomea.

Kirkon yhteisöprofiili

Kirkolliskokous hyväksyi kirkon uuden vaalijärjestyksen

 • Posted on November 8, 2013 at 14:17

Kirkolliskokous hyväksyi kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ehdotetut säännösmuutokset ja kirkon uuden vaalijärjestyksen. Koska muutokset koskevat kirkkolakia, asia vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän.

Muutosten tavoitteena on koota vaaleja koskevat säännökset yhteen kirkkolain lukuun samalla, kun pyritään korjaamaan vaalisäännöksiin liittyviä puutteita. Lisäksi vaalia koskevia säännöksiä on kehitetty yleisen vaalilainsäädännön suuntaan, minkä arvioidaan helpottavan sovellettavien säännösten tulkintaa.

Seurakuntavaalit ovat jatkossa yksipäiväiset. Vaalien toimittamiseen liittyvää päätösvaltaa keskitetään seurakunnan vaalilautakunnalle, joka toimii siten selkeänä vaaliviranomaisena. Vaaleissa ei oteta käyttöön internetäänestystä. Kirkko seuraa, miten internetäänestyksen kehittäminen yleisissä vaaleissa etenee ja harkitsee kokemusten pohjalta sen käyttöönottamista myös kirkollisissa vaaleissa.

Pappisasessorin kelpoisuusvaatimusten muuttaminen

Aloite pappisasessorin kelpoisuusvaatimusten muuttamisesta lähetettiin piispainkokouksen käsiteltäväksi.

Aloitteen mukaan pappisasessorin pätevyysvaatimus on osoittautunut ongelmalliseksi muun muassa siksi, että vaadittu opinnäyte, ylempi pastoraalitutkinto, on hyvin harvalla vakinaisen viran haltijalla.

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous on koolla Turun kristillisellä opistolla 4.–8.11. Kokouksen kulkua voi seurata osoitteessa sakasti.evl.fi/kirkolliskokous sekä Twitterissä hashtagilla #kirkolliskokous.

Kirkon ulkoasian neuvoston ja työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenet valittiin

 • Posted on November 7, 2013 at 14:09

Kirkon ulkoasiain neuvoston jäseniksi ja varajäseniksi (suluissa) erovuoroisten jäsenten ja varajäsenten tilalle toimikaudelle 2014-2017 valittiin kirkkoherra Tor-Erik Store (ylilääkäri Åsa A. Westerlund), suurlähettiläs Irma Ertman (valiokuntaneuvos Tuula Svinhufvud), professori Hanna Ojanen (viestintäjohtaja, teol.yo, oik. yo Eero Rämö), hiippakuntadekaani Niilo Pesonen (saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio) ja ekumeenisen teologian asiantuntija, tutkijatohtori Minna Hietamäki (kirkkoherra Teijo Peltola).

Kirkon ulkoasiain neuvoston tehtävänä on hoitaa kirkon suhteita muihin kirkkoihin, uskontokuntiin ja kirkkojen välisiin järjestöihin ja päättää yhdessä arkkipiispan kanssa kirkon edustamisesta näissä asioissa, johtaa ulkoasiain osaston toimintaa sekä valita Kirkon Ulkomaanavun säätiön hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet.

Kirkolliskokous valitsi Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2014-2017. Jäseniksi valittiin (varajäsen suluissa) vt. henkilöstöjohtaja Christina Söderlund (talouspäällikkö Aarto Jalava), johtaja Pekka Kotiaho (henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja Sirkka Hagman), sairaalaneuvos Matti Kakko (osastohoitaja Liisa Siikaluoma), ekonomi Marjukka Tikka (rehtori Ilkka Pöyhönen), vanhempi konsultti Marcus Henricson (toimitusjohtaja, päätoimittaja May Wikström), henkilöstöpäällikkö Marketta Rantama (lehtori Jari Kolehmainen), ylituomari Liisa Talvitie (agrologi Jaakko Rinta), virastopäällikk&o uml; Matti Toivola (johtaja Mikko Myllys), palvelualuejohtaja Tapio Tähtinen (palvelupäällikkö Minna Koutaniemi), henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo (kehitysjohtaja Minna Karhunen) ja neuvottelujohtajaSeija Petrow (finanssineuvo Asko Lindqvist).

Valtuuskunta on Kirkon työmarkkinalaitoksen päättävä elin.

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous on koolla Turun kristillisellä opistolla 4.–8.11. Kokouksen kulkua voi seurata osoitteessa sakasti.evl.fi/kirkolliskokous sekä Twitterissä hashtagilla #kirkolliskokous.

Vuoden Isä –palkittu pastori Siukonen: Lapsiperheiden palvelut saatava läheltä

 • Posted on November 5, 2013 at 17:00

Antti Siukonen

Sosiaali- ja terveysministeriö on palkinnut Espoon seurakuntayhtymän kasvatustyön pastori Antti Siukosen Vuoden Isä –palkinnolla. Palkinto jaetaan vuosittain Väestöliiton esityksestä. PeruspalveluministeriSusanna Huovinen luovutti palkinnot tänään 5. marraskuuta Siukosen lisäksi lahtelaiselle Markus Forsellille ja Paraisilla asuvalle Tom Björkforsille.

Siukosella (synt. 1980) on opettajapuolisonsa kanssa kolme lasta. Puolisot ovat hoitaneet lapsia kotona vuorotellen. Siukonen hoitaa parhaillaan koti-isänä nuorimmaista lastaan ensi vuoden toukokuuhun asti.

Siukonen on aktiivisesti puhunut ja kirjoittanut nuorten perheiden kysymyksistä ja asumisen helppouden edistämisestä Espoon seurakuntayhtymän Esse-lehden ja Vantaan seurakuntayhtymän Vantaan Laurin kolumnistina.

Työssään Siukonen vastaa Espoon seurakuntien ja koulujen yhteistyöstä. Seurakunnan ja koulun yhteisenä tavoitteena on tukea oppilaan kasvua monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja tarjota valmiuksia uskontodialogiin, arvokeskusteluun ja suvaitsevaisuuteen. Hän on ollut luomassa Suomeen Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkostoa. Toiminta sai OKM:n nuorisotyön tunnustuspalkinnon 2010. Toiminta mobilisoi nuoria vastuuseen ympäristöstään ja kansainvälisistä kysymyksistä.

Vuoden Isä -palkinto jaetaan henkilölle, joka on edistänyt omalla esimerkillään ja toiminnallaan isyyden merkityksen tunnistamista ja lisännyt näin sen arvostusta. Palkinnolla halutaan vaikuttaa siihen, että aktiivinen isyys saisi enemmän jalansijaa yleisessä ajattelutavassa. Tavoitteena on vahvistaa isyyttä, tukea työn ja perheen yhteensovittamista, edistää lapsen etua sekä miesten ja naisten tasa-arvoa.

Päätöksen palkinnon saajasta tekevät sosiaali- ja terveysministeri ja peruspalveluministeri vuorovuosin. Ensimmäinen Vuoden Isä -palkinto myönnettiin vuonna 2006.

Ministeri Räsänen: Kirkolla tärkeä rooli maahanmuuttajien tukijana

 • Posted on November 5, 2013 at 16:55

mg-8024

Kirkolliskokous 4.–8.11.2013

Ministeri Räsänen: Kirkolla tärkeä rooli maahanmuuttajien tukijana

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen kiittää seurakuntia yhteistyöstä maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvissä asioissa. Räsänen toi terveisensä kirkolliskokoukselle tiistaina 5.11.2013.

Räsänen muistutti, että kirkolla ja uskonnollisilla yhteisöillä on tärkeä rooli kotoutumisen edistäjinä. Seurakunnat myös auttavat maahanmuuttoviranomaisia tiedonhankinnassa ja toimivat sovittelijoina. Kristillinen ihmiskäsitys antaa hyvän pohjan rasismin vastaiselle asennetyölle.

”Seurakunnat ovat merkittäviä verkostoitumisen paikkoja, kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien kohtaamispaikkoja”, Räsänen sanoi. ”Kannustan seurakunnissa etsimään seuraaviin seurakuntavaaleihin myös maahanmuuttajaehdokkaita.”

Kirkon kanta rahoitusmalleihin tarvitaan keväällä

Lokakuussa julkaistussa virkamiesraportissa esitetään kolme vaihtoehtoista tapaa kompensoida seurakunnille lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kustannuksia. Ministeri Räsänen muistutti, että kirkolliskokouksen odotetaan ottavan kantaa vaihtoehtoihin viimeistään toukokuussa.

”Toivon, että keskustelu kirkon sisällä heräisi hyvissä ajoin, jotta tarvittavat lainsäädäntömuutokset voitaisiin saada voimaan tämän hallituskauden aikana”, Räsänen totesi.

Räsänen muistutti myös valmisteilla olevasta rahankeräyslain osauudistuksesta, joka mahdollistaisi rahankeräysluvan myöntämisen kirkolle.

Ministeri Räsäsen puhe kokonaisuudessaan verkkouutisen liitteenä: evl.fi/uutiset > Ministeri Räsänen: Kirkolla tärkeä rooli maahanmuuttajien tukijana

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous on koolla Turun kristillisellä opistolla 4.–8.11.

Kokouksen kulkua voi seurata osoitteessa sakasti.evl.fi/kirkolliskokous sekä Twitterissä hashtagilla #kirkolliskokous.